Korona:

Flere institusjoner utvider frist for masterlevering

Handelshøgskolene BI og NHH samt UiB er blant dem som gir masterstudenter mer tid til å fullføre oppgaven sin.

Illustrasjonsbilde, bibliotek.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med mer informasjon om UiO og UiB.)

Det kan være krevende for dem som nå sitter hjemme og prøver å gjøre ferdig med masteroppgave eller en doktoravhandling under koronaepidemien.

Flere utdanningsinstitusjoner utvider nå fristen for dem som skal innleveringsfristen for semesteret masteroppgaver.

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har innleveringfristen for masteroppgaver blitt utsatt til 20. juni for alle studenter dette semesteret.

Også Handelshøyskolen BI utsetter fristen for innlevering av masteroppgaver fra 1. juli til 1. september. Det vil være mulig for dem som ønsker det å levere oppgaven til ordinær frist også.

Kommunikasjonssjef ved BI, Ole Petter Syrrist-Leite sier til Khrono at de gjør dette for å sikre ekstra god forutsigbarhet for masterstudentene, og for å sikre at studentene får sikret seg nødvendig datamateriale.

Sist fredag vedtok UiB at alle frister for deres masterstudenter er utsatt fra 2-4 uker litt avhengig av fagområder. Det ble styret orientert om i dag, mandag 23. mars.

UiO-institutt utsetter

Ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) har man valgt å utsette innleveringsfristen. I en epost til studenter står det følgende:

«På grunn av situasjonen med koronaviruset utvides fristen for innlevering av masteroppgaven med fire uker. Ny frist er 22. juni kl. 14.00. Dette innebærer at sensur og muntlig eksamen avholdes i august.»

Avdelingsdirektør for Studieadministrasjonen ved UiO, Hanna Ekeli, skriver i en epost til Khrono at fakultetene arbeider intenst med å vurdere hvilke eksamener som kan gå som planlagt og hvilke eksamener som må endres.

— Innlevering av masteroppgaver kan i utgangspunktet gå som planlagt, men fakultetene vil ta høyde for at langt flere studenter enn vanlig kan få problemer med å levere innen fristen på grunn av egen sykdom, pålagt karantene eller omsorgsoppgaver.

Khrono er kjent med at verken Institutt for medier og kommunikasjon eller Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Det humanistiske fakultet ved UiO utsetter innleveringsfristen for masteroppgaven.

— Noen institutter har valgt å gi en felles utsettelse til alle sine studenter, men vi på ILN (Institutt for lingvistiske og nordiske studier red.anm.) ønsker heller å vurdere dette individuelt. Å skyve på innleveringsfristen for alle vil mest sannsynlig også føre til forsinket sensur og utlevering av vitnemål, og i kombinasjon med fellesferien kan det føre til at dere ikke blir formelt ferdig med masteren før godt ut i neste semester, skriver det ene instituttet in en epost til studentene.

Ikke vurdert sentralt

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjelstad skriver i en sms til Khrono at de ikke har vurdert dette sentralt på NTNU.

— Jeg tror ikke noen fakulteter har gjort det men vi har spørsmål om det, skriver hun.

Prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen, skriver i en sms til Khrono at ingen studier så langt har utsatt frist for masteroppgave, «men fakultetene får nå fullmakt til å avgjøre eventuell utsettelse».

UiB-institutt utsetter frist

Denne uken skrev Khrono blant annet om Sara Bjønness Hagfors som har masterinnspurt ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun opplevde situasjonen som belastende, og hadde fått lite informasjon fra instituttet sitt.

Nå har dette instituttet sendt en epost til studentene om at innleveringsfristen blir utsatt med en måned - til 2. juli.

«I lys av den vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i, skyver vi på innlevering og gir en generell utsettelse,» står det i eposten. Det vil være mulig å levere oppgaven før den tid dersom det er aktuelt for noen.

«Andre vil kunne trenger enda mer tid, og instituttet vil legge til rette for å finne løsninger for de som er i den situasjonen. Alle som trenger det vil få studieretten forlenget med ett semester,» står det.

Instituttet ber dem som får særskilte utfordringer på grunn av situasjonen om å kontakte studieveileder om mulig utsettelse på innlevering av masteroppgaven etter den nye fristen 2. juli.

Veiledning skal nå foregå på telefon, Skype, epost eller på andre digitale måter.

«Noen vil oppleve at pandemien gjør det umulig å gjennomføre feltarbeid, gjennomføre intervjuer eller begrense datatilgang på andre måter. Hver enkelt må diskutere sin konkrete situasjon og hvordan den skal takles med veilederen sin. Alle rammes av at bibliotekene er fysisk stengt og av at tilgangen til digitale litteraturressurser kan være variabel (også på grunn av ustabilt nett/stor nettpågang og lignende, dette er allerede rapportert oppover i systemet som et problem). På generelt grunnlag vil sensorene bli informert om slike konsekvenser av situasjonen og veileder vil bli bedt om å formulere et forklarende skriv om slike konkrete forhold som skal følge masteroppgaven til sensur,» står det i eposten.

Nå har altså styret ved UiB vedtatt at alle frister for deres masterstudenter er utsatt fra 2-4 uker litt avhengig av fagområder.

Vet du mer om denne saken? Tips oss gjerne!

Kunnskapsdepartementet med midlertidige tiltak og unntak

Onsdag sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om at universitetene og høyskolene nå får mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene.

  • Universitetene og høgskolene kan nå fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlig og nødvendig».
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studentene har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når de behandler autorisasjonssøknader.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.
  • Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

Asheim har tillit til institusjonene

— Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. For mange studenter har det skapt usikkerhet om de får gjennomført praksisen sin. Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Den midlertidige endringen gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, som for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene.

Samtidig har universitetene og høgskolene fått beskjed om at de, så langt det er mulig, må jobbe særlig for at studenter ved helsefaglige utdanninger ikke tas ut av praksis uten grunn.

Dette gjelder særlig de som går siste året av sin utdanning og som helsetjenestene har stort behov for at fullfører sin utdanning og blir klare for jobb.

Asheim sier han har tillit til at utdanningsinstitusjonene løser denne situasjonen på best mulig måte.

Powered by Labrador CMS