staten flytter oppgaver til SSB

Nifu-ansatte ber om avklaring: — Fare for å miste kompetanse

Fagforeningsrepresentanter sier det er svært krevende for flere ansatte som ikke aner hvor de skal jobbe eller hvilke arbeidsoppgaver de skal ha fremover.

NTL-representant Mona Østby og Forskerforbundet-leder Kristoffer Rørstad i Nifu reagerer på tidsbruken. De er også begge berørt av denne virksomhetsoverdragelsen og sier det er en stor belastning for de ansatte.
Publisert Oppdatert

Flere ansatte ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) vil på nyåret få ny arbeidsgiver, skrev Khrono onsdag.

Dette fordi Kunnskapsdepartementet i desember bestemte å flytte oppdraget med å produsere nasjonal statistikk for universitets-, høgskole- og instituttsektoren til Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB tar over statistikkproduksjonen fra 1. januar 2022. Og med det følger flere av de Nifu-ansatte som har hatt akkurat desse oppgavene.

Men helt konkret hvilke oppgaver som skal flyttes over til SSB, er fortsatt uavklart.

Derfor sitter nå 10 ansatte i limbo og ikke aner hvordan fremtiden vil se ut. Om hvor mange og hvem som skal flyttes og ikke. Og det har de gjort i snart et år.

— Dette er en veldig trist sak, som er krevende for de ansatte som har levd i denne usikkerheten så lenge. Nå har vi visst i ett år at Nifu mister dette oppdraget og i et halvt år at mye skal flyttes til SSB. Dette vil føre til oppsplitting av fagmiljøet og store endringer både for de som skal bli igjen og for de som skifter arbeidsgiver, sier Mona Østby, som er representant for NTL i denne prosessen.

— Ganske frustrerende

Østby og fagforeningskollega Kristoffer Rørstad i Forskerforbundet sier at ingen fra Nifus side ønsket at dette skulle skje og opplever det som uheldig at det ikke fantes noe annen juridisk løsning for at Nifu kunne få beholde millionavtalen med Forskningsrådet.

— Det er ganske frustrerende å ikke vite hvor man skal jobbe neste år og det er synd at man nå ødelegger et fagmiljø, sier Rørstad.

Østby og Rørstad er glade for at det nå blir til en virksomhetsoverdragelse og at det dermed sikrer at ingen vil miste jobbene sine, noe fagforeningene har jobbet hardt for.

De to er i tillegg til å være fagforeningsrepresentanter i saken, også direkte berørt av endringene som nå er på trappene.

Kvaliteten står i fare

— Alle parter snakker om viktigheten av å bevare kompetansen og kvaliteten. Men dersom kvaliteten skal bli ivaretatt, så er det medarbeiderne man må ta vare på. Vi trenger å se handling, sier Østby.

Nå roper hun og kollega Rørstad varsko om at kvaliteten står i fare for å svekkes om denne prosessen drar enda lenger ut i tid. De ønsker avklaring.

— Jo lenger tid og mer usikkerhet dette skaper, desto større fare er det for å miste kompetanse og motivasjon blant noen. Det er mennesker som sitter på denne kompetansen og det er de som er avgjørende for at denne overdragelsen skal gå bra. Det er viktig at ingen søker seg bort. Da må man gjøre alt man kan for å lytte til medarbeiderne og ta oss med på råd, sier Østby.

Diskusjonene om hvilke oppgaver som flyttes pågår mellom oppdragsgiver Forskningsrådet, SSB og Nifu. Men Nifu sitter ikke med siste ordet.

Må lytte til de enkelte

Ifølge Østby og Rørstad jobber de 10 ansatte som er berørt med oppgaver som nå trolig flyttes, men er også involvert i prosjekter og arbeidsoppgaver som skal bli værende på Nifu. Det kompliserer det hele.

I tillegg er det enda ikke bestemt hvem som skal produsere Indikatorrapporten, hvor flere av de samme 10 ansatte har vært involvert.

NTL- og Forskerforbundet-representantene er nå opptatt av at den enkelte blir hørt.

— Ingen har sluttet så langt, men for å sikre at ingen forsvinner nå på tampen og at man beholder lojaliteten som vi nå har vist gjennom at vi fortsatt står i denne usikkerheten, så er det viktig å lytte til den enkelte og fagforeningene, sier Østby.

Om de ansatte som blir foreslått flyttet vil få et valg om å bli værende på Nifu eller ikke, vet fagforeningsrepresentantene ikke. De håper det blir utvist stor fleksibilitet her.

— Om enkelte ikke ønsker å bli med over, men ikke får noe valg, så kan det fort føre til at folk velger noe annet, sier Rørstad.

— Mister tilknytning til forskning

Rørstad vil også peke på et annet aspekt ved de endringene som nå skjer med den nasjonale forsknings- og utviklingsstatistikken.

Det som en gang ble trukket frem som en styrke var nettopp at uavhengige Nifu hadde denne oppgaven, og kunne produsere statistikk, samtidig som de kunne analysere, evaluere og forske på den samme statistikken.

— I SSB skal man bare produsere og formidle statistikken og man mister derfor tilknytningen til analyse, forskning og evaluering av den. Det er en svakhet. SSB har riktignok en forskningsavdeling, men dette blir to separate ting, sier Rørstad.

Powered by Labrador CMS