Debatt ● Fire rektorer i Vinst-alliansen

God start, statsråd Sandra Borch!

De fire rektorene i Vinst-alliansen av flercampusinstitusjoner er fornøyde. Dette statsbudsjettet bidrar med å styrke den nødvendige finansieringen av flercampusinstitusjoner, skriver de.

Vinst-alliansen av universiteter og høgskoler med flere campus ble lansert på Arendalsuka i august. F.v.: Petter Aasen (USN), Peer Jacob Svenkerud (HiNN), Gunnar Yttri (HVL) og Ketil Eiane (prorektor Nord).
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en kronikk for en måned siden etterlyste vi at den nye statsråden for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch, skulle levere på Regjeringen Støre sine ambisjoner i Hurdalsplattformen om bedre finansiering av flercampusinstitusjoner i høyere utdanning. I dag kom svaret i statsbudsjettet for 2024. Og vi må både gratulere og takke for at Sandra Borch har levert.

Styrket finansiering av flercampusinstitusjoner er nødvendig for å dekke reelle kostnader. Fagmiljø og utdanningstilbud er viktig for å styrke kunnskapsbasert samfunnsutvikling og sikre tilgang på kompetanse og sikre at arbeidsplasser i hele landet opprettholdes og skapes. Det har vært mange som har bidratt til dette gjennombruddet for bedre og mer rettferdig finansiering av hele universitets- og høyskolesektoren og vi har hatt bred støtte for våre innspill til regjeringen fra kommuner, fylkeskommuner og mange politiske partier. 

Regjeringens forslag kan ses som en oppfølging av Stortingets innstilling i forbindelse med siste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Der ba Utdannings- og forskningskomiteen regjeringen gjøre en vurdering av finansieringen av flercampusinstitusjoner.

Medlemmene fra regjeringspartiene i Utdannings- og forskningskomiteen la også grunnlaget i sin innstilling til ny finansieringsordning, som regjeringen la fram i Utsynsmeldingen i vår.

Vi tror at den klare og entydige bestillingen fra komiteen har vært viktig for det positive framlegget i statsbudsjettet for 2024.

Våre fire universiteter og høyskoler representerer totalt 27 studiesteder med nær 60 000 studenter rundt omkring i store deler av Norge. Vi gir utdanning og forskning som lokalsamfunn og landet trenger. Vi mener det er en styrke for våre regioner og for hele nasjonen at noen høyere utdanningsinstitusjoner tar et spesielt ansvar for at det skal være høyere utdanningstilbud også utenfor de store byene. Vi satser, og ambisjonene er store. Gjennom framlegget til statsbudsjett viser regjeringen at den både forstår og verdsetter at vi bidrar til at så mange som mulig kan ta høyere utdanning nær der de bor. Verdier og lønnsomme bedrifter skapes i hele Norge, men en forutsetning er tilgang på forskningsbasert innovasjon og kompetanse. Tilgang på kompetanse er avgjørende for gode velferdstjenester i hele landet.

Gjennom framleggelsen av statsbudsjettet for 2024 settes flercampusinstitusjonene bedre i stand til å sikre sterke fagmiljø og tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bor. Forutsetningen for alt vi gjør er kvalitet. Hver campus er del av en høyere utdanningsinstitusjon med solide, internasjonalt konkurransedyktige fagmiljø. Vi imøtekommer faglige kvalitetskrav og gir tilgang til kompetanse og kunnskap. Vi legger aktivt til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskaping gjennom lokale samarbeidsprosjekter.

Det kan stilles spørsmål ved om det foreslåtte budsjettframlegget dekker de reelle tilleggskostnadene vi har ved å drive desentraliserte utdanningsinstitusjoner. Men det viktigste er at Regjeringen med forslaget viser vilje til å styrke grunnlaget for at flercampusinstitusjoner kan ivareta samfunnsoppdraget. Dette er en god start. Vi mener også at forslaget følger opp ambisjonene, intensjonene og de skjerpede kvalitetskravene som Regjeringen Solberg la til grunn for Strukturreformen, sammen med større fagmiljø og bygge faglig slagkraft over geografiske avstander. Det burde derfor ligge an til at forslaget om bedre finansiering av universiteter og høyskoler med campuser i distriktene, får bred oppslutning i Stortinget.

Powered by Labrador CMS