stortingsvalg 2021 ● rasmus Hansson og kim andré nielsen

Miljøpartiet vil sikre lik rett til utdanning for alle studenter

MDG vil kjempe for en studenthverdag hvor studenten er i førersetet, utdannings­stedene er universelt utformet, og studiestøtten er høy nok til at man ikke er avhengig av støtte hjemmefra eller deltidsjobb.

MDG vil også sikre studentenes rettigheter, ved å blant annet lovfeste retten til et godt læringsmiljø, skriver Rasmus Hansson og Kim André Nielsen. Bildet er fra en samling i Nygårdsparken under Fadderuken i Bergen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| Årets valg er et politisk veiskille i Norge på flere fronter. Universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) er intet unntak. UH-sektoren har vært gjennom en utfordrende periode, hvor spesielt studentene har hatt det svært tøft. MDG vil at studenter skal trives, og kunne gjennomføre studietiden uten å uroe seg for økonomi eller bosituasjon. Derfor ønsker vi å gi dagens studenter mulighet til å gjennomføre studietiden som reelle heltidsstudenter, som kan ta seg råd til å kun fokusere på det å være student.

MDG vil også sikre studentenes rettigheter, ved å blant annet lovfeste retten til et godt læringsmiljø. Å lovfeste denne retten vil gjøre at institusjonene må følge forutsigbare og tydelige standarder, for å skape et godt læringsmiljø for alle studenter i UH-sektoren. Studenters trivsel, mestring og psykiske helse har kun vært synkende de siste årene, hvor resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste et nytt bunnivå under korona. Men det kan ikke sies at studentenes mistrivsel har skjedd i et vakuum.

Lav studiestøtte skaper stress og trange kår i studiehverdagen, og kan føre til at studenter dropper ut eller må prioritere å jobbe, slik 7 av 10 studenter i dag er nødt til for å klare seg. MDG vil at alle studenter skal ha råd til å være fulltidsstudenter, uten å være avhengige av penger hjemmefra, sparepenger, eller deltidsjobb. At noen studenter ikke kan være fulltidsstudenter på grunn av økonomiske årsaker svekker dessuten retten til lik mulighet til utdanning.

MDG vil gi studentene et økonomisk løft ved å knytte studiestøtten til 1,5 ganger statens grunnbeløp, som vil si rundt 30.000 kroner mer å rutte med i året. Dette betyr at studentene får mer penger, og blir ikke hengende etter når prisene stiger i samfunnet.

MDG vil at alle studenter skal ha råd til å være fulltidsstudenter, uten å være avhengige av penger hjemmefra, sparepenger, eller deltidsjobb.

Forfatterne av innlegget

Vi vil også sikre alle studenter retten til en omgjøring av minst 40 prosent av studielånet til stipend, når man har oppnådd studiepoengene sine. Vi går dermed inn for å reversere regjeringens usosiale politikk om omgjøring av 40 prosent av studielånet til stipend kun ved fullført grad. For, ikke alle studenter er sikre i valget sitt når de begynner på et studieløp, og MDG mener at man ikke burde straffes med mer lån hvis man velger å ikke fullføre graden. Dermed understreker vi at det viktigste er at studentene studerer det de virkelig vil, og ikke føler seg tvungne til å fullføre en grad de har begynt på simpelthen av økonomiske insentiver.

I tillegg vil vi sikre forutsigbare leieforhold for så mange studenter som mulig ved å bygge 3000 studentboliger i året, som i 2020 ville vært en investering på omtrent 1,1 milliarder kroner. Dessuten vil vi, som eneste parti, sikre klimavennlig utvikling av samskipnadenes boliger ved å gi årlige tilskudd til rehabilitering av studentboliger på lik linje med nybygg.

Vi tror at å forbedre studentenes økonomi og bosituasjon vil ha en positiv effekt for mange studenters psykiske helse.

Samtidig som økonomi kan være en faktor i psykisk helse, handler helsen vår om mer enn økonomi. MDG vil derfor øke bevilgningene til samskipnadenes egne helsetilbud, og i 2021 foreslo vi å øke bevilgningene med 40 millioner i vårt alternative statsbudsjett. Kommunen har fortsatt hovedansvaret for innbyggernes daglige helsetilbud, men vi ser viktigheten av å opprettholde og styrke samskipnadenes tilbud. Deres tilbud er spesifikt rettet mot studenter, og samskipnadene har større innblikk i studenters utfordringer enn det kommunen har.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Vi mener også det er viktig å tilrettelegge for flere sosiale møteplasser for studentene, blant annet gjennom øremerkede midler til samskipnader og utdanningsinstitusjoner. Dette kan bidra med å skape et myldrende studentliv, og gjøre det lettere for studenter å få nye venner, som sammen kan lære og skape minner for resten av livet. Men slike møteplasser har begrenset med verdi om det kun er forbeholdt noen studenter, og vi ønsker derfor å gjøre utdanningsinstitusjonene universelt utformet, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser får de samme mulighetene til gjennomføring av studiet og sosialt samvær som andre studenter. Det er dessverre ikke virkeligheten i dag.

Livssituasjonen til hver av oss er forskjellig, men vi burde alle ha lik mulighet til å utdanne oss. MDG vil derfor kjempe for en studenthverdag hvor studenten er i førersetet, utdanningsstedene er universelt utformet, og studiestøtten er høy nok til at man ikke er avhengig av støtte hjemmefra eller deltidsjobb. Slik vil vi arbeide for at de som ønsker det kan utdanne seg, ta del i et myldrende studentliv, og bidra i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Powered by Labrador CMS