Fullsatt sal på allmøtet om Kjeller i Pilestredet 29. januar. Foto: Ragnhild Vartdal

Kritiske røster mot Kjeller-flytting

Lokalisering. Spørsmålene haglet mot OsloMet-rektor Curt Rice på et nytt allmøte om mulig flytting av studiested Kjeller til Oslo. Statsråd Henrik Asheim sier at han ikke vil blande seg inn.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frykt for plassmangel hvis 3000 studenter og nær 200 ansatte på Kjeller skal samlokaliseres med resten av OsloMet preget allmøtet i Pilestredet i Oslo sentrum onsdag morgen.

Mulig flytting av Kjeller-miljøet ble også diskutert på et allmøte på Kjeller i forrige uke.

Frykter plassmangel i Pilestredet

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

Flere av de frammøtte på allmøtet i et fullsatt auditorium i Pilestredet etterlyste en utredning av konsekvensene ved å flytte såpass mange inn i lokalene i Oslo sentrum, blant annet om behovet for spesialrom kan dekkes. Andre sa at det vil være bra for OsloMet å samle fagmiljøene i Oslo.

Jeg har ikke endret oppfatning om at samlokalisering i Oslo vil være det beste, men jeg forstår at ansatte ønsker noe mer konkret om hvilke konsekvenser samlokalisering vil ha.

Curt Rice

Universitetslektor i drama og teater, Knut Kristensen, sa at det i alle år har vært en diskusjon om hvem som skal bruke spesialrommene.

— Man kan være redd for fagkonfliktene som kan oppstå. Spørsmålet er hvordan man kan møte fagområdene og deres behov, uten at det blir kamp om lokalene, sa han.

Styremedlem for faglig ansatte, Einar Braathen, spurte hvorfor denne saken kommer så bardus på.

— Hvorfor er ikke dette blitt diskutert før. Hvorfor så hastverk? Er dette forsvarlig behandling, spurte han.

Ser fordeler, men vil vite mer

Instituttleder Vibeke Bjarnø ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier sa at hun i utgangspunktet ser mange fordeler ved samlokalisering, men hun vil vite mer om hvordan det kan gjøres.

— Vi har mange utfordringer, ikke minst har vi fått femårig lærerutdanning og har dermed gått fra 20 til 4-500 masterstudenter. Vårt fakultet har desidert flest studenter, men færre kvadratmeter per student. Vi må vite noe mer om hvilke muligheter vi har i Pilestredet, sa hun, til stor applaus.

Curt Rice svar på allmøtet var at det er fullt mulig å innpasse de ansatte og studentene på Kjeller i Pilestredet, med noen ombygginger og utvidelser. Han sa at han ikke kunne svare konkret på hvordan dette skal gjøres, men at det er god tid til å finne ut av dette før dagens leiekontrakt på Kjeller utløper i 2023.

— Jeg står ikke her og sier at vi har masse plass, men vi har nok plass, sa han, og la til at han selv observerer dette når han går rundt.

Han sa også at styret må ta en avgjørelse raskt, ikke minst av hensyn til gårdeier.

— Vi må opptre som en anstendig partner i slike prosesser. Hemfosa fortjener et svar fra oss etter et år med forhandlinger, sa han.

Les også:

Rice: Vil konkretisere mer

Etter allmøtet sier Curt Rice til Khrono at han tar til seg tilbakemeldingene fra de ansatte.

— Jeg har ikke endret oppfatning om at samlokalisering i Oslo vil være det beste, men jeg forstår at ansatte ønsker noe mer konkret om hvilke konsekvenser samlokalisering vil ha. Derfor vil jeg være mer tydelig overfor styret på hvordan vi skal løse blant annet utfordringen ved at det vil komme 3000 flere studenter til Pilestredet hvis vi legger ned Kjeller, sier han.

Rektor Curt Rice og statsråd Henrik Asheim ved en tidligere anledning. Foto: Siri Øverland Eriksen

Rice legger til at tilbakemeldingene han har fått så langt tyder på at en stor overvekt av de ansatte ønsker samlokalisering i Oslo, men han vil avvente tilbakemeldinger fra fakultetsstyrene og studentparlamentet.

OsloMet-styret skal 12. mars avgjøre om OsloMet skal inngå den framforhandlede leieavtalen med gårdeier Hemfosa på Kjeller eller heller flytte hele Kjeller-miljøet til Pilestredet. Før det skal fakultetsstyrene ved de fire fakultetene og studentparlamentet komme med sine uttalelser.

Asheim vil ikke blande seg inn

Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm er blitt møtt med skuffelse og vantro i hele regionen.

Sverre Myrli

Kjeller-saken var også tema i Stortinget onsdag. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) spurte i Stortingets spørretime om forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil gripe inn i OsloMets flytteplaner.

— Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm er blitt møtt med skuffelse og vantro i hele regionen, sa Myrli.

Han påpekte at ved fusjonen in 2011 var det forutsetningen at både Oslo og Kjeller skulle være studiesteder.

— Synes statsråden det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning, spurte han.

Henrik Asheim svarte at det er opp til institusjonen selv å bestemme lokalisering.

— Skal vi som regjering gå inn og begynne å blande oss fordi en rektor har fremmet et forslag for sitt styre i mars? Dette skal være opp til institusjonen selv å bestemme. Vi skal ha møter og følge saken – vi har bare godkjent en leieavtale. Foreløpig er det ikke grunnlag for oss å blande oss i denne saken, sa Asheim, men han la til at departementet har kontakt med OsloMet om saken.

Powered by Labrador CMS