nord universitet

Nesna-nedlegging i Kontrollkomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal vurdere om Nord universitets nedlegging av Nesna er i tråd med Stortingets egne vedtak.

Hele Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget støtter SVs forslag om gransking av Nord universitets nedleggingen av studiested Nesna.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag denne uken støttet alle partiene i kontroll- og konstitusjonskomiteen SVs forslag om å stille forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim tre spørsmål angående nedleggelsen av Nord universitets studiested på Nesna i Nordland.

Freddy André Øvstegård sitter i Kontrollkomiteen for SV.

— Vi er glade for at hele komiteen står bak spørsmål til ministeren om nedleggelse av campus Nesna. SV vil grave fram om nedleggelsen har skjedd på feil grunnlag, poengterer Øvstegård.

Mona Fagerås er SVs utdanningspolitiske talsperson. Hun sier at SV først og fremst lurer på om nedleggelsen av utdanningstilbudet på Nesna er i tråd med Stortingets hensikter. Hun viser til Stortingets vedtak om strukturreformen for høyere utdanning der det heter at sammenslåing av institusjoner ikke skulle medføre nedleggelse av studiesteder.

— Også juridiske betenkligheter

— Så har vi også noen juridiske betenkeligheter både i forhold til om utredningene har vært gode nok, om informasjonsplikten er overholdt og hvilken hjemmel styret i Nord har hatt for å gjennomføre nedleggelsen av Nesna, sier Fagerås.

Hun trekker også fram at når konsekvensene for nesnasamfunnet er så store; kommunens hjørnesteinsbedrift er vedtatt nedlagt og når en i tillegg vet at distriktskommuner allerede i dag har store vanskeligheter med å skaffe seg kvalifiserte lærere og sykepleiere, ja da kan man ikke legge ned desentralisert utdanning, men heller forsterke mulighetene til å ta desentralisert utdanning.

— Vi vet at 60 prosent av de som utdanner seg et sted tar jobb i nærheten når de har tatt sin utdanning. Det er derfor naturlig for SV å fortsette kampen for Campus Nesna. Vi er nå svært spente på ministerens svar. Det holder ikke at en fra regjeringens side fortsetter å skyve styrenes autonomi foran seg. Det er regjeringas ansvar at vi har desentralisert utdanning i dette landet og at Stortingets intensjoner blir fulgt opp, sier Fagerås.

Disse spørsmålene må Asheim besvare

Dette er spørsmålene ministeren må svare på:

1. På hvilken måte er nedleggelsen av Campus Nesna i tråd med Stortingets intensjoner slik de fremkommer i forarbeidene for strukturreformen, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) og Innst. 348 S (2014-2015), og eventuelt andre relevante vedtak?

2. Hvordan har styret ved Nord universitet ivaretatt forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt etter § 17 i forvaltningsloven i vedtaket om nedleggelsen av Campus Nesna?

3. Hvilken rettslig kompetanse og hjemmel har styret ved Nord universitet hatt til å gjennomføre nedlegging av Campus Nesna og oppsigelse av leieavtalen med Statsbygg? Vi ber om all relevant korrespondanse og dokumentasjon om saken.

Vi har forelagt saken for rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. I en kort kommentar sier hun:

— Det er unaturlig for Nord universitet å kommentere politiske prosesser mellom Storting og statsråden for forskning og høyere utdanning.

Frp trakk også fram Kontrollkomiteen

Høsten 2019 ble det arrangert utdanningspolitisk konferanse på Nesna.

Nordlands Hanne Dyveke Søttar fra Fremskrittspartiet satt da i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Søttars utgangspunkt var at hun ønsket at man skal få gitt vedtaket i Nord-styret oppsettende virkning, og dermed stille hele Nesna-prosessen i bero, inntil Stortinget hadde fått grundig vurdert hele rapporten og begrunnelsen for vedtaket.

— Rapporten som ligger til grunn for Nord-styrets vedtaket er ikke verdt papiret den er skrevet på, sa Søttar i slutten av august 2019.

Søttar ville på den andre siden ikke være med på å støtte et forslag fra SV der man overprøver vedtaket ved Nord universitet.

— Vi kan ikke først gi dem selvstyre og så komme etterpå og overprøve alle vedtak vi ikke liker. Men vi kan sjekke ut om de har gjort vedtak på et riktig grunnlag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på fritt grunnlag, og en slik undersøkelse vil jeg støtte, sa Søttar den gangen.

Nå skjer det.

Powered by Labrador CMS