søkertallene

Her har de mistet en fjerdedel av søkerne

Også de private høgskolene opplever i hovedsak en nedgang i søkertallet.

Sigbjørn Sødal er rektor ved NLA Høgskolen. Den private opplever det samme som mange andre: Færre vil bli grunnskole- og barnehagelærer.
Publisert Oppdatert

Færre unge har søkt studieplass til høsten. Nedgangen er på 12,4 prosent, sammenlignet med rekordåret 2021.

— Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe da søkertallene fra Samordna opptak ble offentliggjort onsdag.

Også de private høgskolene har en nedgang. Både NLA Høgskolen, BI, Lovisenberg diakonale høgskole og VID melder om færre søkere enn i fjor, mens Høyskolen Kristiania har litt flere søkere.

– Når de fleste går tilbake og Kristiania går litt fram, betyr dette at vi styrker vår posisjon betydelig. Det gjør oss både glade og ydmyke. Vi har doblet antall studenter de siste fire årene, og formelen som fungerer er å sette studenten i sentrum, sier rektor Arne H. Krumsvik i en e-post til Khrono.

Stor nedgang i Bergen

For NLA Høgskolen er tallene annerledes. Totalt sett er nedgangen fem prosent. Men noe av årsaken er et nyopprettet nettstudium i interkulturell kommunikasjon med relativt mange søkere, skriver høgskolen på egne sider.

I Bergen er nedgangen på førstevalgssøkere 24 prosent, mens både Kristiansand og Oslo har en oppgang. Nedgangen er særlig stor for lærerstudiene, pedagogiske fag og teologiske fag.

— Lærerutdanningene har dessverre fortsatt en nedadgående trend, og vi skulle gjerne sett flere søkere til teologifagene våre. Årsakene er sikkert sammensatte og må studeres nærmere, men det ville ikke overraske om en del av forklaringen ligger i kombinasjonen av pandemieffekter og dagens gode arbeidsmarked, sier rektor Sigbjørn Sødal til egne nettsider.

Han skriver til Khrono i en epost at nedgangen for NLAs studiesteder i Bergen er størst for barnehagelærerutdanningen.

— Vi regner likevel med at de endelige opptakstallene og fremmøtet vil bli annerledes, til tross for en stor nedgang i søkningen også ved offentlige institusjoner. Søkertallene til grunnskolelærerutdanningene er heller ikke tilfredsstillende, men inngår også i et landsdekkende bilde med en urovekkende svak søkning til læreryrket. Som en liten institusjon kan NLA være særlig utsatt for svingninger her, sier Sødal.

Nær tre søkere til hver studieplass

Lovisenberg diakonale høgskole utdanner sykepleiere og spesialsykepleiere. Som Khrono skrev onsdag, er det 3000 færre som vil bli sykepleier, sammenlignet med fjoråret. Dette opplever også Lovisenberg. Nedgangen i førstevalgssøkere er hele 30 prosent, men fremdeles har den private høgskolen et søkertall som er langt over antall studieplasser: 613 søkere til 230 plasser.

— Nasjonalt sett kan det være grunn til uro om dette er tegn på en trend fremover, men vi er i den heldige situasjonen at vi har godt med søkere per studieplass.

Søkere til private høgskoler

InstitusjonSøkere førstevalgEndring fra 2021 (prosent)
Ansgar høyskole365+ 2,5
Lovisenberg diakonale høgskole613- 30,6
MF vitenskapelig høgskole164-22,3
Fjellhaug internasjonale høgskole124-12,7
NLA Høgskolen1182-5,3
Dronning Maud Minne Høgskole417-17,9
VID2681-27,7

Kilde: Samordna opptak.* BI og Høyskolen Kristiania har egne opptak og tallene deres er derfor ikke med i tallmaterialet fra Samordna opptak.

Det skriver Edith Roth Gjevjon, professor og instituttleder for bachelorutdanningen ved Lovisenberg, i en epost til Khrono.

Også barnehagelærerutdanningene har en stor nedgang, på landsbasis er den hele 25 prosent. Også Dronning Maud Minne Høgskole, som utdanner barnehagelærere, har en nedgang i tallet på søkere. Nedgangen er størst for barnehagelærer heltid, mindre for deltidsstudiet. I tillegg har masterutdanningene gode søkertall, skriver høgskolen på egne nettsider.

Nedgang også hos VID

VID vitenskapelige høgskole har en nedgang i søkertallet sammenlignet med 2021, men en oppgang på åtte prosent dersom man sammenligner med 2020. Sett i forhold til 2020, har tallet på søkere som har VID som førsteprioritet økt med nesten tjue prosent.

I en pressemelding skriver høgskolen at nye nett- og samlingsbaserte utdanninger innen sosial bærekraft har slått særdeles godt an. Årsstudium i pedagogikk og bærekraft har fått inn 608 søkere til 30 studieplasser, mens årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft har fått 319 søkere til 20 studieplasser.

— Jeg synes det er veldig hyggelig at studiene innen sosial bærekraft har så mange søkere, sier rektor Bård Mæland.

Tilbake til før-pandemisk nivå

BI er tilbake til før-pandemisk nivå på søkertallene. I en pressemelding skriver den private høgskolen at de har 8087 søkere til bachelorutdanningene sine i år, mot 8120 i fjor.

– I 2022 er valgmuligheter som ikke var til stede under covid 19-pandemien igjen et alternativ. Dette kan medføre at flere velger studier utenlands igjen, eller ser større verdi av det å ha et friår. At vi opprettholder nivået fra 2021 er noe jeg er veldig fornøyd med, sier rektor Inge Jan Henjesand i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS