Debatt 29 undervisere og veiledere

Hva med «OsloMets årlige utdannings­konferanse»?

Utfordringen er herved gitt rektor Christen Krogh. Dette er noe vi har savnet – lenge, skriver 29 undervisere og veiledere.

OsloMet-rektor Christen Krogh (i bildet) får en klar oppfordring om å igangsette ny konferanse, "OsloMets årlige utdanningskonferanse".
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

«La oss diskutere, utveksle og skape engasjement for all den gode undervisningen og alt arbeidet som legges ned i pedagogisk utviklingsarbeid ved OsloMet!»

Dette kunne vært rektors åpningsord i anledning «OsloMets årlige utdanningskonferanse». Har du ikke hørt om denne konferansen? Nei, det er ikke så merkelig – for den finnes ikke. Manglende fora for å nettopp diskutere, utveksle og skape engasjement rundt god undervisning og pedagogisk praksis står i sterk kontrast til alle konferansene for forskning som holdes i inn- og utland året gjennom.

Det vil koste relativt lite – men bety utrolig mye for svært mange av de som underviser og veileder våre studenter.

Innleggsforfatterne

I rettferdighetens navn skal det sies at det skjer veldig mye bra ved OsloMet – vi har «SAMs utdanningslab», dratt i gang av vår dyktige og engasjerte prodekan for utdanning, Nathalie Hyde- Clarke.

En liten og trofast gjeng deltar i «Læringsnettverket for undervisere» – deler case og diskuterer – administrert av OsloMet-akademiet som gjør en fantastisk jobb. DIGIN inviterer til masse utveksling og gjør en strålende jobb.

Det skjer garantert også mye annet av utveksling og inspirasjon som ikke alle fanger opp eller er kjent med. Imidlertid er ikke stykkevis-og-delt, ildsjel-drevne initiativ eller enkeltmøter nok til å løfte OsloMet som utdanningsinstitusjon.

Så vår klare utfordring til vår nye rektor: Ta initiativet til å sette i gang «OsloMets årlige utdanningskonferanse»! Hvordan kunne en slik konferanse sett ut?

Vi foreslår at det settes av en dag i året, gjerne ved starten på høstsemesteret. Dagen kunne vært delt i to sesjoner; en hovedsesjon med eksterne og interne innledere første del av dagen, parallellsesjoner den andre delen.

I parallellsesjonene kunne interne undervisere og veiledere presentere sine undervisnings- og veiledningsformer, og diskutere pedagogisk utviklingsarbeid. Dette vil kunne bli et helt sentralt forum for å utvikle pedagogikk og ikke minst for en åpen diskusjon og erfaringsutveksling om hva som må til av ressurser og innsats for å sette nye undervisningsformer ut i liv.

Med litt mat, noen utmerkelser i form av rosende ord og generelt stort fokus på, og engasjement rundt, vår pedagogiske virksomhet vil dette kunne gi en real vitamininnsprøytning ved starten av semesteret.

Det vil koste relativt lite – men bety utrolig mye for svært mange av de som underviser og veileder våre studenter. Til syvende og sist vil derfor våre studenter tjene på dette, i form av motiverte og engasjerte fagfolk.

Utfordringen er herved gitt! Og vi vil selvsagt bidra, for dette er noe vi har savnet – lenge.

Innlegget er signert av følgende 29 undervisere og veiledere ved OsloMet:

 • Åsmund Hermansen
 • Yan Hoffmann
 • Ivar Lødemel
 • Astrid Christensen
 • Kari Sjøhelle Jevne
 • Erika Gubrium
 • Ariana Guilherme Fernandes
 • Edda Stang
 • Elisabeth Arnesen
 • Alicja Olkowska
 • Sidsel T. Natland
 • Ingunn Alvik
 • Amela Pacuka
 • Marianne Buen Sommerfeldt
 • Jan Storø
 • Anniken Bakke
 • Gunilla Johansson
 • Svein Fuglestad
 • Heidi Woll
 • Simon Innvær
 • Hilde Anette Aamodt
 • Cecilie Elisabeth Basberg Neumann
 • Tonje Steen
 • Marie Hatelid Føleide
 • Anita Røysum
 • Marie Viken
 • Einar Øverbye
 • Anders Graver Knudsen
 • Lars Sokrates Anvil

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS