Debatt ● Sadaf Said, Kjersti Aarstein og Pelle Valentin Olsen

Legenden om da UiB sa opp avtalen med Universitetet i Tel Aviv

Vi vil rose den gode diskusjonen som fant sted i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet. Dette var en viktig hendelse, ikke bare i fakultets historie, men i UiBs historie som institusjon.

— Det er sjelden at legenden om et styremøte ved UiB blir fortalt i generasjoner, skriver kronikkforfatterne. — Men vi spår at dette møtet vil bli stående som et unntak.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Sjelden sitter vi fjetret og lytter i spenning til diskusjonen på et styremøte ved Universitetet i Bergen, men 19. mars møttes styret ved Det juridiske fakultet for å diskutere sin avtale om studentutveksling med Universitetet i Tel Aviv. Dette møtet ble en historisk hendelse da det prestisjetunge fakultetet sa opp avtalen på etisk grunnlag, fordi Universitetet i Tel Aviv aktivt støtter den folkerettsstridige krigen mot Gazas befolkning.

Vi var til stede på møtet uten tale- og applaus-rett, og vil nå uttrykke vår begeistring for den grundige diskusjonen som fant sted. Innledningsvis kommenterte representanten Marthe Engedahl dekanatets premiss om at universitetet ikke skal ta del i politiske diskusjoner, ut over de som gjelder institusjonens rammebetingelser. Vi er enige med Engdedahl i at dette er et sympatisk prinsipp, som blir utfordret av samarbeidspartneres bidrag til krigen. 

Engedahl konstaterte at samarbeid med Universitetet i Tel Aviv er et etisk problem som UiB ikke kunne la være å ta stilling til. Å avslutte avtalen var et valg, men det å opprettholde avtalen ville også ha vært et moralsk og politisk valg, som ville påkalt seg begrunnelser. 

Diskusjonen 19. mars var kyndig ledet av dekan og fakultetsdirektør, og det hele ga oss fornyet tillit til universitetsdemokratiet.

Said, Aarstein og Olsen

For hvorfor UiB skulle sende jusstudenter til et universitet som belønner deltakelse i det folkerettsdomstolen beskriver som et plausibelt folkemord. Til et fakultet som ifølge den jødiske forskeren Maya Wind arbeider for å tilpasse folkeretten til okkupantens interesser, og hvor palestinske studenter er blitt arrestert for å delta i fredelige demonstrasjoner.

I vårt indre applauderte vi forslaget fra de midlertidig ansatte, Engedahl og Siv Elén Årskog Vedvik, om å avslutte avtalen med Universitetet i Tel Aviv. Vi applauderte også betraktningene fra de fast ansatte, Eivind Kolflaath og Ingunn Myklebust, om fakultetets handlingsrom og ansvar, og fra ekstern styrerepresentant, Harald Alfsen, om krigens brutalitet. 

Vi applauderte studentene Ihne Sjaavaag og Marcus Selsås’ innlegg om de moralske grensene som nå er overskredet, og oppropet fra ti teknisk og administrativt ansatte ved Det juridiske fakultet, til støtte for å avslutte avtalen. Og så applauderte vi forslaget fra Eirik Holmøyvik om å opprette nye avtaler med palestinske universiteter. 

Samtidig lyttet vi oppmerksomt til representantene Ingrid Tøsdal og Henrik Helgelands gode refleksjoner over det faglige og politiske utbyttet studenter tross alt kan få av et opphold ved Universitetet i Tel Aviv.

Diskusjonen 19. mars var kyndig ledet av dekan og fakultetsdirektør, og det hele ga oss fornyet tillit til universitetsdemokratiet. Det er sjelden at legenden om et styremøte ved UiB blir fortalt i generasjoner, men vi spår at dette møtet vil bli stående som et unntak.

Endringslogg fredag 22. mars, kl 16:00:
Den opprinnelige setningen om representanten Marthe Engedahl er endret. I møtet kommenterte hun dekanatets premiss, ikke universitetsstyremedlem Shirin Ahlbäck Öbergs betraktning fra styremøtet tidligere denne måneden. 

Følgende ble endret 23. mars kl 13.33: Harald Alfsen er ikke advokatforeningens representant, men ekstern styrerepresentant

Powered by Labrador CMS