Ansatte og studenter ved OsloMet møtte torsdag ettermiddag opp for å komme med innspill og spørsmål til rektor Curt Rice om fremtiden til studiestedet Kjeller. Foto: Siri Øverland Eriksen

Ampert allmøte om nedleggelse av studiested: — Tenk hva vi kunne fått til hvis noen satset på oss

Lokalisering. Rektor ved OsloMet, Curt Rice, heller mot å anbefale å legge ned campus Kjeller og flytte studiestedet til Oslo. På et allmøte torsdag ettermiddag ga ansatte og studenter rektor tilbakemeldinger.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjeller (Khrono): Det kom overraskende på mange da rektor ved OsloMet, Curt Rice, i midten av januar signaliserte at han ønsker å droppe ny leieavtale på Kjeller og samle all OsloMets aktivitet i Pilestredet.

Det skjedde etter at Kunnskapsdepartementet ga OsloMet fullmakt til å inngå leieavtale med gårdeier Hemfosa på Kjeller om leie av dagens lokaler fram til 2043.

Fakta

Campus Kjeller, OsloMet

200 tilsatte (155 årsverk) har sin hovedarbeidsplass på Kjeller.

Av de ansatte som jobber på Kjeller, er det ca. like mange ansatte som bor i Oslo og på Romerike, med en liten overvekt av Osloinnbyggere.

Ca. en tredel bor i resten av Viken og Innlandet.

Tre fakulteter med til sammen fire institutter er i dag representert på Kjeller.

Registrerte studenter som har tilhørighet til Kjeller er i underkant av 3000.

  • Ca. 1450 på Fakultet for helsevitenskap (HV)
  • Ca. 1350 på Fakultet for lærerutdanning- og internasjonale studier (LUI)
  • Ca. 170 på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Studentmassen fordeler seg på bachelor- og masterprogram, etter- og videreutdanningstilbud, samt på oppdrags- og betalingskurs.

Flertallet av studier som tilbys på Kjeller i dag krever ulike typer spesialrom.

Studentene som søker seg til studiene på Kjeller, kommer stort sett fra hele landet, bortsett fra søkere til bachelor i sykepleie, der hovedvekten av søkerne kommer fra Romerike.

Les alle Khrono sine saker om kjeller-saken her

Kilde: OsloMet

— Slik det ser ut nå mener jeg at samlokalisering i Pilestredet vil gi OsloMet de beste mulighetene for virksomhet i framtiden. Jeg heller derfor i retning av å ikke inngå ny leiekontrakt på Kjeller. Det er imidlertid viktig for meg å få organisasjonens vurdering av dette, før jeg kan fremme en sak for universitetsstyret, sa Rice til Khrono i forrige uke.

Planen er å legge saken fram for universitetsstyret for vedtak 12. mars.

I den anledning er Rice på oppdrag for å hente inn synspunkter og argumenter fra institusjonen. Torsdag var ansatte og studenter samlet til et allmøte på Kjeller, og det manglet ikke på tydelige tilbakemelding fra flere.

En av dem som tok ordet underveis i allmøtet var Kari Kalland. Hun er spesialbibliotekar ved Kjeller, og var klar i sin tale til Rice.

Kari Kalland har jobbet ved biblioteket på Kjeller siden 2011. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Hvor interessert er du i studiested Kjeller? Vi har snakket flere ganger om at vi ønsker en tilstedeværende ledelse her på Kjeller. Det er på tross av deg, ikke på grunn av deg at vi har levert gode resultater. Tenk på alt vi kunne fått til hvis noen hadde satset på oss, sa hun til applaus fra flere i salen.

Fire momenter for samlokalisering

Rice sa til Khrono i forrige uke at det er fire momenter som gjør at han tror det er en bedre løsning å samlokalisere hele OsloMet i Pilestredet: Økonomi, faglige gevinster og bedre læringsmiljø, bærekraft og arealeffektivitet og at det har vært et ønske fra noen av de ansatte og studenter.

Dette gjentok han for ansatte og studenter i innledningen av allmøtet.

— Vi har det trangt, folkens. Vi har det veldig, veldig trangt økonomisk. En av de største utgiftspostene vi har er husleie og vedlikehold. Da er det naturlig å se dit for å se hvilke muligheter vi har.

Han skisserte et tenkt scenario: Å oppbemanne ved studiestedet Kjeller slik at arealeffektiviteten blir høyere.

— Skal vi komme i nærheten av den arealeffektiviseringen regjeringen ønsker er det nødt til å være 5-6-700 ansatte her. Dessverre opplever jeg at køen av ansatte i Pilestredet som ønsker å flytte hit er kort.

— Derfor ønsker jeg meg innspill fra dere. Jeg lever godt med å bli på Kjeller eller å flytte, avsluttet Rice, før han åpnet for innspill fra salen.

Ansatte ved produktdesign er negative

Mange grep muligheten. Noen kom med korte støtteerklæringer for en samlokalisering.

Universitetslektor Celina Anker-Rasch ved Fakultet for helsevitenskap var blant dem som ønsket sykepleierutdanningen ved Kjeller velkommen til Pilestredet.

Også førsteamanuensis ved samme fakultet uttrykte at hun hadde tro på en samlokalisering.

— Jeg tror konsekvensene for studenter og ansatte blir større av å bli her enn å flytte til Oslo, sa hun til spredt applaus fra salen.

Et stort flertall hadde spørsmål og innvendinger mot hva en flytteprosess ville medføre for studiestedet og nærmiljøet.

Det er veldig mye usikkerhet og det går fryktelig fort. Jeg kan ikke se hvordan gode beslutninger skal tas på grunnlag av den informasjonen som har blitt gitt ut

Mikael Omlid

Ingeniør Mikael Omlid ved Instituttet for produktdesign var kritisk til prosessen. Instituttet er en av studieretningene som krever mest plass, som flere av de ansatte tok til orde for at vil bli vanskelig å finne i Oslo sentrum.

Omlid mente at de ansatte har null premisser for å vite hva de går til. I etterkant av allmøtet utdypet han kritikken til Khrono.

— Jeg sitter ikke i et styre eller noen ting, men det jeg har observert er at vi har blitt servert to alternativer, som skal vurderes. Og det ligger ingen premisser til grunn for avgjørelsen som skal tas. Det er veldig mye usikkerhet og det går fryktelig fort. Jeg kan ikke se hvordan gode beslutninger skal tas på grunnlag av den informasjonen som har blitt gitt ut, sier Omlid.

For Instituttet for produktdesign er en flytteprosess vanskelig å se for seg.

— Vi vet ikke engang hvilket bygg som er aktuelt. Vi føler oss ganske trygge på at vi ikke vil få tilbake et tilsvarende areal som i dag, sier professor ved instituttet, Jon Samseth.

Professor Jon Samseth (til v.) og ingeniør Mikael Omlid jobber ved Institutt for produktdesign. Omlid sier rett ut at han finner seg noe annet å gjøre hvis instituttet og studiestedet Kjeller blir flyttet til Pilestredet. Foto: Siri Øverland Eriksen

På et tidspunkt ble tonen så anspent i rommet at Rice tok til orde.

— Jeg oppfatter at dere tror jeg er motparten her. At jeg representerer dem som ønsker å flytte fra Kjeller. Det er jeg ikke, sa Rice.

Verneombud: — Har et særskilt ansvar til nærmiljøet

Kristine Sandaker er én av to verneombud for ansatte i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, campus Kjeller. Hennes oppfatning er at det er delte meninger blant de ansatte om de ønsker å bli ved Kjeller eller flytte inn til Oslo.

— Jeg tror deler av det henger sammen med at vi ikke blir satset på her ute fordi uklarheten rundt campus har forhindret det. For mange vil det by på et problem å skulle pendle inn til Oslo. Men det er vanskelig å ta stilling til hvordan det kommer til å bli, for ingenting er planlagt ennå. I denne delen av prosessen handler det allikevel ikke bare om hvor man ønsker å sitte, men hvorvidt OsloMet skal ha en campus i Viken og det mener jeg vi bør ha. Da må man satse på å utvikle Kjeller.

Sandaker mener OsloMet må ta sitt samfunnsansvar på alvor.

— OsloMet har, som en offentlig utdanningsinstitusjon, et særskilt ansvar til nærmiljøet. Det blir et tomrom her hvis vi forsvinner, og jeg tror det finnes et stort potensiale i at vi ligger nær Lillestrøm. Dette området er i vekst og det at vi kan leie lokaler til en billige penge mens det er vanskelig å si hvor høye leieprisene i Oslo vil være i fremtiden, sier Sandaker.

Sandaker er også kritisk til allmøte som en arena for å komme med innspill.

— Det er vilkårlig hvem som har tid til å stille på kort varsel. Og det krever en del «guts» å ta ordet foran sjefen din og kollegaene dine og si din mening. Som verneombud mener jeg det er viktig å påpeke at ansatte har reell påvirkning i slike prosesser.

Mange møtte opp i auditoriet på Kjeller for å lufte sine synspunkter om en samlokalisering. Foto: Siri Øverland Eriksen

Rice: — Et perspektiv jeg ikke hadde reflektert over

På tampen av allmøtet kom flere med kritikk av Rice og måten han fremsto under møtet. Rektoren avsluttet med å si at han tok kritikken til seg og skulle reflektere over den.

I et intervju etter møtet sier Rice til Khrono at han forstår at det er sterke følelser i sving.

Jeg kommer ikke til å endre mening før jeg får tilbakemelding fra fakultetsstyrene, studentparlamentet og fagforeningene

Curt Rice

På spørsmål om noen av argumentene som ble lagt fram underveis i møtet fikk han til å endre standpunkt, svarer han:

— Jeg kommer ikke til å endre mening før jeg får tilbakemelding fra fakultetsstyrene, studentparlamentet og fagforeningene. Før det kommer, har jeg satt meningene mine på vent. Men det var ett argument som ble lagt fram som jeg bemerket meg.

Rice henviser til et argument lagt fram av Samseth ved Instituttet for produktdesign. Han viste til at en eventuell flytteprosess kan det gjøre vanskelig å lande avtaler som sikrer eksternfinansiering.

— Det var et perspektiv jeg ikke hadde reflektert over.

Selv om flere tok til orde for at prosessen går for fort og at de trenger mer tid, er Rice bestemt på at universitetsstyret skal ta stilling til saken i sitt møte 12. mars.

Rice sier at han synes ikke prosessen er vanskelig å stå i. Samtidig:

— Noe som er helt sikkert er at noen kommer til å bli misfornøyd, og det er kjipt.

(Oppdatering 29.01.2020: Presisert i teksten at Kristine Sandaker er én av to verneombud for Det helsevitenskapelige fakultet, campus Kjeller, og poengtert at hun har ansvaret for fakultetsadministrasjonen.)

Powered by Labrador CMS