universitetet i agder

Måtte droppe tilbygg. Statsbyggs pris ble for høy

57.000 kroner per kvadratmeter ble for dyrt for Universitetet i Agder.
— En vanvittig pris, sier styremedlem om Statsbyggs anslag.

Universitetet i Agder planla et tilbygg på campus i Kristiansand, men med galopperende byggekostnader ble foten satt ned.
Publisert Oppdatert

Statsbygg presenterte en prislapp som Universitetet i Agder (UiA) ikke kan akseptere. Dermed blir det ikke noe av et tilbygg på litt under 500 kvadratmeter som var planlagt på campus i Kristiansand.

— Vi trenger mer plass i Kristiansand, men Statsbygg har kommet med et tall som ligger langt over kostnadene vi har på langt mer kompliserte bygg. Slik det ser ut nå, kan vi ikke gå videre med planene, sa universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen på styremøtet på UiA onsdag.

Det er snakk om et ganske enkelt tilbygg, men etter at sakspapirene gikk ut til styret har Statsbygg kommet tilbake med en pris som ble opplyst til 57.000 kroner per kvadratmeter. Ifølge universitetsdirektøren har det vanlige vært 25.000 - 40.000 kroner.

— En vanvittig pris

Prisen er delvis forklart med økning i materialpriser.

— En vanvittig pris Statsbygg har kommet med, mente styremedlem Tom Fidjeland, som anbefalte UiA å aktivt prøve å unngå å bruke Statsbygg framover.

Statsråd Ola Borten Moe har tidligere signalisert en gjennomgang av alle byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren og mer enn antydet at han synes kvadratmeterprisen på enkelte bygg er altfor høy. Han viser blant annet til Veterinærbygget i Ås, til en kostnad på vel 135.000 kroner per kvadratmeter.

Moe viste til at en kvadratmeter på et sykehus koster 80.000–100.000 kroner å bygge. I Danmark koster et undervisningsbygg under 40.000 kroner per kvadratmeter.

Universitetet i Agder leier av Statsbygg på campus i Kristiansand, mens i Grimstad leier universitetet av en privat aktør.

Vurderer ny paviljong

Økonomi- og campusdirektør Kjetil Hellang sa at det planlagte tilbygget på campus i Kristiansand var et svært effektivt bygg, der man ville slippe å bygge egen infrastruktur som trappeløp, heis og toaletter. Likevel ble kostnadene så høye at de ikke kunne forsvares og Hellang konstaterte at det er dyrt å ha Statsbygg til å bygge.

— Et alternativ er at vi biter i det sure eplet og setter opp en paviljong, selv om det er noen utfordringer med det, blant annet krav til universell utfordring. Ellers må vi se oss om utenfor campus, eller se om det er noen leieforhold på campus som vi kan avslutte når leieperioden går ut, sa han.

Universitetet har allerede en periode leid en brakkerigg med 22 kontorplasser på campus Kristiansand, men avtalen for denne går ut neste år, opplyses det.

Trenger mer kontorplass

I sakspapirene beskriver Smith-Tønnessen en situasjon med mangel på kontorplass på campus i Kristiansand. Under pandemien har det til tider vært få til stede på campus, og nå når alle kommer tilbake er det rett og slett ikke plass til alle. Ved flere fakulteter er det fast ansatte i 100 prosents stilling som deler små enekontorer, skriver hun.

Flere i styret spurte om det ikke er mulig å effektivisere plassbruken.

— Vi trenger en helhetlig gjennomgang av kontorbruken, mente styremedlem Tormod Wallem Anundsen, og styrekollega Målfrid Tangedal spurte om det ikke er mulig å rive vegger og bygge flere mindre enekontorer.

— Jeg er skeptisk til å starte noe som helst. Vi må se på om vi kan klare oss uten å bygge noe nytt, sa Tom Fidjeland, som er en av de eksterne i styret.

Powered by Labrador CMS