Styremøte ved UiS

Mener universitetet har «sin helt egne Sibir-kulde»

Hovedverneombudet ved Universitetet i Stavanger skriver i årsrapporten at det står så dårlig til med mange av byggene til universitetet, at det påvirker ansatte hver dag. Den er blant flere årsrapporter som skal opp på styremøtet torsdag.

Publisert

Det er årsrapport-tider for styrene ved universiteter og høgskoler i disse dager.

Det er frist for å levere årsrapporter til Kunnskapsdepartementet den 15. mars.

I tillegg til å spikre Universitetet i Stavangers (UiS) årsrapport for 2021, skal styret torsdag også orienteres om følgende årsrapporter:

Til det forskningsetiske utvalget, læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget, klagenemnda, årsrapporten for helse, miljø og sikkerhet, samt hovedverneombudet.

«Ikke et eneste bygg som holder tett»

Sistnevnte, hovedverneombud Erika Torgersen, setter søkelyset på diskusjoner rundt hjemmekontor ved universitetet, trøbbel for ansatte rundt sensurfrister, ytringsklimaet ved UiS og det fysiske arbeidsmiljøet.

Torgersen skriver at mange av byggene til UiS er i så dårlig byggteknisk stand at det påvirker ansatte ved UiS hver dag.

«UiS lekker fortsatt og fremdeles finnes det ikke et eneste bygg på UiS som holder tett for vann», skriver hovedverneombudet i årsrapporten.

Hun mener at dette må få økt oppmerksomhet ved universitetet.

Erika Torgersen er hovedverneombud ved Universitetet i Stavanger.
Erika Torgersen er hovedverneombud ved Universitetet i Stavanger.

Mener folk kjenner på nedsatt arbeidsglede

Et av avsnittene i årsrapporten har til og med fått tittelen «Ventilasjonssystemet og UiS sin helt egne Sibir-kulde».

«Det rapporteres, meldes og klages (også til hovedverneombudet), men folk fryser like fullt der de sitter i UiS-fleecen sin med havre-nakkevarmeren over lårene og snakker om fordums tid da vi hadde elektriske ovner på våre helt egne kontorer som vi kunne skru opp til unevnelige temperaturer hvis vi trengte det», skriver Torgersen i årsrapporten, og nevner at hun ikke har inntrykk av at noe har endret seg siden forrige årsrapport.

Hovedverneombudet mener folk kjenner på nedsatt arbeidsglede og et dårligere arbeidsmiljø på grunn av dette.

Ber om videreføring av meritteringsordning

I tillegg til årsrapporter, skal styret ved UiS også se på resultatene fra studiebarometeret for 2021 og en oversikt over tiltakene som er i sving for studentvelferden.

De skal også orienteres om gjennomførte disputaser i året som gikk. I pandemiåret 2021 disputerte 21 ph.d.-kandidater ved UiS, noe som er 22 færre enn i pandemiåret 2020, ifølge styrepapirene.

UiS har også evaluert ordningen som meritterer undervisere, som ble innført i 2019.

Etter evalueringen mener organisasjonsdirektør Ole Ringdal at UiS har tre veivalg:

 1. Videreføring og styrking av ordningen
 2. Å sette ordningen på vent mens den videreutvikles og UiS avventer hvordan sektoren og Kunnskapsdepartementet vil forholde seg til dette
 3. Avvikle ordningen.

Ringdal anbefaler styret å vedta veivalg nummer 1.

Desse sakene står på sakskartet:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. mars 2022
 • Godkjenning av møtebok fra styremøte 10. februar 2022

Divisjon for utdanning:

 • Kvalitet i studieporteføljen — gjennomgang og planlegging av studier ved UiS 2023-2024
 • Studiebarometeret 2021
 • Studentvelferd 2022

Divisjon for forskning:

 • Disputaser og gjennomstrømming i doktorgradsutdanningen ved UiS 2021

Divisjon for innovasjon og samfunn:

 • Innovasjonsrapport 2021

Divisjon for organisasjon og infrastruktur:

Virksomhetsstyring og utvikling:

 • Årsrapport 2021
 • Fakultetenes og museets handlingsplaner

HR:

 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi, u.off.
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiressurser, u.off.
 • Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret, u.off.
 • Organisatorisk endring ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Evaluering av meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved UiS

Diverse saker:

 • Fullmaktssaker til styremøte 10. mars 2022
 • Orienteringssaker til styremøte 10. mars 2022

Eventuelt

Powered by Labrador CMS