innreiseregler

—Henger ikke på greip med turister når forskere nektes

Fortsatt er det flere forskere som ikke slipper inn i Norge selv om de har fast jobb og oppholdstillatelse. — Provoserende. Jeg skjønner ikke at folk med oppholdstillatelse og fast jobb ikke slipper inn, sier UiB-professor.

— Mennesker som har sagt ja til full fast jobb og som har oppholdstillatelse her til lands, jeg forstår ikke at de ikke kan få slippe inn, sier Jill Walker Rettberg ved UiB.
Publisert Oppdatert

Er du forsker fra land utenfor Europa slipper du fortsatt ikke inn i Norge.

— Det er litt provoserende for å være helt ærlig. Når vi leser i Bergens Tidende om tyske turister som er så fornøyd med å ha sluppet inn til Norge. Jeg skjønner at det er juridiske forskjeller på EU og andre deler av verden. Men det henger ikke på greip at en turist slipper inn før noen som har fast jobb og ønsker å bo og jobbe i Norge resten av livet, sier professor Jill Walker Rettberg ved Universitetet i Bergen (UiB).

Fakta

Innreisereglene

Følgende grupper kan reise inn til Norge nå (21.juli 2021):

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som er bosatt i et «grønt» land eller område i EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia, dvs. et land eller område som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A.
 • utlendinger som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge:
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • familiemedlem til EØS-borger eller EØS-borger med tilsvarende familietilknytning til norsk borger, som skal bosette seg i Norge.
  • utlendinger som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: ektefelle, registrert partner eller samboer, mindreårige barn eller stebarn og foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.
  • utlendinger som er bosatt i EØS-området eller Storbritannia, med følgende relasjon til person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester og kjærestens mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk)
  • utlendinger bosatt i utvalgte tredjeland som FHI har vurdert, og som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk). Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

I tillegg er det besluttet at studenter og elever som er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon kan reise inn i Norge fra 1. august.

Kilde: regjeringen.no

Sitter fast

Hun forteller om australske Jason Nelson som har vært ansatt i 100 % stilling som førsteamanuensis siden februar i år. Nelson har undervist 100 studenter på kurset digital kultur i vårsemesteret og skal fortsette med dette til høsten på kurset i elektronisk litteratur.

— Han sitter fast i Australia, og med mindre det blir endringer i reisereglene blir det fjernundervisning på dette kurset i høst, sier Jill Walker Rettberg.

Rettberg mener ikke det er feil med strenge innreiserestriksjoner.

— Jeg forstår at man må ha strenge regler i forbindelse med korona og særlig i forhold til turiststrømmen. Men mennesker som har sagt ja til full fast jobb og som har oppholdstillatelse. Jeg forstår ikke at de ikke kan få slippe inn, sier Jill Walker Rettberg.

Ikke midlertidige

Hun viser til at det ikke er snakk om pendlere.

— Disse personene skal bosette seg i Norge og ikke reise frem og tilbake. Det er ikke snakk om midlertidig arbeid. Det er også en forferdelig måte for dem å møte Norge, sier Jill Walker Rettberg.

Hun viser også til amerikanske Ian Hatcher, en Fulbright-forsker som skal undervise 90 studenter i høstsemesteret.

— Som mange andre fagmiljøer i Norge tar vi imot en Fulbright-forsker hvert år som underviser studentene våre. I fjor var det full stopp, men da vi så at utvekslingsstudenter var velkomne hit, regnet vi med at også utvekslingsforskere ville slippe inn. Nå vet vi ikke hva som skjer, og vi står uten undervisere i emnene han skulle bidratt til, sier Rettberg.

Det er også vedtatt at studenter som har fått plass ved en godkjent utdanningsinstitusjon får innreise fra 1.august.

I Australia sitter Jason Nelson og venter både på å reise ut og komme inn i Norge.

«Det har vært et veldig rart år for alle. Men enda merkeligere å være en førsteamanuensis i Norge, men fast i Australia på grunn av pandemi grensestengninger. Både Norge og Australia har strenge grenser begrensninger. Australia vil ikke la oss dra, og Norge vil ikke la oss komme inn. Samtidig bruker vi muligheten til å innovere og finne nye måter å bruke teknologi for å undervise, kommunisere og samarbeide», skriver Jason Nelson i en epost til Khrono.

Sendte flyttelasset

Hos UiS sitter professor i miljøhistorie, Finn Arne Jørgensen og lurer på hva de skal gjøre med tanke på undervisningen i førmoderne historie til høsten. En toppkandidat fra USA har fått fast jobb i førmoderne miljøhistorie ved UiS, men kommer ikke inn i landet.

— Dette er et nokså smalt felt, der det ikke er lett å rekruttere gode kandidater. Men vi fikk en virkelig solid fagperson. Hun har sendt flyttelasset, men får altså ikke reise inn til Norge. Nå begynner også husleien på leid bolig her å løpe. I verste fall må vi starte letingen etter en vikar, sier Finn Arne Jørgensen.

Han forklarer at ledelsen ved UiS har jobbet med saken, men det ser ikke ut til at det er mulig å starte opp jobben på avstand.

— Det er veldig strenge krav til fysisk oppmøte i forhold til arbeidstillatelse. Jeg kjenner ikke helt hva som er status ellers, sier Jørgensen.

Fullvaksinert

Han er fortvilet over de norske innreisereglene.

— Dette er en person som er fullvaksinert i USA, og hun sitter gjerne i karantene ved ankomst. Samtidig ser vi at turister fra Europa slipper inn. Så det handler ikke om risiko ved å slippe folk inn i landet. Dette er frustrerende, sier professor Finn Arne Jørgensen.

Han frykter det blir vanskelig å finne en fullgod vikar på kort varsel.

— Jeg er redd studentene ikke får det tilbudet som de skulle hatt, sier professoren.

Over ferien

Rektor Margareth Hagen ved UiB sier hun er klar over problemet, og at UiB vil ta opp igjen disse problemstillingene over ferien.

— Jeg forstår godt frustrasjonen. Om vi kan gjøre noe som kan få fortgang i prosessene skal vi sørge for det. Men Norge er nok i fellesferiemodus nå, sier Margareth Hagen.

Det er Justisd- og beredskapsdepartementet som administrerer regelverket for innreise til Norge. Statssekretær Hilde Barstad skriver i en epost til Khrono:

«Vi skal selvsagt ikke ha strengere innreisetiltak og -restriksjoner lengre enn nødvendig, og det gjøres hele tiden løpende vurderinger av hvilke grupper som kan få unntak fra innreiserestriksjonene. Det er blitt gjort en rekke lettelser de siste månedene, og vi kan forhåpentligvis se for oss lettelser for enda flere grupper fremover. Samtidig må vi ha god kontroll på smittesituasjonen, og det har hele tiden vært de smittevernfaglige rådene fra helsemyndighetene som har veid tyngst», heter det i eposten. Kunnskapsdepartementet er også blitt forespurt, men henviser til Justisdepartementet.

Endringslogg: Artikkelen er oppdatert med sitat fra Jason Nelson kl. 10.09 onsdag 21.juli 2021. I tillegg til opplysningen om Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS