digital undervisning

Glede i Molde, men ennå ingen oppmykning i Oslo

OsloMet får neppe stor glede av regjeringens oppmykning med det første, men i Molde er rektor veldig glad for at studentene i større grad kan få komme på campus igjen.

Rektor Steinar Kristoffersen gleder seg over at han etter regjeringens oppmykning kan ønske en del studenter velkommen tilbake på campus.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektorene ved universiteter og høgskoler hadde møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mandag ettermiddag, der de ble orientert om regjeringens oppmykning av kravet om at det kun skal være digital undervisning.

Etter møtet sier rektor Curt Rice ved OsloMet at hans universitet neppe med det første får stor glede av at regjeringen nå myker opp reglene for når studenter skal kunne få undervisning på campus.

Den nye anbefalingen er at studentene skal få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

— Nå må vi hver for oss finne ut hvilke tilbud det er mulig for oss å gi fysisk. Det er bra at det blir større fleksibilitet avhengig av den lokale smittesituasjonen, sier Rice.

— Akkurat nå er Oslos regler så stramme at det ikke er mulig med en slik oppmykning, men vi følger nøye med og så snart det er mulig vil vi starte med fysisk undervisning minst en gang i uka. Realisten i meg sier at det ikke blir før påske, sier Rice.

Rektor Curt Rice på OsloMet ser ikke for seg store endringer i tilstedeværelse på campus før påske.

Jubel i Molde

I Molde, derimot, er rektor Steinar Kristoffersen svært glad.

— Dette er veldig, veldig positivt for oss, sier han etter møtet med Asheim.

I Molde er det registrert 159 smittetilfeller siden pandemiens start, ifølge VGs tall, og tendensen er synkende.

— Dette gir oss anledning til å arrangere mer fysisk undervisning, blant annet i sykepleie, vernepleie og i sport management, sier han.

Kristoffersen peker på at høgskolen har mange små studentgrupper og det er lite bruk av kollektiv transport for å komme til campus.

— Så har vi også et digitalt tilbud. Vi kjører en hybrid modell, som vi også gjorde i høst, sier han.

— Når kan dere komme i gang med fysisk undervisning?

— Om en dag eller to, sier Molde-rektoren.

«Glede i Oslo også!»

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier i en Twitter-kommentar til denne saken at han er fornøyd med at regjeringen myker opp der det er lav smitte.

«Glede i Oslo også! Fint at Regjeringen fortsatt legger opp til lokale tiltak for å stoppe smitten så lenge det trengs og så langt som mulig unngår nasjonale tiltak som rammer hardt også der smittepresset er lavt», skriver han.

Skretting: Gir oss handlingsrom

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet sier at regjeringens nye anbefaling vil være en stor fordel for høgskolen.

I Åmot kommune i Østerdalen, der Rena er administrasjonssenteret og Høgskolen i Innlandet har et av sine studiesteder, har det for eksempel kun vært 12 smittetilfeller siden mars.

— Vi diskuterer dette i kriseledelsen, der kommunelegen også sitter, allerede i dag. Vi ser for oss at vi kan starte først med fysisk undervisning noen steder med lite smitte, for eksempel på Evenstad og Rena. Så for oss er den nye anbefalingen en stor fordel, sier hun.

Men hun understreker at høgskolen vil trenge litt til til å planlegge og de har et stående vedtak om først og fremst digital undervisning ut januar.

— De reviderte retningslinjene gir oss et visst handlingsrom, der lokalt skjønn vil avgjøre hvor det blir aktuelt å begynne med fysisk undervisning igjen. Disse avgjørelsene skal vi ta i tett kontakt med lokale helsemyndigheter, som vi har godt etablert samarbeid med, sier hun.

Står i et spenn

Skretting påpeker at de hele tiden står i et spenn mellom på den ene siden å skulle bidra til minst mulig smitte, og på den annen side å få til en mest mulig normal gjennomføring av studiene for å opprettholde normal studieprogresjon.

— I tillegg så har vi et spenn mellom ansatte og studenter som er veldig redde for smitte på den ene siden, og på den andre siden de som bare lengter etter å komme på campus igjen. Så det vil komme innvendinger uansett hvordan vi velger å håndtere de nye anbefalingene fra regjeringen, sier hun.

Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet,.

Kritikk av studentkontakt

På møtet med rektorene tok statsråden også opp at det er stor variasjon i hvor mye kontakt forelesere har med studentene og også hvor mye kontakt det er fra studieprogrammets administrasjon mot studentene.

Det ble stilt spørsmål om rektorene har gode nok systemer for å følge dette opp. Curt Rice påpeker at det er som forventet at ikke alle er så fornøyde med det siste året, men han tar likevel dette som en saklig tilbakemelding fra statsråden.

— Noe av dette skyldes at det kommer stadig ny informasjon, men jeg tar dette på alvor og vil snakke med mine dekaner og studieadministrasjonen om hvordan deres kontakt med studentene er, sier han.

Saken er oppdatert kl 19.30 med en Twitter-kommentar fra rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS