Vi har nå holdt på med dette i sju år. Resultatene er stort sett de samme, skriver prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger om presentasjonen fra Nokut-direktør Ole-Jacob Skodvin i det årlige studiebarometeret. Foto: Nokut

Ingen ny innsikt av studiebarometeret

Studiebarometer. Studiebarometeret fra Nokut er blitt en rituell refleksjon, skriver prorektor Astrid Birgitte Eggen, som etter sju år med barometeret etterlyser nasjonale målinger som sier noe nytt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiebarometeret har vært viktig for sektoren. Vi har diskutert alt fra undersøkelsen: Dens validitet og reliabilitet og selve resultatene. Vi har diskutert resultater på nasjonalt nivå, på institusjonsnivå, på fakultets- og institutt- og ikke minst programnivå. Vi har diskutert relevans, praksisordninger, vurderingsordninger, programutvikling og tilbakemeldinger til studentene.

For meg som prorektor har studiebarometeret mistet sin kraft i å sette retning.

Astrid Birgitte Eggen

Vi har diskutert studenters medvirkning og medbestemmelse. Alt dette er viktig for sektoren. Studiebarometeret har gitt oss mer essensiell informasjon om tilstanden og vi iverksetter tiltak. Vi jobber for mer studentpartnerskap, vi jobber for varierte vurderingsformer og bedre tilbakemeldinger, for mer praksis i studiene og mer samarbeid med arbeidslivet.

Studiebarometeret har sørget for at vi er på tå hev. Vi vil gjerne være i utdanningsfronten gjennom disse prosessene. Vi melder inn i styringsparametre hvordan vi ligger an på overordnet tilfredshet og studentenes tidsbruk.

Så hva er problemet?

Det traff meg først i januar 2019 og enda sterkere 29.januar 2020: Vi får ikke nye innsikter og ny kunnskap lengre. 29.janunar får vi vite at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har funnet ut gjennom regresjonsanalyser at motivasjon er viktigst for valg av studium og for læring!

Unnskyld at jeg skriver det slik lettere ironisk, men alvorlig talt. Motivasjon som viktigste faktor for læring! Ingen ny innsikt. Vi har nå holdt på med dette i sju år. Resultatene er stort sett de samme. Vi går kanskje 0,1 opp eller ned — noe som på aggregert nivå vel så mye kan skyldes tilfeldigheter.

Jeg kan ikke se at det vil gi mer innsikt om vi holder på i 10 år! Innsikt som vi kan bruke til å fornye diskursene om hvor fornøyde studentene er. For det er det vi trenger.

Når målinger blir rituelle, og vi går gjennom den samme rituelle refleksjonen, mister de sin kraft. For meg som prorektor har studiebarometeret mistet sin kraft i å sette retning.

Jeg imøteser nye nasjonale målinger. Gjør disse målinger i siste semester slik at det studentene uttaler seg om er på grunnlag av erfaringer fra hele studiet og ikke halve.

Powered by Labrador CMS