Debatt

Gode råd om lærerutdanningene

Anbefalingene fra den internasjonale rådgivningsgruppa for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene er et godt utgangspunkt for videre utvikling av utdanningene.

Direktør i NOKUT Terje Mørland
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut driftet rådgivningsgruppa, som har bestått av internasjonalt ledende utdanningsforskere og lærerutdannere. Oppgaven deres har vært å komme med råd og anbefalinger for å lykkes med endringen fra fireårige grunnskolelærerutdanninger til femårige masterprogram. Siden de startet arbeidet i 2017, har de hatt god kontakt med fagmiljøer, studenter, institusjoner og grunnskoler. De har møtt representanter for alle de norske grunnskolelærermiljøene og arrangert flere regionale og nasjonale seminarer.

Rådgivningsgruppa roser reformen og arbeidet som er gjort med grunnskolelærerutdanningene. De er imponert over de ambisiøse målsettingene og forventingene som stilles til studenter, skoler, lærerutdannere og til landets skoleelever. Lærerutdanningene er på rett vei, men det er fremdeles en jobb å gjøre. Anbefalingene de kommer med, skal bidra til at reformen lykkes, og at utdanningene utvikler seg til høyt internasjonalt nivå. Rådene deres rettes både til myndigheter, spesielt Kunnskapsdepartementet og Nokut, og til institusjonene og studieprogrammene.

Lærerutdanningene trenger tillit, tid og armslag til å utvikle seg og til å ta eierskap til de nye masterprogrammene. Da kan det være hemmende med for mye styring.

Terje Mørland, Nokut

Blant sentrale anbefalinger er at utdanningene bør detaljstyres mindre av nasjonale myndigheter, og at institusjoner og studieprogrammer må gis mer tillit til å utvikle seg videre. De anbefaler også at den nåværende reformen må få tid til å sette seg skikkelig før det settes i gang nye reformer.

Disse anbefalingene er i tråd med retningen Nokut beveger seg i. Vi mener kvalitetsutvikling er noe som først og fremst må skje i fagmiljøene. Institusjonene og studieprogrammene har ansvaret for å bygge sin egen kvalitetskultur, og det er i første instans også de som må ta tak i og løse kvalitetsutfordringer. Nokut støtter dem gjerne i dette arbeidet.

Lærerutdanningene trenger tillit, tid og armslag til å utvikle seg og til å ta eierskap til de nye masterprogrammene. Da kan det være hemmende med for mye styring. Nokut har allerede besluttet at vi skal utsette bred oppfølging av grunnskolelærerutdanningene. Vi skal etter hvert evaluere alle utdanningene, men først bør de få tid til å sette seg. Vi mener at minst ett kull må ha blitt ferdig før det er hensiktsmessig å evaluere. Samtidig må jeg understreke at Nokut som tilsynsorgan selvsagt følger med på utviklingen og må agere dersom ting tyder på at kvaliteten i enkelte studieprogrammer ikke er på det nivået den skal være.

Rådgivningsgruppa anbefaler også at Nokut fortsetter å arrangere møteplasser for fagmiljøene og andre involverte. Det skal vi gjøre. Vi vil også gå i dialog med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Diku for å forbedre koordineringen av initiativene og tiltakene våre samt organiseringen av regionale og nasjonale møteplasser.

Jeg håper rapporten leses godt både av fagmiljøene og myndighetene som anbefalingene retter seg mot, og at de diskuterer den med hverandre. God dialog både mellom institusjoner og mellom myndigheter og lærerutdannere er en forutsetning for å lykkes med denne ambisiøse reformen.

Powered by Labrador CMS