Valg23

Høyre-politiker: — Liker at det er rom for å være uenig

Masterstudent Camilla Torvik Tønne (H) tror lokalpolitikerne blir bedre av å diskutere og ha flere synspunkter på saker. Selv deler hun ikke helt Høyres syn på byutvikling.

Camilla Torvik Tønne er prosjektleder og tar en Master i management.

— Hvorfor valgte du å engasjere deg partipolitisk?

Fakta

Valgintervjuet

  • Før kommune- og fylkestingsvalget 11. september intervjuer vi folk med tilknytning til akademia om det politiske engasjementet deres og hvorfor de stiller til valg. 
  • I dag: Camilla Torvik Tønne, studerer Master of management ved Handelshøyskolen BI. 
  • Tønne står på 8. plass  på valglista til Stavanger Høyre.

— Hmm. Jeg er samfunnsengasjert og opptatt av å bidra. Jeg fikk muligheten til å stille som kandidat for Høyre, og ser på det som en ypperlig mulighet til både å lære mer om demokratiske prosesser, og å bidra med min kompetanse inn i lokalpolitikken.

— Hvilken akademisk sak brenner du for?

— Jeg er blant annet opptatt av at forskning og kunnskap må tilgjengeliggjøres for folk flest. Kunnskap skaper engasjement, som igjen skaper handling. Vi har to store utfordringer som må løses av og med folk: Klima/miljøkrise og store demografiske endringer i befolkningen. 

— Hvilke utdanningspolitiske saker bør tas opp i lokalpolitikken?

— Vi må gjøre læreryrket attraktivt. Lærere er en utrolig viktig del av våre barns oppvekst. Noe har skjedd med den norske skolen. Rektorer og lærere roper varsko, og det er på tide at vi lytter. Vi må også forstå hva som skjer med guttene i skolen, og klare å tilpasse undervisningen til alle. Kanskje vi må se på andre måter å lære på og tilby andre valgfag?

— Hvilket parti har den beste utdannings- og forskningspolitikken? Hvorfor?

— Høyre så klart. Høyre setter kunnskap høyt og styrer etter den framfor ideologi. Det betyr at vi anerkjenner viktigheten av utdanning og forskning på alle områder. 

— Har du nytte av din akademiske bakgrunn i politikken?

— Absolutt! Min utdanning og min kunnskap er høyt verdsatt. 

— Er det en sak du er uenig med partiet ditt om?

— Ja, det er det nok helt sikkert. Og en av tingene jeg liker med Høyre, er at det er rom for å være uenige. Jeg tror vi blir bedre politikere av å diskutere, og ha flere synspunkter på saker også internt i partiet. For eksempel byutvikling er et tema hvor jeg nok ikke er enig i alt som er vedtatt, verken med Høyre eller dagens flertall. 

— Hva liker du best ved å være politisk aktiv?

— Det å lære og forstå hvordan og hvorfor beslutninger som tas blir som de blir. Jeg er en hvorfor-person som liker å forstå. Gjennom politikken får jeg stille mange hvorfor, og jeg får bidra til forhåpentligvis gode demokratiske prosesser. 

— Snakker du som en politiker eller akademiker når du møter velgerne?

— Jeg definerer nok ikke meg selv som en politiker helt enda, så da må vel svaret være akademiker? 

— Hva er forskjellen på akademiker- og politikerspråk?

— Hehe, det er kanskje likheter ved at begge deler til tider kan være vanskelig å forstå? 

— Hva kan akademia lære av politikken?

— Kan du spørre meg om dette igjen om ett år? Foreløpig er jeg så fersk at jeg ikke har noe godt svar på det.

Powered by Labrador CMS