Langelandrettssak

Langeland vs staten 10.-14. desember 2018

Siste dag i retten fredag 14. desember: Vitneførsel ble avsluttet fredag 14. desember 2018. Dom i saken er ventet i midten av januar 2019. Advokat Kjell M.Brygfjeld startet og regjeringsadvokat Hilde Lund avsluttet med prosedyrer.

Les også:
Fakta

Langeland-saken

Nils Rune Langeland (54) var professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen «Myten om det politiske herredømet». Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

30. juni 2017 mottok han en skriftlig advarsel fra sin arbeidsgiver som omhandlet en rekke forhold og hendelser fra flere år tilbake.

3. juli 2017 omtalte Khrono at Langeland hadde sendt flere grove meldinger med seksuelt innhold til flere kvinner. Flere medier omtalte saken etterhvert i løpet av sommeren 2017. Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

8.juli 2017 beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

12.juli 2017 bekreftet UiS at de hadde mottatt en klage fra en av Langelands studenter.

25. oktober 2017 skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittelen: Det er ingen Langelandsak ved UiS.

19.november 2017 meldte Khrono at UiS planla å gi Langeland sparken.

21.november 2017 Langelands advokat mener UiS bryter AKAN-avtale ved å avskjedige han og mener avskjeden handler om Langelands alkoholproblemer

24. november 2017 vedtok Universitetet i Stavanger å avskjedige Langeland.

24.februar 2018 blir Langeland intervjuet over 8 sider i VG Helg og mener han er Norges første metoo-offer

22. mars 2018 avslår Kunnskapsdepartementet (KD) Langelands klage på avskjed og opprettholder vedtaket til UiS. Saken kan ikke ankes videre. Og Langeland er ikke lenger ansatt ved Universitetet i Stavanger.

14. mai 2018 saksøker Langeland staten fordi han mener at avskjedigelsen av ham er ulovlig.

16.mai 2018 omtaler Khrono stevningen der det også kommer fram at UiS og Kunnskapsdepartementet mener at Langeland har opptrådt kritikkverdig også i perioden mens KD behandlet ankesaken hans.

10.-14. desember 2018 Rettssak i Oslo tingrett Langeland vil ha avskjedigelsen kjent ugyldig.

Langelandsaken dag for dag, her er oversikten for tirsdag 11. til fredag 14. desember 2018

Tirsdag 11. desember

Langelands forklaring fortsetter. Jarle Wangen, seniorrådgiver i AKAN. Hildegunn Sagvaag, professor i rusproblematikk, Marit Anda, lege. Mari Brueland, bedriftssykepleier og hms-rådgiver. Gunnar Nerheim, historieprofessor, UiS. Muhammed Tiro, student. Ola Mestad (bildet) jusprofessor, UiO og Halvor Fosli, forfatter og frilanser.

Onsdag 12. desember

Statens vitner: Odd Magne Bakke (bildet), instituttleder UiS og Langelands nærmeste leder. Eva Jakobsson, førsteamanuensis, UiS. Roald Berg, professor, UiS. Olav Tysdal, førstelektor i historie, UiS og David Wagner, førsteamanuensis, UiS.

Torsdag 13. desember

Statens vitner: Marie Smith Solbakken (Skype), historieprofessor UiS, tidligere inst.leder. Ruth Solveig Hemstad, historieprofessor UiO. . Heidi Helene Sveen, forfatter og skribent. Marit Boyesen, (bildet) rektor UiS. (Tidligere studentleder Jørgen Sjøberg, utgår)

Fredag 14. desember

Prosedyrene: Kjell M. Brygfjeld, Langelands advokat og Hilde Lund, regjeringsadvokaten (bildet). I tillegg: Replikk/ duplikk/ sakskostnader.

Powered by Labrador CMS