Debatt

Lillestrøm + OsloMet = sant

Med en lokalisering sentralt i Lillestrøm vil OsloMet ligge «midt i smørøyet», både med tanke på nærhet og tilgjengelig fra Oslo, men også midt i et knutepunkt med masse spennende og relevant næringsliv, skriver Jørgen Vik.

Ordfører Jørgen Vik håper at OsloMet velger Lillestrøm som campus utenfor Oslo, og med det få se åpningsseremonier som dette i sentrum av kommunen sin om noen år.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lillestrøm kommune er glad for at OsloMet har vedtatt å opprettholde og styrke en campus i vår region. Lillestrøm kommune er nyetablert, og vi arbeider for å bygge vår kommune med byen Lillestrøm som motor for fremtidsrettet vekst og verdiskaping. Et godt samspill mellom akademia, næringsliv og kommunen vil gi mange positive synergier. Næringslivet i Lillestrøm har aktivt gitt uttrykk for at de ønsker et samarbeid med OsloMet. Den sterke mobiliseringen i forkant av styremøtet den 12.03.20 viste tydelig dette. Med en lokalisering sentralt i Lillestrøm vil OsloMet ligge «midt i smørøyet», både med tanke på nærhet og tilgjengelig fra Oslo, men også midt i et knutepunkt med masse spennende og relevant næringsliv.

Et tett og aktivt samarbeid mellom universitetet og det omkringliggende næringsliv fordrer at det er en viss korrelasjon mellom fag/studieretninger som tilbys ved universitet, og det omkringliggende næringslivet. Slik tidligere intensjonsavtaler har beskrevet, håper vi dette er noe vi kan fortsette å diskutere fremover. For eksempel arbeider Lillestrøm kommune aktivt med å etablere en helseklynge. Et stedlig universitet vil være en enorm styrke for denne klyngen, og vi er glade for at OsloMet har ønsket å være en aktiv deltager der. Det er også etablert flere nasjonale næringsklynger innen fornybar energi i Lillestrøm. Disse vil OsloMet også kunne ha god nytte av – både som deltaker og som kilde til mulighet for samarbeid.

For studentene vil de 400 studentboligene som nå kommer rett ved stasjonen være viktige. Vi har allerede et aktivt kulturliv som er i rask utvikling. Nå bygger vi for eksempel Kulturkvartalet med nytt bibliotek, og en kulturhub for kreative bedrifter og nytt kunstsenter. Lillestrøm har et svært godt tilbud av restauranter og utesteder. Vi har alle butikk- og servicefasiliteter som forventes å finne i en by, som vil danne grunnlaget for et mulig yrende studentliv. Byen kommer dessuten til å vokse, og forventer dermed god vekst i alle typer tilbud i årene som kommer.

Styret ved OsloMet har vedtatt at det skal utarbeides en skisse til ulike alternativer for videreføring av en campus på Romerike. Den 30. mars sendte vi brev til styret og ledelsen ved OsloMet med invitasjon til å møtes, for å se nærmere på behov og muligheter. Tidshorisonten frem til 2023 er kort, og vi ser det som viktig at man kommer raskt i gang med en slik prosess. I Lillestrøm er det flere bygg under oppføring som lett kan huse et universitet og dets krav til både størrelse og fleksibilitet.

Lillestrøm kommune ser fram til et godt samarbeid med OsloMet og håper å ønske OsloMet velkommen til Lillestrøm by fra 2023.

Powered by Labrador CMS