Det nye Veterinærbygget reiser seg. Det skal stå klart til innflytting om et års tid, men hvem skal eie det etter at bygget er ferdigstilt? Foto: Mina Ræge

Eiendom på NMBU: Venter på mandat

Eiendom. Styret ved NMBU ble onsdag orientert om saken om det nye Veterinærbygget skal forbli i Statsbygg sitt eie, også etter ferdigstillelse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ås (Khrono): Styret ved NMBU ble onsdag orientert om situasjonen rundt behandlingen av rapporten som skal vurdere om det nye Veterinærbygget skal forbli i Statsbygg sitt eie, også etter ferdigstillelse. Styret på NMBU ble også orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 9. april.

Fakta

Anbefalinger

Capgemini Invent anbefaler følgende i områdegjennomgangen som er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet:

Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.

Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.

Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.

De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

NMBU skal delta med to representanter i en arbeidsgruppe som skal se på saken om Veterinærbygget likevel ikke skal bli overført til NMBU etter ferdigstillelse om et snaut år.

Mandatet til arbeidsgruppen blir først klart fredag 3. mai. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling i august. En annen arbeidsgruppe skal se på andre eiendomsforhold på universitetene. Den arbeidsgruppen skal levere sin innstilling senere på høsten.

Områdegjennomgangen

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en såkalt områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Utgangspunktet er om man kan effektivisere og spare penger med andre løsninger for eierstrukturer enn det man har i dag.

Capgemini anbefaler i sin rapport at statlige etater og institusjoner som eier sine egne bygg, overfører eierskapet og egne ansatte som jobber med forvaltning av eiendom, til Statsbygg. Forslaget går ut på at overtakelsen skal skje gradvis over to år.

Et unntak er det nye prestisjebygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Her foreslås det at Statsbygg overtar bygget allerede når det står ferdig i 2020. Det er varslet avgjørende møter om saken allerede i august.

Fagforeningene reagerer på hastverk

Forskerforbundet på NMBU og de andre fagforeningene med Signe Kroken hovedtillitsvalgt i NTL og hovedtillitsvalgt for Akademikerne, Anne Gravdahl, reagerer alle tre på det hastverket det blir lagt opp til i saksbehandlingen.

— NMBU bruker store ressurser på flytte- og igangsetting i forhold til dette nye bygget, og dette skaper ekstra bekymring og ressursbruk når vi minst trenger det. Vi håper regjeringen kan se denne enorme belastningen vi står oppe i og la oss bli vurdert sammen med de andre universitetene, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Lena Marie Kjøbli, til Khrono.

Hun legger til:

— Det er ingenting som haster og en beslutning må gjøres på et best mulig faglig grunnlag. Det virker i utredningen som NMBU kan være en enkel sak å overføre til Statsbygg, men vi er nok den mest komplekse av alle selveiende universiteter. Vi har i tillegg til ordinære undervisningsbygg, store laboratorier, landbruks- og skogsarealer, et stort gårdsbruk og mange drivhus. Mange av bygningene våre er også gamle og verneverdige. Det er ikke lett å innrede dem for effektiv arealbruk og de passer derfor dårlig med standardiserte normer for arealbruk per ansatt.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS