Debatt kari-anne jønnes

Mistillitsreform for forskning og utdanning

Støre-regjeringen har vedtatt at de skal ha en tillitsreform, men hvor blir det av tilliten?

Tydeligvis mener forsknings- og høyere utdanningsminister at Kongen i statsråd vet mer om hvordan høyere utdanningsinstitusjoner organiserer seg, enn institusjonen selv, skriver Kari-Anne Jønnes (H)

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Tillit er ikke noe du kan ha eller utvise bare når det passer med egen politikk. Tillit bygges opp over tid, men rives ned på sekunder.

Mens Støre-regjeringen på den ene siden har vedtatt at de skal ha en tillitsreform, virker det som om tillit til utdannings- og forskningsmiljøene våre ikke er en del av reformen. Det kan på sikt skade kvalitet på studiene og fagmiljøene våre.

Utdanning og forskning er grunnleggende viktig, ikke bare fordi vi som nasjon skal bidra til å finne løsningen på framtidens problemer, men også fordi vi trenger flinke arbeidsfolk enten det i skolene, helsevesenet eller andre steder i arbeidslivet.

Norge kan nok aldri bli billigst, men vi kan være best. Det krever at forskningsmiljøene våre kan hevde seg internasjonalt og at menneskene vi utdanner enten de er lærere, sykepleiere eller ingeniører kan faget sitt og er gode på det de driver med.

Støre-regjeringen synes nå mer opptatt av hvor studiestedene ligger enn innholdet og kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant (H)

Vi trenger utdanning i hele Norge, og Høyre i regjering gjorde mye for å sørge for utdanning ble tilgjengelig for flere. Vi la frem en egen strategi om fleksibel og desentralisert utdanning, vi opprettet et distriktsprogram for kompetanseutvikling og en ny ordning for studiesenter som bidro til enda flere fikk tilgang til utdanning og kompetansepåfyll i heile landet, samt heldigitale studier.

Dette gjorde utdanning mer fleksibel, samtidig som vi sørget for at utdanningen som ble gitt var tilknyttet sterke fagmiljøer med kompetanse.

Støre-regjeringen synes nå mer opptatt av hvor studiestedene ligger enn innholdet og kvaliteten på utdanningene de tilbyr. Det bekymrer meg. Nylig sendte regjeringen et lovforslag på høring, der foreslår de at styrene ved universiteter og høgskoler ikke lenger skal kunne legge ned studier og studiesteder, uten at statsråden godkjenner det.

Tydeligvis mener forsknings- og høyere utdanningsminister at Kongen i statsråd vet mer om hvordan høyere utdanningsinstitusjoner organiserer seg, enn institusjonen selv. Det vitner om alt annet enn tillit.

En av de største utfordringene i årene som kommer – men også en av de største mulighetene våre, er å koble de som står utenfor arbeidslivet med de ledige jobbene. Da må vi gjøre utdanning på alle nivåer tilgjengelig for flere, uansett alder, bosted og livssituasjon.

Fokuset må være på å gjøre utdanningene mer tilgjengelige, fleksible og gode, ikke bare hvor det er lokalisert. Samtidig må vi sørge for at studiene har god kvalitet, at studentene får oppfølging og at fagmiljøet på institusjonene kan bidra med forskning som utvikler Norge og fagfeltene.

Universitets- og høyskolesektoren har et stort ansvar for forskning og utdanning, og derigjennom for utvikling av samfunnet. Det er et ansvar de tar i dag. Høyre har tillit til at institusjonene og fagmiljøene selv tar kloke beslutninger om hvordan de best kan utnytte ressursene, både de økonomiske og de menneskelige, til vårt felles beste.

Støre-regjeringen synes kanskje det er vanskelig å gi denne tilliten, men tillit er helt nødvendig for en sunn utvikling av en uavhengig og upolitisert universitets- og høyskolesektor som skal bidra til utvikling av framtidens Norge.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS