seksuell trakassering

Positiv til kartlegging. Vil ha med studentene

Både forskningsinstituttene og Norsk studentorganisasjon mener nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia er en god ide.

Portrett av Oline Marie Sæther
Oline Marie Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon og sitter i UHRs styre. Hun mener at UHR er godt posisjonert til å gjennomføre en kartlegging av seksuell trakassering.
Publisert Oppdatert

Fredag skal styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) behandle en sak om en eventuell ny nasjonal kartlegging av seksuell trakassering i akademia.

Administrasjonen innstiller på nei, og det har skuffet forslagsstiller, leder av Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen (Kif-komiteen), Ragnhild Hennum.

Fakta

Styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR) 1. juli 2023-30. juni 2025

 • Sunniva Whittaker, styreleder, rektor Universitetet i Agder
 • Svein Stølen, nestleder, rektor Universitetet i Oslo
 • Klaus Mohn, styremedlem, rektor, Universitetet i Stavanger
 • Øystein Thøgersen, styremedlem, rektor Norges Handelshøyskole
 • Hanne Solheim Hansen, styremedlem, rektor Nord universitet
 • Kjetil Fretheim, styremedlem, prorektor, MF vitenskapelig høyskole
 • Marianne Brattland, styremedlem, direktør VID vitenskapelige høgskole
 • Anne Borg, styremedlem, rektor NTNU
 • Gunnar Yttri, styremedlem, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Oline Sæther, styremedlem, leder Norsk studentorganisasjon
 • Ole-Markus Simonsen, styremedlem, nestleder Norsk studentorganisasjon

Jørn Mortensen, nå dekan ved Høyskolen Kristiania — da rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo — satt sentralt ved forrige kartlegging sammen med Frank Reichert, daværende rektor ved Universitetet i Agder. De reagerer også på innstillingen fra administrasjonen.

Alle tre påpeker at dette er en innstilling og at det er styret som bestemmer fredag.

Disse tre er ikke alene om å reagere.

Studentene vil ha undersøkelse

— Norsk studentorganisasjon (NSO) er positiv til en slik kartlegging og mener UHR er godt posisjonert til å koordinere en slik undersøkelse, sier leder Oline Sæther til Khrono.

Hun er en av NSOs to representanter i styret i UHR.

— Vi mener det er viktig at dette blir kartlagt på nytt, nettopp for å følge opp de tiltakene som er iverksatt, sier Sæther og legger til:

— I en ny runde mener vi det vil være natrulig å vurdere om studentenes opplevelser også skal inkluderes i undersøkelsen.

— Når det er sagt: Vi gleder oss til å ta debatten med de andre i styret fredag, avslutter Sæther.

Vil ha med instituttene

Kif-komiteen har også bedt om å få kartlagt omfanget av seksuell trakassering blant ansatte ved forskningsinstituttene.

I et brev til Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) skriver Hennum at det er behov for at også instituttsektoren løfter trakassering og seksuell trakassering høyere på agendaen.

— For å kunne ha kunnskap om status og hvor det er særlige utfordringer, vil det være viktig med en nasjonal kartlegging tilsvarende den for UH-sektoren men tilpasset deres sektor. Dette vil gi et helhetlig bilde av situasjonen for hele forskningssektoren som vi mangler i dag, skriver Hennum.

Vil vurdere kartlegging

Styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Anne Strømmen Lycke, sier at de har avtalt et møte med Kif-komiteen om saken.

Foto: Thomas Andersen. www.vikenfotovideo.no

— Det er positivt at de tok kontakt med oss og vi skal ha et møte i begynnelsen av september. Etter det vil styret diskutere en mulig kartlegging på styremøtet i FFA i slutten av måneden. Vi må se om det kan finnes en hensiktsmessig måte å gjennomføre en kartlegging på, sier hun.

FFA-styrelederen sier at hun ser det som viktig å kartlegge forekomsten av seksuell trakassering også i forskningsinstituttene.

— Vi er opptatt av dette som ledere i instituttsektoren og det er viktig for at kvinner skal føle seg trygge hos oss, sier hun.

— Ikke UHRs oppgave

I innstillingen til styret skriver generalsekretær Nina Sandberg i Universitets- og høgskolerådet blant annet dette:

— UHR løfter mangfold og likestilling i både strategi og handlingsplan, og har nulltoleranse for trakassering. Selv om en nasjonal oversikt over tid kan være nyttig, er ikke dette en oppgave UHRs sekretariat har ressurser eller kompetanse til å gjennomføre.

Powered by Labrador CMS