ytringer og arbeidsmiljø

«Har vært belastende å bli uthengt som enkeltansatt»

— Jeg ser dette som nok et forsøk på å bringe meg til taushet, sier professor Tone Pernille Østern ved NTNU. Hun ble irettesatt av sin leder i en felles melding til hele instituttet på grunn av uttalelser hun ga til Khrono.

Dette er instituttleders kanal, sier Tone Pernille Østern. Hun reagerer på at hennes kritikk i Khrono ble tema i en melding til hele instituttet.
Publisert Oppdatert

Tone Pernille Østern er professor i kunstdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU.

I et intervju med Khrono var hun kritisk til instituttleder Torberg Falch, og også til arbeidet med mangfold og inkludering.

Østern trakk seg som fagseksjonsleder etter en konflikt knyttet til rekruttering til lærerutdanningen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Fredag 18. juni sendte Falch ut en felles melding til hele instituttet, via instituttets kanal på NTNUs intranett Innsida.

«Respektløs» påstand

Der kritiserte instituttlederen Østerns uttalelser:

«Tone Pernille Østern er sitert i Khrono 8. juni på at når hun og en kollega sluttet i ledergruppa på ILU, så «forsvant også særlig fokus på mangfold og inkludering ut av ledergruppa». Jeg vet med sikkerhet at flere i ledergruppa er veldig opptatt av dette temaet. Denne påstanden er respektløs».

Falch skriver også at «hvis man skal få til gode diskusjoner for forbedringer og utvikling, så må det foregå saklig og med respekt for ulike synspunkter, begrensninger og avveininger. Dette påhviler oss spesielt i et akademiske miljø. Hvis ikke skremmer man mange bort fra diskusjonene, inkludert ledere. Det er ikke bra for saken».

Skrev protest

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Flere har kommentert under Falchs tekst, blant andre stipendiat Gry Olsen Ulrichsen. Hun er avtroppende styremedlem ved instituttet, og skriver at hun ser på teksten fra Falch som et forsøk på å henge ut enkeltansatte og skape splid mellom kolleger.

«Istedenfor å møte ansatte med respekt, lyttende interesse og med et selvkritisk blikk fortsetter instituttlederen i denne fredagsmailen trakasseringen av en enkelt ansatt og ikke minst strategien med å skape splid mellom ansatte», skriver hun.

Universitetslektor Unni Eikeseth har sendt ut en tekst med tittel «protest». Der skriver hun at hun vil protestere mot at en enkeltansatt blir offentlig kritisert av leder i en felles epost.

— Dette er egnet til å skape frykt for å ytre seg, skriver Eikeseth, og viser til at det i Arbeidsmiljøloven heter at arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for et godt ytringsklima.

Khrono har vært i kontakt med Eikeseth, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Østern: Vil bringe meg til taushet

Flere av kollegaene reagerte på måten Østern ble behandlet på.

Østern selv sier at hun satte pris på både Eikeseths protest og alle som støtter denne. I den informasjonen Khrono har fått tilsendt, er det 34 personer internt som har trykket «liker» på Eikeseths tekst. Ifølge Universitetsavisa som også har omtalt saken, er det nå 44 likes.

— Jeg synes det har vært belastende å bli uthengt som enkeltansatt i en slik innsidekanal, som er instituttleders mikrofon ut til alle de ansatte. Dette er hans kanal, sier Østern.

— Jeg ser dette som nok et forsøk på å forsøke å bringe meg til taushet, men det kommer ikke til å skje, under noen omstendigheter. Jeg mener det er viktig å kunne gi kritiske innspill til en instituttleder og til instituttstrategi ved en lærerutdanning, både som ansatt – og som medleder, slik jeg var, sier hun videre.

Etter at Eikseth skrev protesten, har Falch endret innlegget. I den siste versjonen er ikke Østern nevnt ved navn.

Instituttleder: Grenser for hva som er akseptabelt

I debatten som går under innlegget skriver Falch at han opplever at han blir satt i en utrolig krevende situasjon, og viser til omsorgsplikt.

Det er grenser for hva som er akseptabelt, sier instituttleder Torberg Falch i et svar i den interne kanalen.

— Det å gjøre ingenting er en stilltiende aksept og derfor også et aktivt valg som kan tolkes. I valget mellom det jeg ser på som kun smertefulle alternativer, fra min rolle som instituttleder, så fant jeg at det å si hva jeg mener følger av våre interne retningslinjer var det minst smertefulle.

Falch skriver også at saken handler om hvordan man oppfører seg overfor kolleger.

— Det er etter mitt skjønn min plikt, i rollen som instituttleder, og arbeide for gode relasjoner mellom kolleger. Og da går det grenser for hva som er akseptabelt.

Khrono har vært i kontakt med Falch. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Etter det Khrono erfarer, har flere ansatte vært i kontakt med dekan Tine A. Hestbek i saken. Khrono sendte spørsmål til Hestbek på sms torsdag, og fikk svar fredag formiddag: Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Andre sak ved NTNU på en uke

Saken ved ILU har mange likheter med saken ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, som Khrono nylig skrev om.

Der ble en ansatt kalt inn til møte med ledelsen etter å ha vært aktiv i Universitetsavisas kommentarfelt i en sak avisen skrev om en omstridt ansettelsessak. Møtet ble kansellert etter at blant annet fagforeningen Tekna hadde vært involvert, og dekanen kalte det hele en misforståelse.

Ytringsfrihet har også stått sentralt i den mye omtalte Eikrem-saken der førsteamanuensisen ved NTNU nå er i ferd med å få sparken.

Sak oppdatert 25.juni kl 13.26 med at Tine Hestbek ikke ønsker å kommentere saken

Powered by Labrador CMS