Debatt

Mangel på rettssikkerhet i «tyskervits-sak»

Ledelsen ved Universitetet i Bergen bør sørge for at «tyskervits»-saken ikke skaper presedens, skriver jusprofessor Johan Giertsen.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB), her ved dekan Bente Wold ved Det psykologiske fakultet, bør se på rutinene for behandling av denne typen saker, med sikte på at sakene får en rettssikker og balansert behandling, skriver jusprofessor Johan Giertsen ved UiB..
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Professor Svein Larsen har i «tyskervits»-saken ikke sagt noe som kan bringe Universitetet i Bergen (UiB) i ansvar.

Saken burde vært behandlet enkelt og uformelt. Prosessen ved Det psykologiske fakultet ved UiB viser mangel på rettssikkerhet, blant annet instituttlederens uttalelser om «straffeutmåling» og at saken kan bli «lagret i personalmappen».

Jakt på kildene til frie medier er en uting i et åpent samfunn.

Johan Giertsen

Det psykologiske fakultet ved UiB varsler kildejakt. Dekanen opplyser til Khrono at «vi vil ... undersøke» hvordan opplysninger er «kommet på avveie». Jakt på kildene til frie medier er en uting i et åpent samfunn.

UiBs ledelse oppfordres til å klargjøre at saken ikke skal ha presedens; verken for den lave terskelen for å opprette denne typen sak, at saken ikke skal svekke ytringsrommet, og at prosessen ikke skal bli et mønster. Ledelsen oppfordres også til å uttale at UiB ikke driver med kildejakt.

UiBs ledelse oppfordres også til å se på rutinene for behandling av denne typen saker, med sikte på at sakene får en rettssikker og balansert behandling.

Powered by Labrador CMS