stortingsvalg 2021 edward glorud sveen og Isabella Emilie Pigini Storli

Lovfesting av retten til permisjon for studenter er på tide

Ved å lovfeste retten for studenter til å ta permisjon, skapes det en større trygghet og forutsigbarhet for studentene.

Høyrepolitikerne Edward Glorud Sveen og Isabella Emilie Pigini Storli mener det blir feil at hver enkelt utdanningsinstitusjon skal vurdere retten til permisjon, men ønsker det skal bli en lovfestet rett for studenter.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

PERMISJONSORDNING| Dagens permisjonsregler for studenter og hvordan de skal håndheves er dessverre opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon å bestemme, noe som fører til store forskjeller rundt om i landet. Det er ikke rettferdig, og derfor foreslår regjeringen å lovfeste retten til å ta permisjon fra studiene. Med dagens ordning er det flere eksempler hvor studenten blir satt i et stort, rigid system uten handlingsrom. Slik bør det ikke være. Et nasjonalt regelverk som foreslås av regjeringen vil få slutt på dette og endelig sikre likestilling for alle studenter.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Utdanningsinstitusjonene skal være der for studentene. Derfor er det så innmari viktig å sørge for god tilrettelegging rundt om i hele landet. Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Flere opplever ensomhet, og det er en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager. Da er det siste vi studenter trenger rigide rammer uten handlingsrom.

Med dagens ordning er det frister for å søke om permisjon. Om man blir syk i juni får man ikke søkt om permisjon med begrunnelse at fristen gikk ut i april.

Edward Glorud Sveen og Isabella Emilie Pigini Storli

Derfor er det nødvendig med et nasjonalt regelverk på dette området. Det bør ikke være geografi som er den avgjørende grunnen til om du får permisjon eller ikke. Med dagens ordning er det frister for å søke om permisjon. Om man blir syk i juni får man ikke søkt om permisjon med begrunnelse at fristen gikk ut i april. Det oppleves som trangsynt blant studentene, i og med at ingen av oss kan forutse og planlegge å bli syk.

Heldigvis finnes det en løsning. Ved å lovfeste retten for studenter til å ta permisjon, skapes det en større trygghet og forutsigbarhet for studentene. Derfor er det bra at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil gjøre noe med dagens ordning og fremmer forslaget som kan sikre oss studenter likestilling.

Forslaget til regjeringen betyr ikke kun at man får permisjon ved sykdom. Det sier også at permisjon fra studiene innvilges ved militærtjeneste, verv i studentpolitiske organer, ved sykdom og ved andre tungtveiende grunner som graviditet, fødsel og omsorg for barn.

Studentene fortjener sikkerhet rundt permisjonsordninger. Hvor du studerer bør ikke være den avgjørende faktoren. Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten din i år og stemmer på Høyre, partiet som tror på fremtiden og vil sikre studentene på best mulig måte!

Powered by Labrador CMS