Marit Boyesen ,rektor ved Universitetet i Stavanger , understreker at de har nulltoleranse for mobbing og trakassering ved UiS. Nye tall viser at de ligger noe over OsloMet i tall for trakassering. Foto: Siri Øverland Eriksen

Universitetet i Stavanger: 47 ansatte rapporterer om seksuell trakassering

Undersøkelser. 47 personer, cirka 3,8 prosent, av de ansatte ved Unviersitetet i Stavanger rapporterer at de har vært utsatt for seksuell trakassering, viser fersk undersøkelse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Stavanger har denne våren gjennomført medarbeiderundersøkelsen de har hvert annet år. Undersøkelsen gjennomføres av Stamina Census, og for første gang har UiS spurt sine ansatte om de har opplevd seksuell trakassering .

Fakta

Disse deltar i den nasjonale kartleggingen

De tre initiativtakerne

 • Universitetet i Agder
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Universitetet i Oslo

Disse har meldt seg på

 • Norges idrettshøgskole
 • NTNU
 • Universitetet i Bergen
 • OsloMet — storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • NMBU
 • Nord universitet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Politihøgskolen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges Handelshøyskole
 • Høyskolen Kristiania
 • Samisk høgskole
 • Dronning Mauds Minne
 • Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
 • Ansgar teologiske høgskole
 • Fjellhaug internasjonale høgskole

Kilde: UiA

47 personer eller 3,8 prosent oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering. Det er høyere enn resultatet OsloMet fikk, da de spurte om det samme i sin medarbeiderundersøkelse i fjor høst. Deres prosent var litt under 2.

— En sak, er en sak for mye

Rektor Marit Boyesen understreker at Universitetet i Stavanger har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Enhver som har opplevd seksuell trakassering eller mobbing er én for mye.

Marit Boyesen

— Det er vanskelig for oss nå å vite om tallene på seksuell trakassering er høye eller lave. Samtidig skal vi huske at belastningen for de som er utsatt for er dette svært alvorlig. Derfor må vi ta det på alvor, sier hun til Khrono. Og hun legger til:

— Enhver som har opplevd seksuell trakassering eller mobbing er én for mye. Det er all grunn til å fortsette vårt arbeid for å redusere omfanget av den type atferd, sier Boyesen.

— Tallene til UiS er litt høyere enn de OsloMet fant før jul. Hva tenker du om det?

— Vi har brukt de samme spørsmålene som man nå skal bruke i den nasjonale kartleggingen. Ulike problemstillinger kan gi litt ulike svar, derfor blir det spennende å se når tallene fra den nasjonale kartleggingen foreligger, mener Boyesen.

Den store nasjonale kartleggingen skal sendes ut rett etter påske og være klar til i slutten av mai.

I tillegg til den høyt profilerte avskjedssaken av tidligere professor Nils Rune Langeland, som også hadde elementer av seksuell trakassering i seg, har to professorer ved Universitetet i Stavanger sluttet siste år etter at flere studenter har varslet om seksuell trakassering i Stavanger.

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 hadde 1 av 4 studenter opplevd en eller annen form for seksuell trakassering. Studentene ved UiS lå under snittet her, meldte UiS på sine hjemmesider.

Flest opplever trakassering fra kollega på samme nivå

47 personer, cirka 3,8 prosent, sier de har opplevd en eller flere former for trakassering ved UiS. Sju personer har svart at de har opplevd alle de nevnte formene for trakassering.

Undersøkelsen viser også at de aller fleste som rapporterer seksuell trakassering oppgir at det har skjedd mellom kolleger på samme nivå, går det fram av informasjonen på uis.no.

Organisasjonspsykolog Tore Hegstad i Stamina Census som har gjennomført undersøkelsen, mener ifølge uis.no at tallene ikke er høye, men at det foreløpig er få referansepunkter.

— Når vi får svarene fra de andre institusjonene, vil vi få flere referansepunkter, sier organisasjonspsykolog ved Universitetet i Stavanger (UiS), Gunhild Bjaalid.

Mindre mobbing ved UiS

I tidligere medarbeiderundersøkelser er det spurt om mobbing og trakassering og eventuell forskjellsbehandling relatert til kjønn/alder/etnisitet, men ikke spesifikt om seksuell trakassering.

I årets undersøkelse er de ansatte spurt om de har opplevd verbal trakassering og/eller ikke-verbal trakassering og/eller fysisk trakassering.

UiS har målt utbredelse av mobbing og trakassering siden 2009, og jobbet systematisk med å redusere tallene fra 11 prosent ansatte som rapporterte selvopplevd mobbing i 2009, til 5,8 prosent som rapporterer det samme nå i 2019. 18,2 prosent sier i undersøkelsen at de har observert mobbing.

Mobbetallene viser nedgang i forhold til medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2017. Det er en reduksjon både på opplevd og observert mobbing.

37 rapporterte om trakassering på osloMet

I november presenterte OsloMet tall for trakassering. De hadde også i formindelse med sin medarbeiderundersøkelse for første gang blitt spurt ansatte om de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene, på arbeidsplassen eller steder der ansatte har vært samlet, inkludert fester, kurs og liknende.

OsloMet deltar også i den nasjonale kartleggingen der 40.000 ansatte fra 25 høyerer utdanningsinstitusjoner er med. Spørreundersøkelsen sendes ut 22.april og man må svare innen 10. mai.

Svarprosenten på OsloMet på dette spørsmålet var 82 prosent, det vil si at 1860 ansatte svarte

Av disse svarte 37 ansatte, eller i underkant av 2 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene. De fleste av disse sier de av og til opplever dette, mens noen svarer at de opplever det oftere. Fire ansatte opplever seksuell trakassering en eller flere ganger per uke.

OsloMet deltar nasjonalt også

UiS har valgt å ikke delta i den nasjonale kartleggingen som Universitet i Agder skal gjennomføre, mens OsloMet har valgt å delta, selv om de også har hatt sine egne spørsmål.

— Vi tar mobbing og trakassering på alvor og vi trenger å få vite mer om omfanget. Derfor er OsloMet med på den nasjonal kartleggingen, sier rektor Curt Rice.

Alle ansatte skal svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

Rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert, som leder arbeidet med den nasjonale karleggingen, bekrefter overfor Khrono at arbeidet er godt i rute, og at planen er at de skal ha rapporter klarer i slutten av mai.

— Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av seksuell trakassering i sektoren. Vi gjennomfører kartleggingen fordi vi ønsker å gi et signal om at vi tar mobbing og trakassering på alvor. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for målrettede tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier rektor Curt Rice.

Anonym kartlegging

Det understrekes at kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom e-postadresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet.

Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om av firmaet Ipsos. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen.

Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. i tillegg så får alle de deltakende institusjonene som ønsker det, sin egen rapport. Curt Rice forteller at de på OsloMet har bedt om egen rapport fra det nasjonale prosjektet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS