NTNU Campussamling

— Lenge siden vi signaliserte at smerte­grensen er nådd, og mye har skjedd siden da

Etter flere kutt-runder etterspurte flere i NTNU-styret torsdag en gjennomgang av hvor campusprosjektet er nå i forhold til de opprinnelige målsetningene.

Kjersti Møller, her under et tidligere styremøte, var en av de som torsdag ba om en gjennomgang av campusprosjektet. - Jeg kjenner jeg begynner å miste oversikten over hva det er vi har stilt oss bak, sa hun.
Publisert Oppdatert

— Vi må se hvor vi står nå i forhold til de overordnede målsetningene vi hadde. Vi signaliserte for lenge siden at smertegrensen er nådd, og det har skjedd mye siden den gang. Jeg kjenner jeg begynner å miste oversikten over hva det er vi har stilt oss bak, sa styrerepresentant og seniorrådgiver Kjersti Møller under NTNU-styremøtet torsdag.

Da hadde NTNU-rektor Anne Borg nettopp orientert styret om status for NTNUs campussamling, et prosjekt som stadig har endret seg etter hvert som bevilgningene er blitt kuttet.

Etterspurte gjennomgang

De stadige endringene gjorde at flere i NTNU-styret torsdag etterspurte en gjennomgang av nåsituasjonen sammenlignet med utgangspunktet for campusprosjektet.

— Når er nok egentlig nok? Vi har ikke penger til alternativene, slik som å pusse opp, så uansett hvor mye det kuttes i bevilgningen blir det slik at det er bedre enn ingenting. Det fører til at vi godtar et mindre prosjekt enn det vi så for oss, sa styrerepresentant og professor Ingrid Bouwer Utne og stilte seg bak ønsket om en gjennomgang.

Hun påpekte blant annet at miljøambisjonene i prosjektet nå er tatt ut, noe konstituert campusdirektør Hanna Maria Jones langt på vei bekreftet.

— Når det gjelder miljøambisjonene vil vi ha problemer med å nå målene fullt ut innenfor de nye rammene, men dette kan vi si noe mer sikkert om i neste styremøte, sa hun.

Fra 12 til 6 milliardera

Det var i mai at NTNU-styret vedtok et nytt forslag til campussamling som ville få totalprisen ned fra 11,8 milliarder kroner til 7,9 milliarder kroner etter bestilling fra Kunnskapsdepartementet. En måneds tid senere konkluderte statsråd Ola Borten Moe med at fire milliarder ikke var innsparing nok og kuttet prosjektet ned til under seks milliarder.

– Det er godt under halvparten av hva dette kostet for tre måneder siden. Med andre ord: Habil statsstyring hjelper. Det er mulig å presse kostnader nedover og få mye mer for pengene. Kvadratmeterprisen er gått ned fra 100.000 til 60.000, sa statsråden til Dagens Næringsliv den gang.

Powered by Labrador CMS