Studenters helse og trivsel

Sånn har studentene hatt det under korona­pandemien

7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere under koronapandemien viser en ny fersk studentundersøkelse.

Leder av styringsgruppa for arbeidet med undersøkelse av studenters helse og trivsel, Kari Jussie Lønning, legger her fram resultatene fra 2018-undersøkelsen.
Publisert Oppdatert

I mars 2021 gjennomførte studentsamskipnadene i Oslo, Trondheim og Bergen en undersøkelse der de spurte studenter om trivsel og utdanningskvalitet, samt noen andre koronarelaterte spørsmål.

To sentrale funn er:

Fakta

Studenters helse og trivsel (SHoT)

SHoT tilleggsundersøkelse 2021

  • SHoT-tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført i 1. mars - 5. april 2021. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

SHoT 2018

  • SHoT 2018-resultatene ble lagt frem i september 2018. 50 055 studenter svarte på SHoT 2018-undersøkelsen. Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen.

Les mer: SHoT 2018: Kraftig forverring av studenters psykisk helse

SHoT 2014 og 2010

  • SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme temaene. I SHoT 2014 deltok 13 663 studenter.

Les mer: Hver sjette student føler seg ensom

  • 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.
  • 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene.

Undersøkelse er en tilleggsundersøkelse til den såkalte SHoT-undersøkelsen, og hovedrapporten blir offentlig klokken 13.00 mandag.

Mange flere melder om ensomhet

Det kommer også fram av rapporten at 54,4 prosent av studentene sier de er ensomme. I 2018 var det samme tallet 23,6 og i 2014 var det 16,5.

Dette opplyser samskipnadene som står bak spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Folkehelseinstituttet. Rundt 62.000 studenter har svart, drøyt 180.000 studenter er spurt.

I tillegg oppgir fire av ti studenter at de har søvnproblem.

Det er flere kvinner (57,4 prosent) enn menn (48,6 prosent) som svarer at de er ensomme.

Samsvar med Studiebarometet

Også i årets Studiebarometer, som gjennomføres av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), spurte man studentene om koronarelaterte forhold.

SHoT-svarene som legges fram i dag er helt i tråd med funnene fra Studiebarometeret.

Et stort flertall av studentene svarte i Studiebarometeret at de har opplevd at det faglige utbytte av studiene under koronapandemien har blitt dårligere, mange oppga at de ikke har egnet sted å studere, og 50 prosent av de spurte studentene svarte at de føler seg mer ensomme.

20 prosent krysser av på at de har fått økonomiske problemer etter at koronapandemien brøt løs.

«Helt ærlig»

SHoT-undersøkelsen er også kjent som «Helt Ærlig»-undersøkelsen. Den har vært gjennomført på nasjonalt nivå siden 2010, og det er de tre største studentsamskipnadene, i Oslo, Trondheim og Bergen, som sammen har tatt ansvar for undersøkelsen.

Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselssituasjon. Den nye tilleggsundersøkelsen handler om trivsel det siste året, og er en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og SiT.

— Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sa Kari Jussie Lønning i en pressemelding da undersøkelsen ble promotert i februar 2021.

Studentene svarte på spørsmål ifra 1. mars til 5. april, og mandag 26. april legges resultatene fram. Lønning er leder for styringsgruppen SHoT.

Forbanna og frustrerte studenter

I januar skrev seks studentledere innlegg i VG under tittelen: Vi er forbanna, Asheim. Lederne fra NTNU, UiT, NMBU, UiO, UiB og UiA skrev at de følte seg respektløst behandlet.

Khrono traff tilsvarende frustrerte studenter som plutselig ikke fikk tilgang til nødvendige laboratorier.

Få måneder senere stenger regjeringen hele Viken fylke, og igjen går det hardt utover en rekke studenter.

NMBU-student Oda Goa Berge fikk valget mellom å utsette mastergraden i et halvt år eller å trosse smittvernreglene og reise til et koronastengt laboratorium.

Endringslogg:

26. april kl. 09.07: Oppdatert med noen flere funn fra undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS