Styreleder Trine Syvertsen var tydelig i sin støtte til HiOA-rektor Curt Rice og hans navnevalg for det nye universitetet. Foto: Øystein Fimland

Vedtok navn, budsjett og digitalisering

Direkte. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vedtatt nytt navn, budsjett og digitaliseringsstrategi, men lukket dørene da de skulle diskutere flytting fra Kjeller til Lillestrøm. Debatten fra den åpne delen kan du lese her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Khrono dekker møtet fortløpende via cover it live-feed. Høgskolens direkte filmstream finner du nederst i denne saken).

Høgskolen i Oslo og Akershus endrer status til universitet i 2018. For to uker siden gjorde rektor Curt Rice det klart i et innlegg i Khrono at han kommer til å fremme kun ett forslag til nytt navn overfor styret: OsloMet - Storbyuniversitetet, som nynorsk og bokmålvariant av navnet, og OsloMet - Oslo Metropolitan University, på engelsk.

Siden da har debatten gått høyt. Både i Khronos spalter og sosiale medier. Tilhengere av navnet har druknet i støyen fra de som er imot.

På dagens styremøte gikk debatten høyt og det var mange innlegg både for og mot navneforslaget, men med knappest mulig margin støtet styre rektors forslag.

Mer om navnesaken her: 6-5 for OsloMet

Her kan du følge de andre debattene i styret (og se navnedebatten som har vært):

(Saken fortsetter under vinduet for direkte rapportering.)

Live Blog Styremøte HiOA 15. desember 2017

Satsing på nytt senter og IT

Hvis du skulle være interessert i andre ting som styret ved høgskolen skal vedta i morgen så ligger det forslag til et budsjett på 2,3 milliarder kroner til behandling. Her er noen av sakene som er trukket fram i styrepapirene:

 • Rammene for fakultet og sentra øker nominelt med 68,7 millioner kroner i forhold til budsjett for 2017.
 • Det foreslås videre avsatt 19,1 millioner kroner i årlig finansiering til etablering av Center for Digital Engineering (CDE).
 • For å håndtere høgskolens digitaliseringsagenda foreslås det å styrke infrastruktur til IT med 10 millioner kroner årlig, med plan om å øke dette til 15 millioner kroner årlig fra 2019. I tillegg foreslås det styrking av IT-avdelingens bemanning tilsvarende om lag 2,3 millioner kroner.
 • Modernisering av første etasje i Pilestredet 35 foreslås pusset opp for om lag 15 millioner kroner i 2018
 • Det foreslås fordelt omlag 76 millioner kroner til vel 30 ulike strategiske tiltak som skal bidra til at høgskolen når målene i Strategi 2024.
 • Det foreslås en engangssatsing på 15 millioner knyttet til endring av institusjonskategori, inklusiv endring av navn og dermed merkevare. Av dette beregnes om lag fem millioner kroner til omskilting av bygg. Øvrige midler tenkes brukt på utvikling av ny profil, markedsføring og ulike andre tiltak.

Effektiviseringskutt på 14,7 mill

HiOA har satt i gang et effektiviseringsarbeid som skal gi høgskolen et økt handlingsrom i årene som kommer. Blant annet er fellesadministrasjonen redusert med 12,6 årsverk fra 2018. Samlet budsjetteffekt for 2018 beregnes til 14,7 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen).

Forskningsetikk

En annen sak som styret skal behandle er struktur for det forskningsetiske arbeidet ved HiOA, samt mandat for det forskningsetiske utvalget. Se professor og vitenskapsombud Trine B. Haugens innlegg om saken her: Hva med et vitenskapsombud?

Flytting til Lillestrøm

Styret skal også orienteres om høgskolens flytteplaner til Lillestrøm, deler av orienteringen vil skje bak lukkede dører.

Navnedebatten: Begeistret styreleder

På dagens styremøte gikk debatten høyt og det var mange innlegg både for og mot navneforslaget.

Les også: 6-5 for OsloMet

Styreleder Trine Syvertsen kastet seg inn i debatten rundt halvveis og sa at hun kom til å støtte rektors forslag til navn.

— Jeg liker OsloMet, sa hun og la til at hun er begeistret for kortformen. Hun mener man har en sjanse for et nytt universitet med å faktisk vedta kortformen.

— Navnet er litt rart med en gang. Jeg støtter det og er begeistret, sa Syvertsen.

Til selve saksbehandlingen hadde hun også noen synspunkter.

Hun trakk fram at hun ikke kunne komme på en eneste debatt i UH-sektoren de siste årene som hadde vært så bredt diskutert som dette.

— Det har kanskje vært brukt for mye penger, for mye tid. Men jeg er overrasket over at noen mener at det ikke har vært en grundig prosess, mener Syvertsen.

Studentene splittet i navnesaken

Etter at rektor Curt Rice hadde holdt innledning og begrunnet at han ønsker seg OsloMet - Oslo Metropolitan University (engelsk) og OsloMet - Storbyuniversitetet (bokmål og nynorsk) startet debatten på styremøtet.

Studentrepresentant Sunniva Bråten, pekte på at det er mange for og mange mot forslaget. Hun mener at et navn er noe man må vende seg til, og la til at hun synes prosessen har vært god og lang og involverende. Hun mener at navnet er godt begrunnet, og oppfordret styret til å stemme for OsloMet.

Studentrepresentant Envy Aleksander Frogset argumenterte på sin side mot OsloMet.

Styremedlem Bjørn Smestad sa at etter mye grubling har vent seg til Oslo Metropolitan University på engelsk, men han er ikke fortrolig med OsloMet-Storbyuniversitetet på norsk.

Han foreslo å fjerne OsloMet, slik at det i stedet blir Oslo storbyuniversitet. Men han la til at han primært ønsket seg Oslo profesjonsuniversitet.

Gunnar Melgaard, ekstern styrerepresentant poengterte at navn skaper debatt og er kontroversielt. Melgaard sa at han synes navnet OsloMet var fremmed navn i juni, nå synes han det er bra, og stemte for dette forslaget.

— Et dilemma

Styremedlem valgt fra de faglige ansatte, Anton Havnes, sa at hans problem er at han hører med noen få unntak, så er alle han snakker med negative til navnet.

Han trakk fram at dette gjorde ham usikker på om det har vært åpenhet mot ansatte i institusjonen i denne saken.

— Vi vet ikke hvordan fakultetene og instituttene stiller seg, sa han.

Havnes sier han oppfatter navneforslaget som en konstruksjon, og er redd universitet faller helt bort fra navnet.

— Så er det om det finnes noe alternativ, sa Havnes i debatten og la til - han skulle gjerne hatt noe mer å forholde seg til.

Han avventer et annet forslag, for han har ikke noe godt alternativ selv, og han sier at det helt klart er et dilemma.

Språkrådet er i mot

Før dagens møte var det klart at Språkrådet fortsatt er motstander av både navnet OsloMet og skrivemåten, Meteorologisk institutt har i et brev bedt Kunnskapsdepartementet, som til slutt skal foreslå navn overfor Kongen i statsråd, om å finne et annet navn som ikke kan forveksles med meteorologene.

Da høgskolestyret hadde en foreløpig diskusjon om navn i juni i år, var det tre forslag under debatt: OsloMet, Universitetet Nova og Aker Universitet. Den gang endte man opp med et foreløpig flertall for OsloMet.

Etter at Khrono foretok en ringerunde til samtlige styremedlemmer sist uke viste det seg at skepsisen til OsloMet var blitt større.

Fem tidligere rektorer ved høgskolen er også kritiske til navnet, men OsloMet har også sine tilhengere: Flere enkeltpersoner, som pr-mann Hans Geelmyuden, direktør i Simula Aslak Tveito, flere rektorer og NSO-leder Mats Beldo har vært positive. I tillegg til en rekke enkeltpersoner.

Navnedebatten startet for fullt i september 2015. Khrono har tidligere denne uken oppsummert høgskolens noe kronglete vei fram til et potensielt nytt universitetsnavn. Og her kan du lese saken, nærmest minutt for minutt:

Les også: Høgskolens kronglete vei til universitetsnavn

Her er dagsorden:

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Orienteringssaker

Alle sakene samlet: Komplett innkalling: Høgskolestyret (15.12.2017)

Her kan du se dagens styremøte direkte. Sendingen starter 12.45:

Fakta

Møte 15. desember i styret for HiOA

Vedtakssaker

 • Navn på nytt universitet
 • Plan for økt kvalitet i HiOAs grunnskolelærerutd.
 • Fastsettelse av retningslinjer for egenbetaling
 • Langtidsplan og -budsjett 2018-2020
 • Risikostyring ved HiOA
 • Struktur for forskningsetisk arbeid ved HiOA
 • Nedsettelse av utvalg for vurdering av rektors avlønning og øvrige betingelser

Diskusjonssaker

 • Strategi for digital transformasjon

Orienteringssaker

 • Protokoll Høgskolestyret 25.10.2017
 • Referat fra IDF den 16.11.2017
 • Prosess for akkreditering som universitet
 • Nytt Campus på Lillestrøm
 • Rektors orienteringer
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS