Universitetet i Bergen arbeider systematisk med å få flere studenter til å dra på utvekslingsopphold i utlandet, skriver viserektor for utdanning, Oddrun Samdal. Foto: Colourbox.com

Vi tar Tekna-studentenes utvekslingsutfordring...

Mobilitet. ...og er allerede godt i gang med arbeidet, skriver viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var med stor glede og interesse jeg nylig leste Tekna-studentene Sigurd Harstads og Rebekka Lies utvekslingsutfordring i Khrono. De stiller spørsmålet om hvorvidt norske studenter er for hjemmekjære.

Et viktig delmål er å få bukt med søknadsbyråkratiet for utenlandsopphold.

Oddrun Samdal

Vi er helt enige i at verdien av utveksling er stor og skulle ønske at enda flere av våre studenter dro på utenlandsopphold. Men vi driver ikke bare med ønsketenking, for vi arbeider systematisk for å øke antallet studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) som drar på utveksling. Harstad og Lie i Tekna Student foreslår fire tiltak for å få flere studenter til å se verdien av og ønske å reise på utveksling. Forslagene er svært gode, og ved UiB er vi godt i gang på samtlige punkter.

Tekna Students’ første punkt er å integrere utvekslingsmulighetene i studieprogrammene. Ved UiB har vi satt i gang et pilotprosjekt med forventet utveksling. Målet er at utveksling skal være normalen for alle studenter og en integrert del av studieprogrammet. Studentene skal kunne velge mellom et passende antall utvekslingsavtaler som er kvalitetssikret og faglig forankret. En av pilotene, bachelorprogram i europastudium, har valgt ut rundt ti institusjoner studenter kan utveksle til, der de slipper å søke om forhåndsgodkjenning. Det legges da til rette for at det skal være både lett og forventet å dra på utveksling. Studenter som ønsker å bli hjemme, må aktivt be om det. Slik organiserer vi oss for at utveksling skal ses som normalen.

For de som blir på UiB, forventes det for eksempel at de velger et engelskspråklig emne hvor man møter internasjonale studenter og slik får internasjonal erfaring på campus. Ved det juridiske fakultet er dette alt et obligatorisk krav.

Et viktig delmål er å få bukt med søknadsbyråkratiet for utenlandsopphold, som vi vet oppleves som avskrekkende på studenter. Derfor jobber vi for å få et system med én søknad, hvor studentens utfylte informasjon følger studenten i søkeprosessen.

Tekna-studentene ønsker som et andre punkt at de som reiser på utveksling ikke skal oppleve norske studentkolonier, og derfor vil de ha flere utvekslingsavtaler. UiB har svært mange avtaler med institusjoner over hele verden. Vår høyeste prioritet er å kvalitetssikre våre avtaler og sørge for at de er faglig forankret. Til tross for et stort tilbud, vet vi at studenter fra noen fag i større grad enn andre har opplevd «norske studentkolonier». Da har det vært satt i gang tiltak. For eksempel har det juridiske fakultet nylig vedtatt et tak på hvor mange studenter som kan reise til samme institusjon. Men vi mener slike tiltak kun bør iverksettes om nødvendig.

Tekna Students’ tredje oppfordring er å strekke ambisjoner om utveksling til å inkludere internasjonal praksis. Vi har løftet praksis i utdanning i vår handlingsplan for kvalitet i utdanning, og vi har gode erfaringer med praksismobilitet. For eksempel har Institutt for sammenliknende politikk etablert et praksisprogram som også inkluderer samarbeidsbedrifter utenlands. Praksisemnet tilbys som fulltidsstudium for studenter som tar praksis utenlands og følges opp av både instituttet og virksomheten.

Et annet eksempel finner vi hos det juridiske fakultet som tilbyr en “semesterpakke i kinesisk rett” der studentene kombinerer studier med praksis under utveksling i Kina. Fakultetet samarbeider med kinesiske, norske og internasjonale bedrifter og kontorer som tilbyr praksisplasser i Beijing og Shanghai. Også ved lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk har studentene mulighet til å gjennomføre en praksisperiode på 9 uker ved en videregående skole i Cape Town. Disse eksemplene jobber vi for å synliggjøre for andre fagmiljø for å få internasjonal praksis på enda flere studieprogram ved UiB.

Harstad og Lies fjerde og siste oppfordring handler om at institusjonene må vise mer åpenhet om hvor mange som reiser på utveksling. De utfordrer utdanningsinstitusjonene på å oppgi andelen studenter som reiser ut ved hvert studieprogram. Vi er enige i at institusjonene bør etterstrebe åpenhet om slike tall når vi alle forsøker å nå ambisiøse mål om utveksling. Ved UiB legger vi hvert år frem vår mobilitetsrapport. I rapporten for 2018 kan man lese at vi de siste årene har hatt mellom 25-30 prosent studenter med fullført grad som har vært på utveksling i løpet av sine studier. Fremover er vi derfor svært spente på hvordan våre nye tiltak vil slå ut på statistikken.

I vår handlingsplan for internasjonalisering for 2016-2022 har vi satt et mål om at 40 prosent av våre studenter skal på utveksling. Dette er et viktig steg på veien når regjeringen på sikt har ambisjoner om at 50 prosent reiser på utenlandsopphold.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS