koronaberedskap på oslomet

Gjør endringer i kriseberedskap etter ekstern evaluering

OsloMet vil offentliggjøre kriseberedskapsplan og vurdere om flere beslutninger skal delegeres til fakultetene.

OsloMet gjør flere endringer i krisehåndteringen sin . Noen endringer er allerede bestemt av rektor Curt Rice.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Håndteringen av koronakrisen sto på sakskartet til OsloMet-styret onsdag. I en evaluering har sikkerhetsrådgivningsselskapet Safetec anbefalt flere endringer i krisehåndteringen, blant annet at den ordinære virksomhetsledelsen med rektor i spissen, burde vært tettere på krisehåndteringen.

En annen anbefaling er å offentliggjøre beredskapsplanen.

— Vi er fornøyde med at vi har fått en ekstern evaluering, som gir oss viktige tilbakemeldinger. Intensjonen vår er å ta anbefalingene til følge, og vi jobber med å justere på beredskapsplanen, sa rektor Curt Rice på styremøtet.

Skal avklare kriseansvar

I et beslutningsnotat fra rektors ledermøte står det at fullmaktene til lederen av den sentrale beredskapslederen skal klargjøres og det samme gjelder ansvarsforholdet mellom sentral beredskapsleder (som er direktør Asbjørn Seim) og virksomhetsledelsen (ledet av rektor Curt Rice).

Ifølge evalueringen bør de som tar strategiske beslutninger i det daglige, fortsette å gjøre det også under en krise. I rapporten peker Safetec på at rektor Rice i starten av krisen ikke var involvert i beslutningen om å stenge adgangskortene til ansatte som en del av tiltakene for å hindre smittespredning. Både denne og andre sentrale beslutninger om tiltak i kriseperioden, ble tatt av beredskapsgruppen, ledet av direktør Asbjørn Seim, går det fram av rapporten.

Digitalt styremøte på OsloMet 9. september.

Flere inn i beredskapsgruppen

Ifølge beslutningsnotatet skal også Safetecs anbefaling om å offentliggjøre beredskapsplanen tas til følge, men vedleggene skal fortsatt unntas offentlighet. Det er fordi de inneholder sikkerhetsmessig sensitive opplysninger.  På nettsidene skal det presenteres informasjon om beredskapsorganisering og planene det arbeides etter, heter det.

Safetec påpekte også i evalueringen at sentral beredskapsgruppe burde være bredere sammensatt, og at it-direktør og leder for studentparlamentet burde være en del av gruppen.

— Vi holder på med å justere på sammensetningen av sentral beredskapsledelse, sa Rice på styremøtet. Ifølge beslutningsnotatet skal det vurderes om også andre aktører, som hovedverneombud og fagforeningene, kan involveres i større grad i beredskapsarbeidet.

Revidert beredskapsplan skal legges fram for styret senere.

Ønsker mer lokal makt

Ansattrepresentant i styret, Einar Braathen, påpekte at en del av den sentrale krisehåndteringen kunne vært delegert til fakultetsnivå, siden situasjonen er ganske ulik om man driver med forskning eller underviser. Selv er han forsker på forskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

— I Safetec-rapporten er dette litt svakt behandlet, sa han.

Curt Rice vil vurdere om mer kan tas lokalt.

— Jeg ser at situasjonen er forskjellig, blant annet når det gjelder tilgang til bygg, for eksempel på SVA (Senter for velferds- og arbeidsforskning, red. mrk.).Det må vi se nærmere på; når vi kan delegere beslutninger. Det er mange aspekter som krever lokal kunnskap, sa han.

Powered by Labrador CMS