Svein Stølen, Dag Rune Olsen og Sjur Baardsen, rektor ved henholdsvis Universitetet i Oslo og Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet møtte til høring i Stortinget. Foto: Skjermdump/Stortinget

Høring på Stortinget: Krever at universitetene skal eie egne bygg

Bygg. Arbeiderpartiet, LO og NTL bygger felles front mot forslaget om å gi eieransvaret for universitetene og høgskolenes bygg til Statsbygg. I dag var det høring om saken på Stortinget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag formiddag var det høring på Stortinget om universiteter og høgskoler skal eie egne bygg, eller om ansvaret skal tilfalle Statsbygg med utdanningsinstitusjonene som leietakere.

Staten ønsker å effektivisere og spare penger på eiendomsforvaltningen sin, og ga derfor konsulentselskapet Capgemini Invent i oppdrag å gjøre en gjennomgang av statens bygg- og eiendomspolitikk.

Fakta

Konsulentenes anbefalinger

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019, er:

  • Modellen med selvforvaltede lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltede lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Rapporten ble levert før jul i 2018 og anbefalte blant annet at institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg.

Reaksjonen fra ledelsen ved de fem universitetene som eier sine egne bygg lot ikke vente på seg.

— Dette er et alvorlig spørsmål, med potensielt store konsekvenser, sa daværende NMBU-rektor Mari Sundli Tveit da nyheten ble kjent.

Se hele høringen her.

— Helt feil å sentralisere forvaltningen

I et felles utspill fra Arbeiderpartiet, LO og Norsk Tjenestemannslag (NTL) krever de at universitetene og høgskolene skal eie egne bygg.

LO mener forslaget er et angrep på autonomien til universitetene.

— Forslaget fra ekspertgruppen om å overføre forvaltningen av bygningsmassen fra universitetene til Statsbygg er et angrep på autonomien til universitetene, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

NTLs nestleder, Ellen Dalen, viser til at flere rapporter i konkluderer med at forslaget ikke var forsvarlig utredet.

— Bygg og infrastruktur er vesentlig for å nå målene for forskning og høyere utdanning, og universitetene bør derfor beholde styringen over disse i fremtiden. Det blir helt feil å sentralisere forvaltningen til Statsbygg – bort fra de som vet hva behovene er. NTL frykter også at en slik sentralisering splitter opp fagmiljøer, reduserer lokalt handlingsrom og fører til økte husleiepriser, sier Dalen.

Ap ber regjeringen besinne seg

Arbeiderpartiet tar også avstand fra høyreregjeringens framgangsmåte i denne saken, der kontroversiell politikk lanseres i det stille, uten å informere eller involvere sektoren på forhånd.

— Vi ber regjeringen å besinne seg, stanse hastverket, og gjennomføre grundige, kunnskapsbaserte prosesser der berørte parter involveres. Spørsmålet om avvikling av selvforvaltet eiendom i statlig sivil sektor er komplekst, omfattende og viktig for fellesskapet, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning.

Forslaget som ble behandlet i komiteen ble lagt fram av Senterpartiets Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe.

— Her må statsråden ta til fornuft. Vi har erfaringer fra Sverige og Danmark som viser at dette er en ordning som ikke fungerer. Og når påfølgende rapporter delvis tilbakeviser de besparelsene som ble skissert i første rapport, er det mest fornuftig for faglig utvikling for ansatte og studenter at utdanningsinstitusjonene fortsatt eier sine bygninger, sier Marit Knutsdatter Strand.

Rektorer møtte til høring

I rapporten ble det estimert at besparelsene for hele statlig sivil sektor, der universitets- og høgskolesektoren utgjør en stor del, vil være på 7-10 prosent innen 2025 og 12-18 prosent innen 2030.

De fem universitetene som eier sine egne bygg er Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og NMBU. I tillegg eier Norges idrettshøgskole sine lokaler.

I dagens høring på Stortinget var rektor ved UiB og styreleder av Universitet- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, til stede for å argumentere for hvorfor de selvforvaltende universitetene og høgskolene skal få lov til å fortsatt eie sine egne bygg.

— Vi mener at vi har skjøttet vårt samfunnsoppdrag ved å vedlikeholde bygningsmassen vår på en god måte, og vi kan ikke se hvorfor vi ikke skal få lov til å fortsette å gjøre det. Ikke minst i disse dager der vi har en ny universitet- og høgskolelov på trappene, der forslaget er at institusjonene skal fortsatt få lov til å eie, sa Olsen til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Powered by Labrador CMS