Frank Reichert, tidligere rektor ved Universitetet i Agder, er initiativtaker til nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia. Foto: Kjell Inge Søreide

Presenterer rapport om seksuell trakassering i akademia fra kl. 13

Seksuell trakassering. I dag presenteres den store nasjonale undersøkelsen av seksuell trakassering på universiteter og høgskoler. 26 institusjoner er med, fem av dem har ikke bedt om lokale rapporter. Følg framleggingen her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Du kan følge framleggingen av rapporten om seksuell trakassering fra klokken 13.00 nederst i denne saken. Denne saken blir oppdatert.)

26 universiteter og høgskoler har vært med på en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren.

Initiativet til en felles kartlegging ble tatt av Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder etter at styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sa nei å gå inn for en felles kartlegging, men heller oppfordret institusjonene til egne kartlegginger.

Presentasjonen streames

Den nasjonale rapporten presenteres hos Kunnskapsdepartementet fra klokken 13.00 (følg sendingen nederst i denne saken).

Der vil Dag Nordbø fra Universitetet i Agder (UiA) og prosjektleder for undersøkelsen ønske velkommen. Frank Reichert, tidligere rektor UiA, vil gi bakgrunn for kartleggingen, og Mads Motrøen fra Ipsos AS vil presentere av den nasjonale kartleggingen. Avslutningsvis vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Dag Rune Olsen, styreleder UHR, gi kommentarer til rapporten.

90 prosent av ansatte i sektoren

Det er omlag 35.000 ansatte som omfattes av kartleggingen og det utgjør rundt 90 prosent av alle ansatte i sektoren. Og denne rapporten handler kun om ansatte, og ikke studenter.

Det eneste universitetet som ikke er med i initiativet er Universitetet i Stavanger, som i vår gjennomførte sin egen undersøkelse.

Universitetet i Agder har sammen med Universitetet i Oslo har hatt ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos.

— En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sa rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, våren 2019.

Svarene ble samlet inn før sommeren, og nå foreligger både den nasjonale hovedrapporten, men også lokale rapporter for 20 av de 26 deltakende institusjonene.

Stavanger: 47 ansatte rapporterer om seksuell trakassering

Universitetet i Stavanger gjennomførte våren 2019 sin egen medarbeidundersøkelse, der de hadde med spørsmål rundt mobbing trakassering og seksuell trakassering.

— Vi har ikke en egen rapport på dette fordi vi la spørsmålene om seksuell trakassering inn i den vanlige medarbeiderundersøkelsen vår for å oppnå høy svarprosent, men vi benyttet de samme spørsmålene som de andre universitetene gjorde slik at sammenligning av data skulle være mulig, forteller Gunhild Bjaalid, som hadde ansvar for undersøkelsen.

Hun trekker fram følgende tall fra deres undersøkelse:

— 3,8 prosent av våre ansatte rapporterte at de hadde opplevd en eller annen form for seksuell trakassering. De fleste av disse rapporterte at det dreide seg om verbal seksuell trakassering (3,2 prosent).

1,3 prosent rapporterte ikke verbal seksuell trakassering (blikk/bevegelser og lignende).

— 1,8 prosent rapporterte fysisk seksuell trakassering som innebærer en form for berøring. Noen har jo da krysset av for mer enn én form for seksuell trakassering, derfor går ikke tallene helt opp, sier hun.

Hun trekker også fram at 84 prosent av de ansatte besvarte medarbeiderundersøkelsen og spørsmålene om selvopplevd seksuell trakassering.

37 rapporterte på OsloMet

I forbindelse med årets medarbeiderundersøkelse har ansatte ved OsloMet for første gang blitt spurt om de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene, på arbeidsplassen eller steder der ansatte har vært samlet, inkludert fester, kurs og liknende.

Svarprosenten på dette spørsmålet er 82 prosent, det vil si at 1860 ansatte har svart.

Se også: Her er hovedrapporten fra OsloMets arbeidsmiljøundersøkelse

Av disse svarer 37 ansatte, eller i underkant av 2 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene. De fleste av disse sier de av og til opplever dette, mens noen svarer at de opplever det oftere. 4 ansatte opplever seksuell trakassering en eller flere ganger per uke.

De ansatte er også blitt spurt om type seksuell trakassering. Det er flest tilfeller av verbal trakassering, men også ikke-verbal og fysisk. Noen melder også om digital trakassering.

5 ansatte svarer at de har meldt fra om seksuell trakassering. De har ikke nådd universitetets sentrale varslingsnemnd.

HR-direktør på OsloMet, Geir Haugstveit, poengterer at slike saker også kan bli håndtert i linjen uten at de kommer til varslingsnemda.

Tallene i medarbeiderundersøkelsen er høyere enn det antall varslingssaker på OsloMet skulle tilsi.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS