Forskningsrådet

Lyser ut anbud — vil evaluere søknads­behandlingen

Spørsmålet er om Forskningsrådets årlige fellesutlysning for forskerprosjekter skal videreføres, justeres eller avvikles.

Mari Sundli Tveit er administrerende direktør i Forskningsrådet. — Vi har fått gode innspill til hvordan søknadsprosessen kan bli bedre. Det tar vi tak i nå, sa Tveit da Forskningsrådet i november i fjor varslet endringer i søknadsbehandlingen allerede i år.
Publisert Oppdatert

«Hovedformålet med evalueringen er å bidra til å gi et kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets ledelse til å ta stilling til om felles søknadsbehandling for Forskerprosjekter skal videreføres (med eventuelle justeringer og forbedringer), eller om det er mer hensiktsmessig å avvikle den i sin nåværende form».

Det står det i anbudsutlysningen som Forskningsrådet har publisert i Doffin mandag.

Som Khrono har skrevet tidligere, er Forskningsrådet i startfasen av et arbeid som vil skape store endringer i deres utlysninger og søknadsbehandling fremover.

Dette skjer etter at det på side opp og side ned i fjor vinter, haglet kritikk mot nettopp Forskningsrådets søknadsbehandling.

Allerede for utlysningene i år er det gjort større og mindre endringer i søknadsbehandlingen.

— Utviklingen vil skje gradvis, med utgangspunkt i et godt kunnskapsgrunnlag, og i dialog med forskningsmiljøene, skrev avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Petter Helgesen, i en e-post i forrige uke.

Anbudet de nå lyser ut vil antageligvis inngå i dette arbeidet. Anbudsvinneren vil få maks 600 000 kroner for å gjøre evalueringen.

Justeres eller avvikles?

Fram til 2018 var Forskningsrådets utlysninger av Forskerprosjekter organisert i ulike tematiske programmer, i tillegg til den felles åpne arenaen Fripro, der hver av dem hadde separate utlysninger og søknadsbehandlinger.

Men i 2019 la Forskningsrådet om systemet. Da ble det én felles årlig utlysning og felles søknadsbehandling på tvers av alle de tematiske programmene og den åpne arenaen.

Fellesutlysningen heter nå Forskerprosjekt for fornyelse.

Selv om det som nevnt allerede er gjort flere endringer i søknadsbehandlingen for Forskerprosjektene i år, så ønsker altså Forskningsrådet en ekstern evaluering på om det skal gjøres ytterligere justeringer eller forbedringer.

Men de spør også om den felles søknadsbehandlingen skal avvikles.

Forskningsrådet ønsker at arbeidet med evalueringen skal starte 1. april og ferdigstilles 30. november.

Fristen for å melde sin deltakelse i anbudskonkurransen er allerede 25. februar.

Powered by Labrador CMS