Debatt kari-anne jønnes

Gratulerer, alle studenter!

Noe av det siste Høyre gjorde i regjering var å styrke studentenes rettigheter. Snart trer de nye reglene i kraft, men vi har fremdeles en vei å gå, skriver Kari-Anne Jønnes.

Nå får studentene en lovfestet rett til permisjon fra studiene, enten de skal avlegge militærtjeneste, ha verv i studentpolitiske organer, bli foreldre eller har andre særlige grunner.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I fjor så vi flere eksempler på at studenter i sårbare situasjoner ble veldig små i møte med et stort og vanskelig høyere utdanningssystem. Derfor foreslo regjeringen Solberg flere endringer i universitets- og høgskoleloven for å styrke studenters rettigheter og sikre at studenter skal få gode permisjonsordninger og bedre tilrettelegging.

Den 1. august trer disse endringene endelig i kraft, til glede for studenter over hele Norge.

Før endringen var det opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme permisjonsreglene og hvordan de skulle håndheves. Ingen studenter planlegger å bli syke, men med det forrige regelverket kunne studenter som ble syke i juni, risikere å ikke kunne søke om permisjon fordi fristen for å søke gikk ut i april.

Med det nye regelverket er det ikke lenger sånn. Nå har studentene en lovfestet rett til permisjon fra studiene, enten de skal avlegge militærtjeneste, ha verv i studentpolitiske organer, bli foreldre eller har andre særlige grunner, uten at de risikerer å miste studie- eller eksamensretten.

Studentene trenger mer og bedre tilrettelegging, både fra institusjonene og myndighetene.

Fra høsten av blir det derfor lovfestet at alle studenter som tar 60 studiepoeng eller mer, har krav på en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal lages sammen med studenten og være et hjelpemiddel for å fullføre. Målet er å bidra til at flere studenter gjennomfører studiet og at studieprogresjon følges opp, ved at man fastslår institusjonens og studentens ansvar.

I tillegg får studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med fysiske, psykososiale og læremessige utfordringer rett til å få individuell tilrettelegging. Det kan bety tilrettelegging av lærestedet, undervisningen, læremidler og eksamen, og skal sikre at alle får likeverdige muligheter til utdanning, uten at man reduserer de faglige kravene.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Flere studenter bør kunne starte familier under studietiden. Høyres mål er at utdanning skal bli tilgjengelig for langt flere uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller hvilken livssituasjon du er i. Da må vi også sørge for at lovverket gjør det mulig. Studenter som har barn kan derfor ha rett på individuell tilrettelegging, i tillegg til rett til permisjon og utsatt eksamen.

Solberg-regjeringen forbedret studentenes rettigheter betraktelig. Både ved å øke studiestøtten, innføre elleve måneders studiestøtte og bygge rekordmange studentboliger. Nå gir vi studentene bedre tilrettelegging og mer fleksibilitet. Vi forventer at Støre-regjeringen følger opp slik at studentenes rettigheter og vilkår fortsatt står høyt på dagsordenen.

Det hviler et tungt ansvar på statsråd Ola Borten Moe for at studentenes vilkår fortsetter å utvikle seg i riktig retning. Det er kompetanse vi skal leve av framover. Studentenes vilkår må være rettferdige dersom vi skal forvente at de gjennomfører studiet på normert tid. Det er både den enkelte student og samfunnet godt tjent med.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS