italia

Krav om gyldig koronapass for ansatte og studenter ved skoler og universitet

— Det kan være at tiltaket anses som nødvendig som følge av vaksinemotstand, sier leder av Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker.

Motstanden mot dette er årsaken til at flere og flere land finner metoder å få flere til å ta koronavaksinen. I Norge er vaksinemotstanden lav.
Publisert Oppdatert

Fra 6. august av er det obligatorisk med gyldig koronapass dersom man vil spise innendørs på restauranter, trene på treningssentre og i svømmehaller, eller gå på kino eller museum i Italia.

Nå har den italienske regjeringen bestemt at de samme reglene også skal gjelde for ansatte på skoler og universiteter, samt for passasjerer som benytter seg av offentlig transport.

For de fleste vil dette bety at man må være vaksinert med minst én dose. Andre muligheter for å få gyldig pass er tidligere påvist smitte eller negativ test i løpet av de siste 24 timene, melder NTB.

Det italienske koronapasset er en utvidelse av EUs koronapass. Også studenter må ha gyldig koronapass for å være fysisk til stede på skoler og universitet.

Høyt tillitsnivå i Norge

Leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR), UiA-rektor Sunniva Whittaker, sier til Khrono at det ikke vil være naturlig å iverksette et slikt tiltak i Norge.

Hun understreker samtidig at hun ikke kjenner til de faktiske forholdene i Italia godt nok til å kunne uttale seg om situasjonen der.

— Det kan være at tiltaket anses som nødvendig som følge av vaksinemotstand, sier Whittaker.

Hun legger til at hovedregelen er at vaksinering skal være frivillig med unntak av ansatte i helsesektoren som arbeider med spesielt sårbare grupper.

— Det er et høyt tillitsnivå i det norske samfunnet og vaksinemotstanden er lav. I en mellomperoiode før alle har fått sine to doser med vaksine, er manglende vaksinering noe som kan løses lokalt på den enkelt institusjon, for eksempel med forlengelse av bruk av hjemmekontor, sier Whittaker.

— Noe helsemyndigheten må vurdere

Også lærere i skolen må ha gyldig koronapass for å komme på jobb og undervise.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, vil ikke ta stilling til om Italias løsning, også er noe man burde innføre i Norge.

— Dette er noe som helsemyndighetene må vurdere. Så får vi følge nøye med på hva deres vurderingen blir, skriver Handal i en sms til Khrono.

Helsedirektoratet opplyser til Khrono at det norske koronasertifikatet per nå kun kan brukes til følgende i Norge; øke antall deltakere og publikum ved større arrangement og reiser inn og ut av Norge.

De viser videre til Helsedepartementet for spørsmål rundt vurderingen av hvor og hvordan det norske koronasertifikatet skal brukes.

Statssekretær i Helsedepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H) er klar på at koronasertifikatet i Norge skal brukes til å gi lettelser i restriksjoner, og ikke til å sette begrensninger.

— Vi har per i dag ingen planer om å innføre bruk av koronasertifikat innen høyere utdanning, skriver Korkunc i en e-post til Khrono.

Vaksinemotstand er et problem

I Norge takker over 90 prosent av alle som blir tilbudt koronavaksinen ja, men i andre land er situasjonen en annen.

Da vaksinen kom i desember var Frankrike det landet i verden med høyest motstand mot å ta vaksinenen, etterfulgt av Russland, Sør-Afrika og Japan.

I vår meldte en av tre australiere at de ikke ville vaksinere seg. I Italia, som ble svært hardt rammet av pandemien våren 2020, har motstanden variert mellom 25 og 50 prosent.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til Khrono at norske universiteter og høgskoler må følge rådene fra helsemyndighetene når det gjelder bruk av koronapass.

— Når det er sagt så kan det være forskjellige grunner til at ikke alle er vaksinert. Universiteter og høgskoler skal være åpent for alle, og vi bør ikke innrette oss slik at noen ansatte potensielt kan bli utestengt, eller at vi skaper et skille mellom uvaksinerte og vaksinerte, sier Stølen.

Powered by Labrador CMS