Jørn Mortensen stiller for en ny periode som rektor på Kunsthøgskolen i Oslo, men har fått en motkandidat. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Mortensen har fått motkandidat som rektor på Kunsthøgskolen

Rektorvalg. Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo har fått en motkandidat ved valget som holdes 4. april. Det er svenske Måns Wrange.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Måns Wrange, tidligere rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm stiller til valg mot sittende rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Leder av nominasjonskomitéen, Morten Gjelten, er fornøyd med at det nå blir et reelt valg mellom to kandidater.

Fakta

Rektorkandidatene

Måns Wrange (1961) er kunstner, skribent, kurator og pedagog bosatt i Stockholm. Hans arbeider er representert på over 200 utstillinger, biennaler og festivaler over hele verden.

Han var rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2008-2014.

Fra 2014 til 2017 var han gjesteprofessor ved Stockholms universitet der han var grunnlegger av CATS – Centre for Art and Technology in Society – et interdisiplinært forskningssamarbeid mellom Stockholms universitet, Kungl. Konsthögskolan og Kungl. Musikhögskolan.

Måns Wrange har også vært forskningsveileder ved Institutionen för data- och systemvetenskap ved Stockholms universitet fra 2010 til 2014 og ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2005 til 2009.

Jørn Mortensen har vært rektor på KHiO siden 2015.

Fra 2011 til 2015 var han dekan ved avdeling Kunst og håndverk ved samme institusjon.

Han har tidligere vært assisterende direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA) (2007-09), informasjons- og formidlingsleder i Kunst i offentlige rom (KORO) (2005-07), direktør ved Momentum – Nordisk Festival for Samtidskunst (2001-05) og daglig leder ved Unge Kunstneres Samfund (UKS) (1993-01).

— Det var vår oppgave som nominasjonskomité å sørge for at det finnes gode kandidater, og det har vi nå. Det første vi var fornøyd med var at Jørn Mortensen stiller på nytt etter en krevende periode, og nå med at vi har fått en kandidat til, sier han.

Hvorfor spurte dere nettopp Måns Wrange om å stille?

— Ikke noe mer eksplisitt enn at hans navn var et av de som ble foreslått og han ble kontaktet, sier Gjelten.

Måns Wrange stiller som rektor på KunstHøgskolen i Oslo. Foto: KHIO

To rektorteam

Måns Wrange stiller i par med Anne-Linn Akselsen som prorektorkandidat, mens Jørn Mortensen stiller i par med Heidi Haraldsen.

Anne-Linn Akselsen begynte på KHiO i 2018 og er førsteamanuensis med programansvar for bachelorstudiet i samtidsdans.

Heidi Haraldsen er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Hun er snart ferdig med en doktorgrad i prestasjonspsykologi ved Norges idrettshøgskole.

De to rektorteamene skal presentere seg på et valgmøte på KHIO torsdag formiddag, mens selve valget foregår 4. april.

Vil ha flere tiltak mot seksuell trakassering

Rektorkandidat Måns Wrange er kunstner, skribent, kurator og pedagog bosatt i Stockholm. Fra 2008 til 2014 var Wrange rektor ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Khrono får opplyst at han og prorektorkandidaten satt i møter hele onsdag for å forberede valgmøtet og at de derfor ikke kunne svare på spørsmål om sitt kandidatur.

I valgprogrammet sitt skriver de at det er med ydmykhet han og Anne-Linn Akselsen har takket ja til valgkomiteens nominasjon av dem.

Metoo-bevegelsen har vist at dette kontinuerlig må plasseres øverst på dagsordenen, med konkrete tiltak og forebyggende arbeid, i stedet for generelt formulerte policydokumenter.

Måns Wrange

«Det har vært en utfordrende oppgave for en utenforstående kandidat og en kandidat som er relativt nyansatt på KHiO, å skrive et kort valgprogram for en så kompleks institusjon som KHiO», står det i valgprogrammet.

I programmet peker Wrange på noen utfordringer som han mener er viktige for KHiOs framtidige utvikling og foreslår noen tiltak, og tar spesielt opp problemene KHIO har hatt med seksuell trakassering.

«Metoo-bevegelsen har vist at dette kontinuerlig må plasseres øverst på dagsordenen, med konkrete tiltak og forebyggende arbeid, i stedet for generelt formulerte policydokumenter», står det.

Kurs for ansatte og studenter

Wrange skriver videre at KHIO har lagt ned mye arbeid og energi ned i å finne løsninger på problemene rundt seksuell trakssering det siste året, men at det gjenstår en del. I valgprogrammet foreslås en del tiltak, blant annet internopplæring for ansatte og kurs for førsteårsstudenter. Kursene skal omhandle normkritikk, etikk, kjønnsbevisst pedagogikk, studentrettigheter, trakasseringsloven og hva som er definert som uakseptabel oppførsel og diskriminering, som krenkende særbehandling, maktmisbruk, hersketeknikker, mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering, går det fram av valgprogrammet.

Frustrerende metoo-oppfølging

Da han var rektor ved Kungl. Konsthögskolan innførte Wrange flere reformer for å endre hierarkiske og udemokratiske strukturer, skriver tidsskriftet Konstnären. Der sier han at han prøvde å håndtere saker som nå i ettertid er blitt belyst gjennom Metoo-bevegelsen.

— I visse tilfeller engasjerte skolen juridisk hjelp, men fikk da beskjed om at på opplysningene som var kommet fram ikke var tilstrekkelig til avskjed eller utestengning. Det var veldig frustrerende. Etter de fortellinger som nå har kommet fram, har jeg fundert mye på hva mer vi kunne ha gjort. Takket være #metoo tror jeg at de ytterligere endringer som trengs kan gjennomføres, sier han i artikkelen.

Har hatt krevende utfordringer

Rektor Jørn Mortensen tar også opp de kraftige utfordringene KHiO har hatt i hans rektorperiode med varsler om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

«Håndteringen av disse sakene har vært krevende, men jeg håper åpenhet og tydelighet i håndteringen har bidratt til at KHiO kommer videre som en institusjon med en tydelig kultur og en klar holdning om nulltoleranse i forhold til mobbing og trakassering», skriver han.

Ønsker mer tverrfaglighet og bar

Jeg håper åpenhet og tydelighet i håndteringen har bidratt til at KHiO kommer videre som en institusjon med en tydelig kultur og en klar holdning om nulltoleranse i forhold til mobbing og trakassering.

Jørn Mortensen

De to rektorkandidatene tar opp en rekke andre temaer i sine valgprogrammer også.

Wrange tar til orde for økt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike avdelingene på KHiO, noe han mener det har vært gjort i relativt liten grad.

«Det finnes enormt potensial i disse mulighetene, både for studenter og ansatte. Tverrfaglighet kan bidra til kunstnerisk utvikling så vel som effektivisering av ressursbruk som skaper mer ressurser til utdanning», heter det.

Et av forslagene fra Wranges rektorteam er en debattkveld med inviterte debattanter en gang i måneden med etterfølgende bar hvor aktuelle og grenseoverskridende problemstillinger diskuteres, står det i programmet.

Vil styrke kollegialt styre

Wrange understreker at han ønsker å forsvare, styrke og utvikle et kollegialt styre, der det i alle beslutninger og prioriteringer er studentene og utdanningen som står i sentrum. Beslutninger om utdanning og forskning bør tas av representanter for studenter og fagansatte, i ulike demokratiske organer, står det videre.

«På samme måte ønsker vi å unngå «mikromanagement» hvor ledelsen detaljstyrer virksomheten», står det.

Wrange påpeker også at KHiO hadde et negativt driftsresultat på 7,777 mill. kroner, en økning på 1,205 mill fra 2017. Han viser til at dette i 2019 har resultert i et 10 prosent kutt på alle KHiOs avdelinger, noe som han sier i verst fall har negative konsekvenser for studentens utdanning, og arbeidsforholdene til de ansatte. Derfor foreslår han flere tiltak, blant annet for å få inn mer eksterne midler, samarbeid med bedrifter og å holde kurs for eksterne.

Har fått doktorgradsprogram

Jørn Mortensen viser på sin side til store ting som har skjedd i hans rektorperiode, blant annet at KHiO er blitt akkreditert som kunsthøgskole på universitetsnivå (vitenskapelig høgskole) og med det har fått full faglig råderett over sine fag. Videre har KHiO etablert sin egen doktorgradgrad (PhD) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

I sitt valgprogram skriver han blant annet at KHiO skal rekruttere bredere og mer mangfoldig enn i dag og at studentene skal inkluderes og høres som en likeverdig partner i arbeid med studiekvalitet.

Vi sier også at han i perioden vil bidra til å styrke KHiO som internasjonal relevant institusjon gjennom samarbeidsavtaler, mangfoldig rekruttering og utveksling. I 2018 reiste kun 6,6 % av studentene og bare 15 ansatte på utveksling og Mortensen mener at KHiO må ha som ambisjon å øke dette tallet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS