nytt om folk

Irgens vender tilbake til OsloMet. — Personlige årsaker

Morten Irgens har vært utleid til Høyskolen Kristiania i fire år. Nå går han tilbake til OsloMet, etter at styret var skeptisk til en ny permisjonssøknad.

Morten Irgens, prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Høyskolen Kristiania.
Morten Irgens kommer tilbake til OsloMet som spesialrådgiver etter at OsloMets styre er skeptiske både til en forlenget utleieavtale med Høyskolen Kristiania, samt en ny permisjonssøknad fra Irgens som skal ha fått jobbtilbud fra en tredje utdanningsinstitusjon.
Publisert Oppdatert

I en pressemelding kunngjør Høyskolen Kristiania at de vil lyse ut stillingen som prorektor for forskning og kunstnerisk utvikling fordi Morten Irgens skal vende tilbake til OsloMet.

Siden 2019 har Irgens vært utleid fra OsloMet til Høyskolen Kristiania, først for å fylle en dekan- og direktørstilling, og deretter i stillingen som prorektor for forskning ved høgskolen.

— Visjonær leder

Rektor ved Høyskolen Kristiania, Trine J. Meza, forteller at Irgens har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle Kristiania som utdannings- og forskningsinstitusjon.

— Han er en visjonær leder som har bidratt til å flytte Kristiania nærmere vår ambisjon om å bli universitet. Jeg har satt stor pris på samarbeidet med ham. Vi vil savne ham, og jeg ønsker ham lykke til videre på OsloMet, som vi for øvrig har et tett forhold til, skriver Meza i en pressemelding.

Det blir også opplyst at Irgens skal fortsette i en 20 prosent stilling ved Høyskolen Kristiania «en stund fremover».

— Det er personlige årsaker til at han nå går tilbake til OsloMet, heter det i pressemeldingen.

Ville forlenge utleie

Høyskolen Kristiania ønsket i utgangspunktet å forlenge utleieavtalen i ytterligere fire år fra 2023, etter at Irgens i 2022 fikk stillingen som prorektor for forskning ved Kristiania.

Grunnen til at avtalen i sin tid ble inngått er etter det Khrono kjenner til at Irgens, som nå er 62 år, skulle kunne beholde sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse, selv om han jobbet ved private Kristiania.

Flere jussprofessorer stilte spørsmål ved lovligheten av en slik utleieavtale.

— Jeg blir forbauset om et slikt arrangement er lovlig, uttalte Jan Fridthjof Bernt til Khrono i 2022.

Også ekspedisjonssjef Tora Jarlsby i Riksrevisjonen sa at de ville undersøke grunnlaget for en slik utleieavtale dersom den ble fornyet. OsloMets styre diskuterte utleieavtalen på et møte bak lukkede dører i fjor høst, uten at det ble gjort noe vedtak.

Ny permisjonssøknad

I mars i år sto en ny sak med tittelen «Permisjonssøknad» på dagsordenen på et lukket styremøte ved OsloMet, der alle sakspapirene også var unntatt offentlighet. I «protokollen fra møtet» heter det at saken ble utsatt.

Etter det Khrono erfarer gjaldt saken en ny permisjonssøknad fra Morten Irgens, denne gangen fordi han hadde fått tilbud om jobb ved en tredje utdanningsinstitusjon som han ønsket å svare ja til.

Etter det Khrono har grunn til å tro, var OsloMet-styret skeptisk til søknaden, og ifølge protokollen fra møtet ble saken utsatt.

Irgens har ikke hatt tid til å besvare Khronos spørsmål om «tilbakekomsten» til OsloMet. Han skriver i en tekstmelding at han har ingen ytterligere kommentarer ut over det som står i pressemeldingen fra Høyskolen Kristiania.

Spesialrådgiver siden 2019

Morten Irgens ble fast ansatt ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) som forskningsdirektør i 2014. Da kom han fra en dekanstilling ved Høgskolen i Gjøvik og etterfulgte dagens rektor Christen Krogh, som sluttet som forskningsdirektør ved HiOA for å begynne i jobb i Forskningsrådet.

Irgens ble senere prorektor for forskning i Curt Rice' første rektorat, men fikk ikke fornyet tillit i periode to, og ble da leid ut til Kristiania. Der jobbet han som dekan tett med daværende prorektor ved Kristiania, Christen Krogh. Krogh erklærte seg inhabil da avtalen om videre utleie av Irgens til Kristiania ble behandlet i OsloMet-styret i 2022.

— Ikke diskutert detaljer

Khrono har spurt rektor Christen Krogh hva Irgens' stilling som spesialrådgiver ved OsloMet innebærer.

Krogh svarer i en SMS at de ikke har diskutert detaljene rundt dette, men at Irgens har vært ansatt på OsloMet i mange år.

— Han har hatt akkurat denne stillingen siden 2019 da han sluttet som prorektor. Det er denne stillingen han går tilbake til når engasjementet med Kristiania går ut. Med sin erfaring fra ulike sektorer nasjonalt og internasjonalt er det mye Morten kan bidra til. Vi har imidlertid ikke diskutert detaljer rundt dette, skriver Krogh.

Ifølge avtalen som ble inngått i 2019, skulle Irgens leies ut til Kristiania, men fortsette å være tilknyttet enkelte forsknings- og innovasjonsprosjekter ved OsloMet som spesialrådgiver, blant annet MIT REAP og Oslo kommunes initiativ Innovasjonsdistrikt sentrum i en 20 prosent stilling.

OsloMets styre

Styreleder ved OsloMet, Trine Syvertsen, er i Canada og har ikke anledning til å svare på spørsmål fra Khrono om det som skal ha vært styresak om den nye permisjonssøknaden til Irgens.

Hun henviser til prorektor Per Martin Norheim-Martinsen, som «holder i» saken.

— Har OsloMets styre avvist både en forlenget utleieavtale med Høyskolen Kristiania for Morten Irgens og en ny permisjonssøknad fra Morten Irgens?

— Dette var en personalsak som kom til styret på grunn av inhabilitet. Fordi det er en personalsak, betyr det at vi ikke kan diskutere den åpent, sier Norheim-Martinsen.

— Hvorfor ble styrebehandlingen av permisjonssøknaden utsatt?

— Fordi det er en personalsak, må jeg avstå fra å svare.

Powered by Labrador CMS