digitalt møte

Har vedtatt utsettelse for alle masterkandidater

Mandag holdt Universitetet i Bergen ekstraordinært styremøte på heldigital plattform.

Alle styrets medlemmer deltok i styremøtet fra hjemmekontorer, men til stede i styrerommet var direktør Kjell Bernstrøm, underdirektør Tore Tungodden, kommunikasjonsdirektør Tor Godal og HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle styrets medlemmer deltok i styremøtet fra sine respektive hjemmekontorer, men til stede i styrerommet var direktør Kjell Bernstrøm, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, kommunikasjonsdirektør Tor Godal og HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn.

— Dette var et styremøte for å orientere styret om innsatsen vi har gjort til nå, og også gi en mulighet til styret å komme med innspill og korrigere kurs hvis de mente det var nødvendig, sier rektor Dag Rune Olsen til Khrono i etterkant av møtet.

Se styremøtet ved Universitetet i Bergen i opptak her.

Fakta

På dagsorden stod tre saker

  • S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)
  • S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset
  • S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør

Han trekker frem at møtet som fungerte bra, men at de hadde en litt spesiell dagsorden.

— Det var jo ikke debatt- og vedtakssaker som vanlig. Det kan bli større utfordringer dersom vi skal gjennomføre styremøter der stor debattsaker som ny strategi står på dagsorden, sier Olsen.

Orientering om alle tiltak

Styret ble orientert om alle tiltak Universitetet i Bergen har gjennomført innenfor utdanning, forskning og er tekniske områder. Styret fikk også innsikt i hvilke tiltak som er gjort hvilke beredskapsgrupper som er etablert, og hvordan man sikrer god kontakt både med studenter, samskipnaden mv.

Oddrun Samdal orienterte om tiltak som er gjort og som jobbes med for å sikre best mulig digital undervisning for studentene. Hun understreket at man også har fokus på studentenes situasjon, og jobber med å finne løsninger for å få til gruppearbeid og digitale treffpunkter for studentene.

— Slike samarbeid gir god læring, og vi vet det er positivt for studentenes psykiske helse, sa Samdal.

Ett av punktene Samdal orienterte om gjaldt masteroppgaver.

— Sist fredag vedtok vi at alle masterstudenter som skal levere denne våren får fra to til fire uker utsettelse, avhengig av studieprogram, fortalte Samdal.

Samtidig presiserte hun at departementet er veldig opptatt av at universitetene skal klare å få ferdige utdanna kandidater ut i samfunnet, og man også må sørge for å sikre at studentene får den sensur de har krav på.

Samdal fikk også spørsmål om hva som skjer med de som skal levere opp mot jul.

— Det er en av mange spørsmål vi diskuterer nå, fortale Samdal, som poengterte at de har møter med leder av studentparlamentet og Studentombudet to ganger i uka nettopp for å fange opp alle ulike utfordringer studentene er opptatt av.

Veldig stolte av ansatte og studenter

Både administrasjon og styrets medlemmer kom med mye ros til alle ansatte og studenter på UiB.

— Jeg vil gjerne gi honnør til universitetsledelsen, beredskapsgruppen og alle ansatte og studenter, sa styremedlem Jørgen Melve, og la til:

— Vi har sett en super innsats og svært god innstilling fra ledelsen og beredskapsgruppen, og ikke minst alle ansatte og studenter. Som en del av den nasjonale dugnaden må jeg si vi har stått for en veldig respektabel innsats for å få ting til å gå.

Rektor Dag rune Olsen bemerket at han synes det er veldig fascinerende å se hvordan folk stiller opp.

— Vi har stengt ned alle byggene. Vi har pålagt alle å jobbe hjemmefra. Vi må også være oppmerksomme på at vi sånn sett tar oss til rette overfor våre ansatte, og dette kan og skal ikke være en normal situasjon, sa Olsen.

Som resten av styret sluttet rektor seg til rosen som ble rettet til alle ansatte og studenter.

Kan bli forsinkelser

Siste sak på dagsorden var en muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør.

— Vi ser at HR-avdelingen er hardt presset nå. Vi bare varslet styret om at det er ikke sikkert vi klarer å holde alle tidsfrister i rekrutteringsperioden slik de er satt opp. Denne orienteringen ble tatt til etterretning av styret, forteller Olsen til Khrono i etterkant av møtet.

(Styresendingen på Youtube ble stoppet midt i dette punktet. red.anm.)

Mange ulike punkter

Det var prorektor for forskning, Margareth Hagen, som orienterte om tiltakene på forskning, og hun poengterte at man er veldig opptatt av å opprettholde forskningsnivået, som virksomhetskritisk området.

— Vi har tatt høyde for at det finnes forskere på UiB som må ha tilgang til laboratorier mv, og man diskuterer løsninger for stipendiater og post-docer, og ikke minst situasjonen for ansatte forskere som har eksternt finansierte stillinger, fortalte Hagen.

På utdanningsområdet ble styret informert om at man har i dialog med de andre kunstutdanningene om løsninger for de praktiske eksamener som skulle vært i kunstutdanningene.

Prorektor Samdal trakk også fram at man på medisin skal ha praktisk eksamen i juni, og at man nå ser på om og eventuelt hvordan man legge opp til en alternativ eksamensform.

Styremedlem Jørgen Melve spurte om opplegget rundt digital eksamen, og Samdal kunne fortelle at fram til sommeren vil alle eksamener blir gjort om til et hjemmeeksamen-format.

Nytt møte med Asheim torsdag

Dag Rune Olsen trakk fram at UiB har begynt å tenke på de studentene som har planlagt utveksling i neste semester, og at UiB har tatt initiativ til en nasjonal avklaring rundt dette.

Man ser ved UiB det helt uproblematisk at søknadsfristen til høyere utdanning opprettholdes til 15. april, men man er allerede i gang å diskuterer hva man gjør med semesterstart og fadderuker.

— Her ser vi for oss en endelig avklaring i løpet av mai, sa hun.

Dag Rune Olsen orienterte også styret om at sektoren skal ha nytt møte med Asheim torsdag, og at de tar ser fram til nye signaler både på tidsperspektiv på stenging, men også avklaringer på punkter som blant annet er viktig for studentene.

På dagsorden stod tre saker

S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)

S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset

S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør

Powered by Labrador CMS