eikrem-saken

Jussprofessor kritisk til NTNUs begrunnelse for å gi Eikrem sparken

En så begrenset sannsynlighet ville ført til frifinnelse i en straffesak, mener jussprofessor Johan Giertsen.

Jussprofessor Johan Giertsen mener det er flere forskjeller mellom avskjedigelsen av historiker Nedkvitne ved UiO for ti år siden og den pågående avskjedssaken mot Eikrem ved NTNU.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU konkluderte forrige uke med at det er «overveiende sannsynlig» at førsteamanuensis Øyvind Eikrem står bak den anonyme facebookprofilen som Filter Nyheter omtalte i februar i fjor. Profilen hisset ifølge nettstedet, til rasistiske nettdebatter i sosiale medier.

Ikke sannsynlig nok

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen Johan Giertsen, er kritisk til ansettelsesutvalgets begrunnelsen for å avskjedige Øyvind Eikrem.

Via Khrono er han blitt gjort kjent med innholdet i vedtaket fra ansettelsesutvalget, og mener at det mest spesielle i saken er at en arbeidstaker blir avskjediget på grunn av ytringer utenfor arbeidsforholdet, men der arbeidsgiver ikke er sikker på om arbeidstakeren har fremsatt ytringene.

— Arbeidsgiveren er heller ikke sikker på om Eikrem på en annen måte er ansvarlig for disse, sier Giertsen, og viser til at ansettelsesutvalget bare har funnet dette «overveiende sannsynlig».

— En slik sannsynlighet ville ført til frifinnelse i en straffesak, fordi man der krever sikkerhet. Dette er en sivil personalsak, men det er et spørsmål om ikke arbeidsgiverens usikkerhet burde kommet Eikrem mer til gode i ansettelsesutvalgets vurdering, mener Giertsen.

Også advokat Vidar Strømme har tidligere uttalt seg med samme utgangspunkt i Khrono.

— Om man tenker seg at dette var en straffesak, ville nok ikke denne beskrivelsen av ansvar vært nok, mente også Strømme om vedtaket i ansettelsesutvalget.

Mistet jobben etter pliktbrudd

Vidar Strømme var advokat for Arnved Nedkvitne i lagmannsretten, og har nå satt seg inn i Eikrem-saken.

Men det er en annen sak som handler om avskjedigelse, som for vel ti år siden fikk mye omtale: Nedkvitne-saken ved Universitetet i Oslo.

Professor i middelalderhistorie Arnved Nedkvitne gikk til sak mot Universitetet i Oslo etter at han ble avskjediget fra sin stilling i februar 2009.

I dommen heter det at det var pliktbrudd ved unnlatelse av å stille på møter som var «bærende for avskjedsvedtaket».

«Det er ikke ytringene i seg selv, men de konsekvenser de over tid har hatt for arbeidsmiljøet for en del kollegaer, herunder kollegaer i ledelsen ved instituttet, og As unnlatelse av å gå i reell dialog om disse forholdene, som i hovedsak bærer avskjedsvedtaket», heter det i lagmannsrettens dom fra 2009. Høyesterett sa nei til anken fra Nedkvitne og hans advokat Vidar Strømme den gangen og lagmannsrettens dom ble stående.

Jurist Anine Kierulf, som er ekspert på ytringsfrihet takket den gang Nedkvitne i et innlegg i Aftenposten, fordi saken aktualiserte hvilken særlig til ytringsfrihetsbeskyttelse akademikere har.

Peker på forskjeller

Jussprofessor Giertsen mener det er flere forskjeller mellom Eikrems sak og Nedkvitne-saken, fordi ytringene ikke var kjernen i Nedkvitne-saken, i motsetning til Eikrems tilfelle:

  • Nedkvitne-saken dreide seg om langvarige og hyppige krenkelser, som ikke er dokumentert i Eikrems vedtak
  • Nedkvitne-saken var i hovedsak knyttet til opptreden på arbeidsplassen som hadde følger for kollegers arbeidsmiljø, ikke eksterne ytringer utenfor arbeidsmiljøet
  • I Nedkvitne-saken var det ikke usikkerhet knyttet til om arbeidstaker hadde stått bak eller vært ansvarlig for ytringene

— Vedtaket ved NTNU sier ingenting om Eikrems eventuelle ytringer har ført til vesentlig skade for arbeidsgiveren eller andre, sier Giertsen.

Ifølge dokumenter i saken Khrono har hatt tilgang til heter det at «påstandene om at Eikrem stod bak Facebook-profilen skapte sterke reaksjoner både i student- og arbeidsmiljøet».

Professor Giertsen mener at når reaksjonene er knyttet til påstander om noe som senere ikke er dokumentert med sikkerhet, viser det usikkerheten i saken.

Reaksjoner ingen avskjedsgrunn

— Uansett er det i seg selv ingen avskjedsgrunn at en arbeidstakers eventuelle ytringer utenfor arbeidsforholdet skaper reaksjoner blant studenter og ansatte. Det gjelder særlig i akademia. At begrunnelsen for vedtaket ikke angir hvilken skade som angivelig er påført arbeidsgiveren eller andre vesentlige interesser, er en svakhet ved vedtaket.

Giertsen viser til Høyesteretts uttalelse i Nedkvitne-saken. Ankeutvalget avviste saken med begrunnelsen at det var «ensidig klart at Arnved Nedkvitnes anke er uten utsikter til å kunne føre frem». Men i sin uttale uttalte Høyesterett seg om ytringsfrihet: «I de mest graverende tilfeller vil ytringsfriheten måtte vike også på en arena som dette, i den forstand at ytringer som er utilbørlige på grunn av form, tid, forum, omfang eller skadevirkninger, kan danne grunnlag for avskjed».

— NTNU-vedtaket dokumenterer ikke at Eikrems ytringer – utenfor arbeidsforholdet – har hatt skadevirkninger som Høyesterett pekte på. Fordi NTNU-vedtaket er knapt, er det ikke mulig å etterprøve om dette er blant «de mest graverende tilfeller» med hensyn til misbruk av ytringsfriheten, sier Giertsen.

Reaksjoner fra flere kanter

UiO-professor Kristian Gundersen støttet i sin tid Nedkvitne i hans sak.

Gundersen er også svært kritisk til NTNUs håndtering av Eikrem-saken. I tillegg til å ha kommentert saken på Twitter, er han intervjuet i Adresseavisen.

— Ytringsfriheten på NTNU er helt på trynet i sak på sak på sak. Det er vanskelig å se på dette som noe annet enn en heksejakt mot Eikrem, sa han til Adresseavisen mandag.

Gundersen understreker at han ikke har sett begrunnelsen for avskjedigelsen av Eikrem, men mener NTNU har ledere som mangler forståelse for ytringsfriheten.

«NTNU driver politisk heksejakt på Eikrem» og hele avskjedssaken mot ham er «skandaløs». Det mener førsteamanuensis Trond Andresen, som har vært ansatt ved NTNU i 40 år og snart går av med pensjon.

Andresen har, slik Khrono også skrev onsdag i forrige uke, engasjert seg høylydt i Eikrem-saken de siste dagene.

Onsdag gikk han ut på sin åpne facebookprofil og kritiserte NTNUs håndtering.

«Det som foregår nå fra ledelsen er nytt og skremmende. Det er ille at NTNU, fhv NTH, som jeg føler meg så sterkt knytta til, nå er det første universitet til å si opp en faglærer på politisk grunnlag», skrev han.

Eikrem selv har varslet at han vil klage saken videre i systemet. Ansettelsesutvalgets vedtak ble gjort 21.juni og klagefristen er tre uker.

Powered by Labrador CMS