Debatt

Læringsutbytte i den koronaskapte digitale revolusjonen

Når det nå signaliseres at digital undervisning er kommet for å bli, må vi huske på å sikre studentenes læringsutbytte.

Stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg oppfordrer til økt oppmerksomhet rundt studentenes læringsubytte i en digital undervisningsfremtid.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I år etter år har statsråder, politikere, og skoleledere manet til mer digital undervisning i høyere utdanning. For dem som ennå husker Massive Open Online Courses (MOOCs), så seilte de inn med mål om økt tilgjengelighet til utdanning for studenter fra alle samfunnslag. Da nyhetens interesse dabbet av, og utfordringene i forhold til vurdering og avvikling ble flere, ble det ganske stille rundt MOOCs.

Bruken av såkalt «blended learning» har økt, men det er ennå store variasjoner mellom institusjoner og fagområder. Mellom og innenfor institusjoner er det stor spredning fra tradisjonell ansikt-til-ansikt undervisning til rene nettkurs. I mangfoldet av kursdesign med «flipped classroom», videosnutter, kahoot og multiple choice-tester finnes flere suksesshistorier, men også eksempler på at læringsresultatet ikke er blitt som forventet. Det har også vært stort spenn i tilbakemeldingene fra studentene, fra kritikk av forelesere som ennå driver med klassisk forelesning og krav om digitalisering av sektoren, til protester på en mer studentaktiv undervisning.

Men den digitale revolusjonen har liksom aldri tatt helt av. Før korona. Nå har akademia snudd seg rundt i rekordfart og utformet digitale læringsopplegg. Og studentene må bare bli med på ballet. Omstillingen har vært stor. Og jeg vil anta at variasjonene i læringsutbytte og kvalitet er minst like store.

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) forsket på den første uka med digital undervisning. Et lite flertall av studentene sa at undervisningen var like bra eller bedre, men hele 63 prosent svarte at de vurderte overordnet studiesituasjon som dårlig eller veldig dårlig, med dårlig teknisk utstyr eller krevende hjemmesituasjon. Halvparten rapporterte også at de manglet kontakt med faglærer og medstudenter.

Det er ikke veldig overraskende. En gjennomgang av forskning på MOOCs fra 2014-18, viste at slike online-kurs fremmet de allerede utdannede og relativt bedrestilte, og ikke likhet mellom studenter.

Nå når flere universiteter signaliserer at den digitale undervisningen er kommet for å bli, må man være svært oppmerksom på hvordan man sikrer at studentene oppnår sine læringsutbytter.

Marianne Synnes Emblemsvåg, stortingsrepresentant (H)

Den nye digitale hverdagen har store konsekvenser for lærere, studenter og elever. I denne fasen bærer mye av undervisningen preg av unntakstilstand. Men hvordan kan vi sørge for at læringsutbyttene nås, slik at elever og studenter settes i stand til å gå videre i sin utdannelse, enten dette er et nytt skoleår, eller videre i høyere utdanning, dersom denne unntakstilstanden blir langvarig?

I flere studier er aktivt engasjement, samarbeid og sosial tilstedeværelse identifisert som viktige bidrag til et vellykket læringsutbytte. Andre studier indikerer at studenter er mer engasjerte og fornøyde med læringen i mer dynamiske og interaktive media-format. Det er ikke så veldig revolusjonerende, studenter er individer som resten av befolkningen, og de fleste av oss har vel opplevd å falle ut mentalt i digitale møter med mange deltakere hvis man ikke engasjeres.

Nå når flere universiteter signaliserer at den digitale undervisningen er kommet for å bli også utover høsten, må man være svært oppmerksom på hvordan man sikrer at studentene oppnår sine læringsutbytter. Studentene må engasjeres og utfordres underveis i undervisningsøkten, for svarte skjermer og stengte mikrofoner er ikke motiverende for verken forelesere eller studenter. Dersom det ivaretas, kan dette være en positiv start på den digitale revolusjonen vi i flere år har ønsket oss i akademia.

Powered by Labrador CMS