korona

Mener studentene har håndtert korona overraskende godt

Totalt sett har studenter hatt en stor ekstrabelastning dette semesteret, mener leder av Norsk Studentorganisasjon. Samskipnadene og studentombudene opplever at studentene har håndtert det godt.

— Vi har hatt skikkelig time share på kjøkkenet med hjemmeeksamen, masterskriving og jobbintervjuer. Vi har faktisk klart å tilpasse oss, sier Eigil Hole Lønning.
— Vi har hatt skikkelig time share på kjøkkenet med hjemmeeksamen, masterskriving og jobbintervjuer. Vi har faktisk klart å tilpasse oss, sier Eigil Hole Lønning.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har vært lett å skape seg et bilde av ensomme studenter, isolerte på studenthybelene sine i koronatiden. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, har særlig vært bekymret for hvordan det skulle gå med studentene. Så hvordan har det egentlig gått?

Studentsamskipnadene Khrono har snakket med melder ikke om noen stor økning i antall henvendelser. Deres inntrykk er at situasjonen har vært utfordrende, men at noe også har vært positivt.

— Erfart at de kan mobilisere ekstra

— Vårt overordnede inntrykk er at studentene savner campus og rutinene i hverdagen, skriver direktør i SiO Helse, Trond Morten Trondsen, i en epost.

08.04.2019 Direktør i SiO Helse, Trond Morten Trondsen
08.04.2019 Direktør i SiO Helse, Trond Morten Trondsen

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder i Oslo og Viken.

Trondsen tror det er vanskeligere for studentene å motivere seg selv uten de fysiske møteplassene som undervisning, kollokvier og lunsj i kantinen, men sier de også har fått tilbakemeldinger fra studenter som opplever den nye studiehverdagen som mindre stressende, for eksempel fordi de får mer tid til studiene og har mindre distraksjoner.

Psykologspesialist i Studentsamskipnaden for Vestlandet - Sammen, Øystein Sandven, deler denne oppfatningen. Han mener det at tiltakene har rammet alle studenter, kanskje kan ha medført en annen opplevelse enn om det bare var gjeldende for noen.

— Studenter har kanskje også fått erfart at de kan mobilisere ekstra når situasjonen krever det, og fått mestringsopplevelser gjennom dette, skriver han i en epost.

Skriving fra kjøkkenbenken

For tre måneder snakket Khrono med masterstudenten Eigil Hole Lønning. Det var i den første uken med koronanedstenging, og Lønning etterspurte tiltak for masterstudenter.

Nå har Lønning levert oppgaven sin.

— Jeg benyttet meg av de ekstra to ukene Høgskulen på Vestlandet tilbudte oss, sier han til Khrono.

— Hvordan vil du si denne perioden har vært?

— Man venner seg jo til det, men det tok nok halvannen måned før jeg ble vant til å jobbe fra kjøkkenbenken, i kollektiv med tre andre, inkludert en annen som også skrev master. Vi har hatt skikkelig time share på kjøkkenet med hjemmeeksamen, masterskriving og jobbintervjuer. Vi har faktisk klart å tilpasse oss, sier han.

Lønning forteller at den første måneden av koronaperioden var det særlig utfordrende. Da var det vanskelig å få tak i bøker og pensum. Man kunne ikke en gang stikke innom lesesalen sin for å hente ting.

— Mange studenter har nok kjent på manglende sosial kontakt og at den økonomiske situasjonen har vært en påkjenning. Jeg har klart meg, men jeg har en del kompiser som har stått på helt bar bakke. Jeg kjenner folk som vanligvis ville hatt null problemer med å levere, som likevel har utsatt, sier han.

Vanlige temaer

Helsetjenesten til Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen melder at de hadde en nedgang i henvendelser til tjenesten de første ukene etter nedstenging, men at det gradvis har tatt seg opp igjen.

— I mai hadde vi tilsvarende tall som for 2019, og for juni ligger vi så langt noe over sammenlignet med juni 2019. Type henvendelser er i det store bilde som ellers. Vanlig tematikk er blant annet angst, depresjon, relasjonsproblematikk, bearbeiding av traumer, stress og problemstillinger med tanke på studiemestring, skriver Øystein Sandven i eposten.

Studentsamskipnaden SiO forteller at i en periode var det færre som tok kontakt. SiO Helse tror at en del studenter vegret seg for å ta kontakt, i lys av nyhetsbildet i denne perioden og fokus på å ikke belaste helsesystemet.

Heller ikke Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har opplevd å ha fått flere henvendelser etter korona.

Psykolog i denne samskipnaden, Kristin Maute, forteller at de likevel har gjennomført flere samtaler enn tidligere og at det har vært kortere ventetid.

Vi har hatt færre avbestillinger. Dette kan trolig ha sammenheng med studentenes tilgjengelighet ved digitale samtaler, skriver hun.

Tøff periode

— Vårt inntrykk er at det er mange som har hatt en veldig tøff periode de siste månedene, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, til Khrono.

— Det har og vært utfordrende å skulle få til helt nye studierutiner, og helt annerledes undervisning., sier NSO-leder, Marte Øien.
— Det har og vært utfordrende å skulle få til helt nye studierutiner, og helt annerledes undervisning., sier NSO-leder, Marte Øien.

— Dette er rett og slett fordi mange synes det er tøft å være såpass isolert frabåde familie og venner. Det har og vært utfordrende å skulle få til helt nye studierutiner, og helt annerledes undervisning. Den økonomiske situasjonen har og vært vanskelig å håndtere for mange. Totalt sett har alt dette bidratt til en stor ekstrabelastning for mange studenter.

Øien mener likevel utdanningsinstitusjonene har gjort så godt de kan for å takle denne merkelige situasjonen.

— Mer kan man ikke forvente. Man må lære mens man går, sier hun.

Hun håper at utdanningsinstitusjonene er gode til å følge opp nye og gamle studenter til høsten, som mest sannsynlig også vil bli preget av koronapandemien.

Savner faste rutiner

Øystein Sandven forteller at mange studenter har vært bekymret for egen økonomi og framtidige jobbmuligheter.

— Enkelte strever med å få til en god alternativ struktur som gjør at de kan opprettholde studieaktivitet. Uteblir dette over tid kan det i verste fall få konsekvenser for studieprogresjon. Noen opplever også at situasjonen har noen positive sider, blant annet at de kjenner på mindre faglige krav, mindre sosiale krav, at de finner en roligere rytme i hverdag og ikke opplever presset på ulike arenaer like sterkt som vanlig, skriver Sandven.

SiO Helse har i denne perioden kunnet tilby alle helse- og rådgivningstjenester digitalt. Trondsen forteller at før korona hadde de rundt 8 videokonsultasjoner om dagen. Tirsdagen etter nedstengningen hadde de 208 slike konsultasjoner.

Helsetjenesten har og dratt ut til studentbyene.

— På de tre dagene vi har vært ute har anslagsvis 400 studenter besøkt rådgiverne i studentbyene. Det er spesielt gledelig at guttene og internasjonale studenter tar kontakt. Dette er grupper vi til vanlig ser færre fra, skriver Trondsen.

Dårlig samvittighet

Psykolog i denne Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Kristin Maute melder at de har fått overraskende få henvisninger om pandemien.

— Men flere av de man allerede hadde kontakt med før pandemi synes å være påvirket av manglende rutiner, ensomhetsopplevelse, lite energi og det å miste struktur, skriver hun.

Mautes inntrykk er at noen har fått det bedre i koronaperioden, mens andre har fått det verre.

— De fleste tilpasser seg greit, og klarer å lage egne rutiner og har god kontakt med familie og venner, og kanskje til og med fortsatt har jobb. Mange har nok likevel kjent på det å miste rutinene og opplever at de kom senere i gang med eksamensforberedelser. Det skaper mye uro, stress og dårlig samvittighet, forteller hun.

Samtidig kan det være en lettelse for noen å slippe sosialt forventningspress. Noen opplever å få jobbet mer effektivt.

Fikk spørsmål om dagpenger

Alle utdanningsinstitusjoner er lovpålagt å ha et studentombud, som kan gi råd og veiledning.

Studentombudet ved Universitetet i Agder (UiA), Eirik Andreassen Mo har ikke opplevd å få flere henvendelser enn vanlig.

— Av koronarelaterte henvendelser har det vært en del knyttet til gjennomføring av eksamen, en relativt rask overgang fra «skoleeksamen» til hjemmeeksamen har bydd på enkelte utfordringer (for eksempel knyttet til tilpasning av oppgaver), det har vært spørsmål fra både studenter og ansatte om muligheten for foreleser å pålegge studenter bruk av web-kamera i undervisning, spørsmål om prisavslag fra privatskolestudenter, tilrettelegging for studenter med barn og lignende, skriver Mo i en epost.

Mo forteller at i starten av koronatiden fikk han en rekke henvendelser som egentlig er utenfor mandatet til studentombudet. Spørsmålene handlet om dagpenger, inntektsbortfall, og lignende.

Generelt har det vært særs imponerende å se innsatsen fra både studenter og ansatte med å flytte hele universitetet fra en i utgangspunktet fysisk til en i utg digital plattform. Det hele har fra mitt perspektiv gått overraskende bra, skriver Mo.

Et annerledes semester

Kjersti Brevik Møller, studentombud ved Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda.
Kjersti Brevik Møller, studentombud ved Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda.

Studentombudet ved Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda, Kjersti Brevik Møller, skriver i en epost til Khrono at det selvfølgelig har vært noen saker knyttet til koronasituasjonen, men overraskende få i forhold til hva hun hadde forespeilet i starten av perioden. Hun tror dette henger sammen med god informasjonsflyt fra utdanningsinstitusjonene.

— De spørsmålene som har kommet i relasjon til korona er litt ulike typer, hovedsakelig knyttet til gjennomføring av studiet i denne situasjonen seg selv, skriver Møller.

Møller mener studentene hun har snakket med har taklet vårens utfordringer veldig godt.

— De er flinke som klarer å omstille seg. Det har vært et veldig annerledes semester, skriver hun.

Studentombudet ved OsloMet - storbyuniversitetet, Eirik Holt forteller at det har kommet inn en del henvendelser knyttet til koronasituasjonen.

— Det har vært mye usikkerhet knyttet til digital undervisning, praksisplasser og gjennomføring av eksamener. Mitt inntrykk er at studentene har håndtert denne perioden på en god måte og har hatt forståelse for at dette er en ekstraordinær tid, samtidig som de etterlyser klarere informasjon og mer kommunikasjon fra OsloMet. I tillegg har det også kommet en rekke «vanlige» henvendelser om klager på karakterer og studiehverdagen, skriver han.

Khrono har og kontaktet studentombudet ved Nord universitet og Norges arktiske samskipnad, men så langt ikke fått svar fra dem.

Powered by Labrador CMS