Debatt bjørn olav østeby

Lukket digital undervisning er lovstridig

Digitale undervisningsformer har det siste året medført at offentligheten er blitt hindret sin rett i å få tilgang til undervisningsaktivitet, skriver bachelorstudent Bjørn Olav Østeby.

Å gjøre digital undervisning tilgjengelig for alle må kunne forenes med rettigheter til undervisningsinnhold og personvern, mener Bjørn Olav Østeby.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-8 (2), at forelesninger som hovedregel er offentlige. Av en eller annen grunn har norske universiteter og høyskoler tillatt seg selv å se mellom fingrene på dette, til tross for tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet om at loven er teknologinøytral.

Hovedregelen er altså at undervisning skal være tilgjengelig for offentligheten. Med andre ord skal det, etter universitets- og høyskolelovens bestemmelser, være mulig å delta i undervisning ved norske universiteter og høyskoler uten å være student ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Det siste året har mer undervisning enn normalt foregått digitalt. Digitale undervisningsformer har medført at offentligheten er blitt hindret sin rett i å få tilgang til undervisningsaktivitet.

Sånn hadde det ikke trengt å være.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) gjennomføres digital undervisning ved at en lenke til Zoom deles inne på læringsplattformen Canvas. Det gjør at du må være registrert student ved høyskolen og oppmeldt til emnet for å få tilgang til undervisningen.

Derfor valgte jeg på styremøte 10. juni 2021 å stille spørsmål ved om også digital undervisning kunne gjøres tilgjengelig for alle, og eventuelt hva som hindrer oss.

Svaret jeg fikk var ingen overraskelse, at det fantes problemstillinger ved forslaget knyttet blant annet til rettigheter til undervisningsinnhold og personvern. Selv vil jeg dessuten nevne læringsmiljø for studentene i denne sammenheng.

La det være hevet over enhver tvil at det finnes problemstillinger knyttet til forslaget, men det er ikke dermed sagt at det ikke lar seg gjøre.

Det finnes mange eksempler på utdanningsinstitusjoner med åpent tilgjengelig kursmateriale (Open course ware), som har banet vei i arbeidet med desentralisert undervisning gjennom nettbaserte undervisningplattformer.

Nå som nesten hele Norges befolkning er vaksinert og samfunnet er åpnet opp igjen begynner vi som studerer etter hvert også å få mer fysisk undervisning på campus. Problemstillingene knyttet til opptak og distribusjon av undervisningsmateriell står seg fremdeles.

Samfunnet generelt har gjennomgått en digital transformasjon og vi som hører til universitets- og høyskolesektoren har blitt vant til en mer digital undervisningshverdag. Spørsmålet melder seg dermed hvor lenge vi kan tillate oss selv å se mellom fingrene på universitets- og høyskoleloven.

Oversikt over undervisningsaktiviteten ved HVL ligger tilgjengelig for offentligheten i timeplansystemet Time edit. Rektor kunne ikke orientere om noen form for ingen teknisk løsning som legger til rette for deling av digitalt undervisningsinnhold, utenfor vår egen institusjon.

I forberedelsene til saken er jeg blitt kjent med at HVL har etablert en videoplattform hos Kaltura, for skjermopptak og deling av video- og lydfiler. Foreløpig er denne i all hovedsak tatt i bruk for digitale presentasjoner av forskningsprosjekter (Expo).

HVL er på ingen måte alene blant norske utdanningsinstitusjoner i å ha lagt seg på en restriktiv linje hva gjelder deling av digital undervisningsaktivitet. Problemet virker altså å være at universitets- og høyskolesektoren mangler en offensiv tilnærming til deling av kunnskap og dialog med samfunnet.

Bjørn Olav Østeby har vært leder for Studenttinget på Vestlandet og styremedlem ved HVL

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS