Debatt ole herman ambur

Lillestrøm calypso

— Alle ansatte på OsloMet bør selv lide seg gjennom styrets behandling av saken om campus Romerike og vurdere om styret lenger har deres tillit, min har det mistet.

Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Lillestrøm - du har ikke mye å friste med - ikke en attraksjon
De eneste [studentene]* - har gått av på feil stasjon

(Stein Ove Berg på LP’en Manda’ morra blues)
*Orig. [turistene]

Etter et benkeforslag vedtok styret ved OsloMet 8. desember 2021 å etablere en fullverdig campus på Lillestrøm. Det har jeg veldig store problemer med å begripe i lys av den anbefalingen styret har fått fra fagmiljøene og universitetets fakulteter. Ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm virker like overrasket som meg, men ikke rart han er veldig, veldig glad over den uventede vending saken har tatt.

Jeg mener dette valget er fryktelig synd for OsloMet som nå får føringer uten tydelige faglige ambisjoner. De sosiale og kollektivtrafikale hensyn har veiet tyngst for flertallet i styret. Det er absolutt gode hensyn, men som i liten grad har et fremtidsperspektiv for en region i utvikling og sterk befolkningsvekst.

Dersom man skal anlegge en levende og ledende campus må man, slik jeg ser det, bygge det sten for sten på faglig sterke miljøer og positiv iver. Kun det kan lage et solid fundament for universitetet til å drive forskning og forskningsbasert undervisning. Og ikke minst skaffe finansiering for dette i konkurranse med andre. Ahus-alternativet var «plug-and-play».

Lobbyistene for Lillestrøm-alternativet har skaffet seg politisk momentum ved at de færreste av dagens studenter og ansatte i Pilestredet har uttrykt noe sterkt ønske om å flytte undervisning ut av Oslo. Det har vært lite engasjement å spore for noen av alternativene. Om det var noe som kunne skape positiv iver for relokalisering, så var det fristelsen for samlokalisering med Norges største akuttsykehus.

Lillestrøm har ingen attraksjon som på noen måte kan matche mulighetene som ligger i å få et tett samarbeid med Ahus. Styret har tatt et svært lutrygget, uambisiøst og ustrategisk vedtak som først og fremst går ut over tilbudet til fremtidens studenter. Det må de stå til ansvar for. Alle ansatte på OsloMet bør selv lide seg gjennom styrets behandling av saken og vurdere om styret lenger har deres tillitt, min har det mistet.

Slik jeg ser det har Lillestrøm-lobbyistene handlet som den kjærlighetssyke Calypso, nymfen i gresk mytologi som holdt igjen Odyssevs på «Ogygia - det gamle stedet», en mørk og trist øy. Visdommens gudinne Athene grep til slutt inn og fikk satt Odyssevs fri. Er det for mye å håpe på i denne saken, eller har toget gått for OsloMet campus Romerike med feil endestasjon - Lillestrøm?

Du kan lese mer av Khronos innhold om OsloMet campus Romerike her

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS