valgintervju

Mener akademia kan lære av politikerne å popularisere budskap 

Professor Espen Lydersen ble spurt av flere partier om å bli med i lokalpolitikken, og valgte MDG. 

Espen Lydersen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Espen Lydersen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og aktiv i MDG.

— Hvorfor valgte du å engasjere deg partipolitisk?

Fakta

Valgintervjuet

  • Før kommune- og fylkestingsvalget 11. september intervjuer vi folk med tilknytning til akademia om det politiske engasjementet deres og hvorfor de stiller til valg. 
  • I dag: Espen Lydersen, professor  ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Lydersen står på 9.plass på MDGs kommunestyreliste i Midt-Telemark. 

— Litt tilfeldig. Jeg ble spurt av flere politiske partier om å stå på liste ved kommunevalget i 2015. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og derfor hatt mange roller innen frivilligheten (trener/administrator innen idretten). Kommunepolitiker er også en del av en slik frivillighet. Jeg har lyst til å bidra i lokalmiljøet.

— Hvilken akademisk sak brenner du for? 

— Større økonomisk forutsigbarhet for gode forskningsmiljøer i Norge, jamfør debatten om Borten Moe og Norges forskningsråd. 

— Hvilke utdanningspolitiske saker bør tas opp i lokalpolitikken? 

— Økt lærerkompetanse i skolen. Det er for mange uten tilstrekkelig kompetanse, spesielt ute i Distrikts-Norge. Bedre lønn til lærere i barne- og undomskolen, som er et kommunalt ansvar.

— Hvilket parti har den beste utdannings- og forskningspolitikken? Hvorfor? 

— Jeg har ikke nok kunnskap om dette, men vet at mitt eget parti, MDG, har en god politikk på disse områdene. 

— Hvordan har du nytte av din akademiske bakgrunn i politikken? 

— Jeg er flink til raskt å sette meg inn i saker og problemstillinger. Jeg bruker også en del av min akademiske kunnskap.

— Er det en sak du er uenig med partiet ditt om? 

— Ikke direkte, men partiet er for «katolsk» i forhold til rovdyrpolitikk (ulvepolitikk spesielt) og avviklingstidspunktet for oljenæringa.

— Hva liker du best ved å være politisk aktiv? 

— Jeg får betydelig kunnskap om alt som foregår i en kommune, som i dag er en svært komplisert og sammensatt enhet.

— Snakker du som en politiker eller akademiker når du møter velgerne? 

— Primært som politiker, spesielt med hensyn til bruk av fremmedord, og bruk av mer folkelige ord og uttrykk. 

— Hva er forskjellen på akademiker- og politikerspråk? 

— Politikerspråk er mye mer direkte og enkelt, der nyansene som ofte ligger i saker er for mye nedtonet. Akademikere setter mye større krav til resultatene/påstandene/meningene og dokumentasjonen disse bygger på (kilder).

— Hva kan akademia lære av politikken? 

— Vi kan bli flinkere til å allmenngjøre og popularisere budskap.

Powered by Labrador CMS