Debatt

Kunnskapens kraft

Verden vil normaliseres etter pandemien, og kunnskap vil fortsette å være avgjørende for å forstå og ta gode beslutninger, uansett hvordan fremtiden blir, skriver UiT-rektor Anne Husebekk.

Rektor Anne Husebekk og UiT gleder seg til å ta imot nye studenter ´i august, og håper at de som har planlagt studerer til høsten gjør alvor av å søke innen fristen 15. april.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv om vi er inne i en meget spesiell tid, der ingen vet hvordan morgendagen ser ut, må vi likevel tenke fremover og være optimistiske. Et semester er snart over, og jeg er stolt og imponert over alle studentene våre ved UiT Norges arktiske universitet som har håndtert koronakrisen på en fantastisk måte. På kort tid har både studentene og våre ansatte omstilt seg til en ny, digital hverdag, der undervisning skjer via nettet, skoleeksamener blir gjort om til digitale hjemmeeksamener, og disputaser foregår med flere av deltakerne på skjerm på veggen i stedet for i et auditorium med publikum.

Til tross for at vi står i en usikker situasjon, er det viktig å se framover mot det kommende studieåret. Vi gleder oss til å ta imot nye studenter ved UiT Norges arktiske universitet i august. Vi håper og tror at unge mennesker som tidligere har planlagt studier til høsten, gjør alvor av å søke innen fristen 15. april. Studiestart blir gjennomført uavhengig av virussituasjonen i Norge og verden, fysisk eller virtuelt. Det er åpenbart for alle at kunnskap er nøkkelen til å diagnostisere, behandle og vaksinere mot korona-smitte. Kunnskap er også nøkkelen til en vellykket oppbygging av verdensøkonomien når pandemien er over. Og ikke minst er kunnskap viktig som en motvekt til angst og usikkerhet, «fake news» og motløshet. Å ta høyere utdanning åpner mange dører inn i fremtiden, og gir mulighet til å være med og forme den.

Overgangen fra videregående opplæring til universitetsstudier er stor og utfordrende for de fleste. Boligsituasjonen for studenter spesielt i Tromsø, har til tider vært krevende, og dessverre noen ganger en årsak til at studenter takker nei til en studieplass hos oss, fordi de ikke får et sted å bo før studiene starter. Derfor er det svært gledelig at Regjeringen nå bevilger penger til 300 nye studentboliger til Norges arktiske studentsamskipnad, 120 av dem i Tromsø, resten i Longyearbyen. De nye boligene som bygges, er moderne, miljøvennlige studentboliger med soner for sosialisering og studier. Sammen med Studentsamskipnaden gjør vi alt vi kan for å ta imot våre nye studenter på en best mulig måte, og et tilstrekkelig boligtilbud er en viktig del av dette arbeidet.

Koronakrisen er ikke bare en global dugnad for å begrense smitte, det er også en solidaritetsdugnad der vi alle bør gjøre det vi kan for å få samfunnet tilbake til normal drift når unntakstilstanden en dag opphører. Det er krevende, men Norge og nordmenn kan klare det fordi vi har et stabilt politisk system der det tas kloke beslutninger, vi har tillit til politikere og til hverandre, og vi har en stor nasjonal formue som kommer godt med i denne situasjonen. Krisesituasjoner krever løsninger som vi ikke har planlagt for, beslutninger som ikke kan forankres på vanlig måte, handlekraft og løsningsfokus.

Alle vil lære noe av den situasjonen verden og Norge er i nå, og dagens situasjon vil bli brukt i universitetssystemet i mange år fremover, som et eksempel på global krise og konsekvenser av den.

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet

Studentene og ansatte ved UiT vil bidra til å analysere alle sider av krisen slik at vi er bedre forberedt neste gang. Det er det som ligger i ordet robusthet; evnen til å opprettholde samfunnskritiske funksjoner selv om krisen rammer. Arktisk resiliens skal være et satsingsområde ved UiT i fremtiden. Vi skal bidra slik at vi er godt forberedt når neste krise oppstår, uansett hva den innebærer.

Det nærmer seg påske, og også den blir i år annerledes for mange, som ikke får muligheten til å feire den som de kanskje pleier – på hytta, sammen med familien med foreldre og besteforeldre, eller med venner. Enten man er religiøs eller ikke, er det verdt å huske på at påskebudskapet handler om optimisme og håp. Det ønsker jeg at alle tar med seg inn i den forestående høytiden. Verden vil normaliseres etter pandemien, og kunnskap vil fortsette å være avgjørende for å forstå og ta gode beslutninger, uansett hvordan fremtiden blir.

God påske, og lykke til med søknaden til høyere utdanning! Vi gleder oss til et nytt semester, med nye og gamle ansikter, enten på campus eller via en skjerm. Vi skal ta godt imot dere.

Powered by Labrador CMS