Debatt sten ludvigsen

Har redaktøren i Khrono mistet sin språklige og (etiske) vurderingsevne?

Khrono skriver: Kunnskapsavisen Khrono søker erfaren nyhetsjeger (to stillinger, en i Oslo og en i Trondheim).

Sten Ludvigsen reagerer på bruken av ordet nyhetsjeger i Khronos stillingsutlysninger.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ved et enkelt søk på ordet jeger kommer følgende definisjon:

«Hva er jegere? Jeger er en beskrivelse for et menneske eller et dyr som jakter på byttedyr, primært i den hensikt å skaffe seg mat eller andre ressurser som byttedyret må ha, for eksempel pelsverk. Jegere var opprinnelig både jegere og sankere.»

Jakt kan implisere bruk av vold. Så hva er en nyhetsjeger?

Det bør stilles spørsmål ved om ordet jeger bør brukes i en slik utlysning istedenfor f.eks. det vanlige ordet journalist. Er dette en klok bruk av språket, og har redaktøren i Khrono tenkt gjennom hva dette faktisk betyr og hvilke tolkninger mange lesere vil kunne gjøre?

En avis skal vel ikke være en gruppe jegere – et jaktlag?

Sten Ludvigsen, professor ved Universitetet i Oslo

Når ordet jeger peker i retning av å ta livet av f.eks. et dyr/bytte, flå det og bruke dette utbyttet, kan man spørre hva dette betyr i Khronos kontekst i sitt arbeid i og om Universitets- og høgskolesektoren.

Er journalistene i Khrono blitt jegere, og er Khrono et jaktlag som skal finne et bytte - og hva skal de gjøre med dette? Og hvem er i dette tilfelle dette bytte som skal tas liv av og flås; er det ansatte i UH-sektoren, politikere, institusjonens ledere, studentene?

Dette bør redaktøren i Khrono kunne svare på til alle som følger med på Khronos dekning av ulike nyhetssaker. Hvilket signal sender Khrono når man velger et slik ord i overskriften i en stillingsutlysning? Når man evt. blir ringt opp eller kontaktet av jegere i Khrono, hvordan skal man forholde seg til disse? Er de på jakt eller hva?

Vi bør alle etterstrebe å bruke språket slik at det opplyser saksforhold og bidrar til økt kunnskap når vi deltar i det offentlige ordskifte i UH-sektoren (og ellers). Her er dekning av saker i sektoren, debatter og saklige innlegg basert på et gjennomtenkte formuleringer helt avgjørende. Så å søke etter nyhetsjegere finner jeg uheldig, upassende og til og med vulgært/aggressivt (velg ord selv som passer best og begge ord er vurdert flere ganger).

Å tenke seg om en gang til når det gjelder utlysningsteksten er en mulighet for redaktøren i Khrono. En avis skal vel ikke være en gruppe jegere – et jaktlag?

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS