Korona

Innkaller rektorer til hastemøte

Torsdag skal rektorene og Norsk studentorganisasjon diskutere håndteringen av korona-smitten med forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim.

Forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag tidlig langet rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, ut mot Kunnskapsdepartementets håndtering av korona-smitten.

Rektoren, som også er professor i helsevitenskap, reagerte blant annet på at det ikke er blitt avholdt noe møte om korona-situasjonen mellom Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene. Han etterlyser klare råd for sektoren samlet og slår fast at det nå iverksettes ulike tiltak ved de ulike høgskoler og universiteter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim innkaller nå alle rektorene og lederen for Norsk studentorganisasjon til et møte torsdag - på videolink. Det opplyser Asheim selv til Khrono.

— Alle rektorene og NSO-lederen er innkalt til et møte på videolink i morgen. Det møtet skal vi ha, nettopp for å orientere om hva som er gjort, hva som skal gjøres og hva som skaper usikkerhet.

Ulike tiltak ved ulike høgskoler og universiteter

Om kritikken fra Jelsness-Jørgensen svarer Asheim at departementet vil være varsomme med å sende ut egne råd, annet enn å vise til Folkehelseinstituttet.

— Jeg forstår godt at rektorene våre ønsker mest mulig informasjon. Vi har fortløpende sendt dem råd, bedt dem oppdatere pandemiplaner og følge Folkehelseinstituttets sine råd. Det vi er urolige for, er hvis alle departementer skal gi råd hver for seg, for da blir det rot. Det må gjøres skikkelig og det må gjøres grundig.

I dag har Khrono jevnlig fulgt utviklingen i tiltak som er iverksatt ved høgskoler og universiteter. Det fremgår av disse at ulike høgskoler og universiteter iverksetter ulike tiltak:

  • Noen universiteter fritar alle studenter fra oppmøte, mens andre forsøker å la undervisning gå som normalt.
  • Noen universiteter ilegger tilnærmet forbud mot tjenestereiser, andre fraråder kun reiser til risikoområder i tråd med reiseanbefalingene fra myndighetene.
  • Noen avlyser arrangementer med 500 deltakere eller mer. Andre setter taket på bare 30 deltakere.

Vi skal ha dette møtet i morgen, for å finne ut om de ønsker mer informasjon, men må også ha respekt for at utdannings­institusjonene er forskjellige.

Henrik Asheim

— Nå sier noen høgskoler at studenter skal ha fravær, andre sier at ting foregår som før. Noen avlyser alle tjenestereiser, andre sier at man kan reise hvor man vil unntatt i risikoområder. Er det heldig med så ulike råd?

— Det er dette som er vanskelig med å være forsknings- og høyere utdanningsminister. Dette er autonome institusjoner, og derfor ber vi dem følge Folkehelseinstituttet sine råd og forhåndsregler. Vi skal ha dette møtet i morgen, for å finne ut om de ønsker mer informasjon, men må også ha respekt for at utdanningsinstitusjonene er forskjellige, både geografisk og på andre måter, som gjør at de kanskje har ulike behov.

— Det er snakk om en mulig pandemi, en potensiell folkehelsekrise. Er det tid for å slå i bordet med autonomi og geografiske forskjeller nå?

— Vi har hatt dialog med Universitets- og høgskolerådet hele veien, gitt informasjon om beredskap og pandemiplaner og bedt dem følge FHI. Jeg har blitt orientert daglig om hva som gjøres. Nettopp fordi vi skal håndtere en folkehelsesituasjon, må følge FHI sine råd. Samtidig har vi nesten 300.000 studenter – og de tiltakene som settes inn kan få konsekvenser også for andre ting, som eksamen, gjennomføring og så videre. Dette må vi også vurdere, svarer Asheim.

Dette har de gjort

Asheim og Kunnskapsdepartementet har også sendt over en liste over hva de mener de har gjort. Departementet sier de har bedt alle universiteter og høgskoler om å forholde seg til helsemyndighetene og ha oversikt over utvekslingsstudenter og ansatte i utlandet.

Alle universiteter og høgskoler skal ha fått beskjed om å oppdatere pandemiplanene sine. Universitets- og høgskolerådet har fått beskjed om å sikre at universiteter og høgskoler kan utveksle erfaringer om håndteringen av virusutbruddet.

I tillegg har universitetene blitt bedt om å planelgge for ulike scenarioer når det kommer til eksamen, gjennomføring av praksis og andre praktiske utfordringer, slik Khrono beskrev i går. Universitetene og høgskolene skal også ukentlig ha rapport om spredning og tiltak.

Kunnskapsdepartementet sier de også vil følge opp utfordringer knyttet til regelverk for å legge til rette for at nødvendig undervisning og eksamener kan gjennomføres.

Universitetet i Stavanger har avlyst sitt styremøte i morgen, som følge av møtet de skal delta på med statsråd Asheim.

Powered by Labrador CMS