seksuell Trakassering

Mener Ark langt fra vil gi nok kunnskap om seksuell trakassering

Ikke godt nok å bruke arbeidsmiljøundersøkelser (Ark) for å kartlegge seksuell trakassering nasjonalt, mener Kif-komiteens leder Ragnhild Hennum.  

Styret i UHR ønsket å få utredet om Ark-undersøkelsene kan brukes for å kartlegge seksuell trakassering nasjonalt.
Publisert

Den manglende interessen for å foreta en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia fremstår som underlig, skriver Kif-komiteens leder Ragnhild Hennum i et nytt brev til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

— Jeg hadde håpet at de ville tenke annerledes, sier Hennum, som også er dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun viser blant annet til at en nasjonal kartlegging ville gitt ny oppmerksomhet om seksuell trakassering og løftet det opp på agendaen.

Anbefaler å bruke Ark

Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen) ba tidligere i år om en ny kartlegging, men innstillingen til UHRs styre 1. september var å si nei.

Fakta

ARK-undersøkelsene

  • Arbeidsmiljøutviklingsverktøyet ARK brukes og utvikles i den norske universitets- og høyskolesektoren. 
  • ARK eies av de fire institusjonene (UiO, UiB, UiT og NTNU), som tok initiativ til utviklingen av verktøyet i 2010. 
  • Fra lanseringen i 2013 til våren 2023, har ARK blitt brukt ved 22 norske og tre svenske institusjoner. 
  • Spørreskjemaet som er et ledd i ARK-prosessene, har blitt besvart i godt over 40 000 tilfeller. Omtrent like mange ansatte har deltatt oppfølgingsprosesser der målet er å utvikle virksomme arbeidsmiljøtiltak.

Kilde: NTNU

På møtet 1. september vedtok styret i stedet å be administrasjonen se på om eksisterende undersøkelser kan brukes for å kartlegge seksuell trakassering nasjonalt, konkret Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (Ark), som har nå har fått nye spørsmål om uønskede hendelser og håndtering.

UHR Administrasjon drøftet saken 10. oktober og anbefaler å ta i bruk den nye Ark-undersøkelsen for å kartlegge seksuell trakassering.

— UHR Administrasjon har gitt et råd til styret, og saken nå er under forberedelse for styrebehandling i sekretariatet, sier leder Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder.

Ser på alternativer

Generalsekretær i UHR, Nina Sandberg, opplyser at de forbereder en sak til styret, mest sannsynlig til desembermøtet.

Nestleder i UHR-styret, Svein Stølen, opplyser at Universitetet i Oslo (UiO) har tilbudt seg å vurdere spørsmålet om nasjonal kartlegging på vegne av UHR.

— Vi vil legge fram et notat om dette på neste styremøte med ulike alternativer, sier UiO-rektoren i en sms til Khrono.

I dag benyttes Ark-undersøkelsene av 22 universiteter og høgskoler i Norge. I det nye Ark-spørreskjemaet, som ble lansert på Ark-konferansen i Bergen 30. august, blir ansatte blant annet spurt om man i løpet av de siste 6 månedene vært utsatt for diskriminering, mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, vold og trusler. Videre om man har sagt fra, hvordan saken har blitt håndtert og om det føles trygt å si fra.

— Ikke godt nok

Ragnhild Hennum er svært kritisk til å basere seg på Ark-undersøkelsene, selv disse i siste versjon har fått inn spørsmål om uønskede hendelser og håndteringen av disse.

— Det er bra at Ark har tatt inn spørsmål som går på uønskede hendelser, og at det vil gi mulighet for å drive arbeid på dette feltet lokalt. Men det er et stort MEN her, for Ark gjennomføres på institusjonene og noen ganger på fakultetsnivå. Dette vil ikke kunne gi oss den samme oversikten som en nasjonal kartlegging vil gi, sier hun.

Ragnhild Hennum er leder av Kif-komiteen.

Hennum peker på flere grunner til at det bør gjennomføres en nasjonal kartlegging nå.

— Ved en nasjonal kartlegging vil vi kunne få en god, nasjonal oversikt, som vil gi oss data som kan følges over tid. En slik nasjonal undersøkelse vil dessuten ha en symbolverdi som kan bidra til bevisstgjøring og løfte temaet seksuell trakassering opp på agendaen, sier hun.

Kif-komiteen har også vært i kontakt med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og spurt om de er interessert i en nasjonal kartlegging. Her skal spørsmålet diskuteres på styremøtet 4. desember.

— Hvis vi hadde fått med oss forskningsinstituttene også, ville vi kunne få en god samlet oversikt fra sektoren, sier Hennum.

Hva synes du om at UHR nå har vurdert saken og anbefaler å bruke ARK?

— Jeg hadde håpet at de ville tenke annerledes, sier Hennum.

Ikke mulig å få full oversikt

NTNU har sekretariatet for Ark-undersøkelsene. Der har Kirsti Godal Undebakke hovedansvar blant annet for koordinering praktisk/teknisk gjennomføring av spørreundersøkelser. Hun påpeker at det ikke vil være mulig å få full oversikt, i og med at ikke alle institusjonene bruker Ark. Institusjonene gjennomfører heller ikke Ark samtidig.

— Når alle har brukt spørreskjemaet vi nå har tatt i bruk minst en gang, så vil det være mulig å få en samlet oversikt for disse institusjonene. Det kan ta opp mot tre år. Dette fordi en del av institusjonene gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse hvert tredje år, sier hun i en e-post.

På agendaen internasjonalt

I sitt siste brev til UHR om saken viser Kif-komiteen til at det gjøres et omfattende arbeid mot seksuell trakassering internasjonalt, blant annet i det Europeiske forskningsområdet (ERA), som har bekjempelse av seksuell trakassering som en viktig komponent i arbeidet for likestilling i akademia.

— Det fremstår derfor som merkelig at norsk akademia ikke skulle være interessert i å følge opp med en nasjonal undersøkelse. Kif-komiteen vil på nytt oppfordre UHR sitt styre om å vurdere muligheten for å gjennomføre en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering, heter det i brevet.

 

 

Powered by Labrador CMS