— At ikke Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) reagerer på kravet om mulighet for avbrutt utdanning, men med tiltenkt samme funksjon, er bekymringsverdig, skriver innleggsforfatter Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, om utdanningslengdene i helsefagene. Foto: Nicklas Knudsen

Nokut, når skal dere våkne?

Rethos. At det nå stilles krav til at det skal være anledning til å avbryte masterstudiene i helsefagutdanningene etter henholdsvis 60 og 90 studiepoeng er «å gå baklengs inn i fremtida». Nå må Nokut komme på banen, skriver førsteamanuensis Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De nye, nasjonale retningslinjer for helsefagutdanningene (Rethos) er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Å kompromisse på utdanningskvaliteten burde bekymre Nokut?

Ann-Cathrin Linqvist Leonardsen

Rethos 3 inkluderer utdanningene innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon-, kreft- og helsesykepleie (ABIOKH). I forbindelse med dette arbeidet er det opprettet programgrupper med representanter fra de ulike spesialiseringene, fra både utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet, og på ansatt- og ledernivå.

Under en innspillskonferanse 9.-10. desember, arrangert av Norsk Sykepleierforbund (NSF), ble det påpekt at deltagerne i programgruppene har gitte rammer å forholde seg til både hva angår detaljeringsnivå som for eksempel fagspesifikke forhold, og innhold i praksisperioder.

Utdanningslengde er også satt: Det skal være mulig å sluttføre et studie på henholdsvis 60 og 90 studiepoeng. Dette til tross for at det er snakk om utdanninger som nå er på masternivå de fleste steder, altså 120 studiepoeng.

Hvilke andre utdanninger kan avsluttes før de er fullført og likevel gir mulighet for yrkesutøvelse i gitt spesialitet? At ikke Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) reagerer på kravet om mulighet for avbrutt utdanning, men med tiltenkt samme funksjon, er bekymringsverdig.

Mandatet i Rethos 3 sier at sluttkompetansebeskrivelsene skal være på masternivå. Bolognaprosessen, et europeisk samarbeid innen høyere utdanning, som Norge er del av, har et felles gradssystem, delt i tre nivåer eller sykluser: bachelor (3 studieår, 180 studiepoeng), master (2 år, 120 studiepoeng) og ph.d (3 år, 180 studiepoeng).

Dette er også nivåene Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk tar utgangspunkt i ved beskrivelse av læringsutbytter, og som Rethos 3-deltagerne skal forholde seg til. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har nå etablert, eller er i ferd med å etablere masterutdanninger – fordi dette er kravet. Men også fordi dette er nivået fremtidens spesialsykepleiere bør inneha for å imøtekomme pasientens, pårørendes, tjenestenes og samfunnets behov for kompetanse.

Helsetjenesten er i stadig endring. Det stilles andre krav til helsepersonell i dag enn for 20 år siden, og utviklingen er eksponensiell. Regjeringens satsning på master i allmennsykepleie, og på å starte utredning av en tilsvarende masterutdanning i spesialisthelsetjenesten, understøtter behovet.

Bolognaprosessen har til hensikt å etablere internasjonale standarder for høyere utdanning, som sikrer kvaliteten og sikkerheten, og som definerer kompetanse på samme måte - slik at kompetanse også kan deles internasjonalt.

Å kompromisse på utdanningskvaliteten burde bekymre Nokut?

Nokut forvalter regelverk og utøver myndighet gjennom å akkreditere og føre tilsyn med norsk utdanning og godkjenne utenlandsk utdanning. Før en utdanning akkrediteres vurderes fagmiljøets kompetanse, og det stilles gitte krav til denne - samt til forskningsaktivitet - avhengig av om utdanningen er på henholdsvis bachelor-, master- eller ph.d.-nivå.

På den nevnte innspillskonferansen deltok en representant fra Nokut. Det fremkom tydelig at vurderingen av fagmiljøet omkring utdanning som har «halv» eller «trekvart» master var uviss. Hvordan skal disse bygges opp, når kompetansebeskrivelsene skal være på masternivå, men studenten ikke skal sluttføre hele utdanningen? Hvilke krav skal stilles til fagmiljøet og forskningsaktiviteten?

At det nå stilles krav til at det skal være anledning til å avbryte masterstudiene etter henholdsvis 60 og 90 studiepoeng er «å gå baklengs inn i fremtida» - for å sitere institituttleder ved OsloMet, Marit Kirkevold. Det er et skritt tilbake for utdanningene.

Etter min mening bør Nokut på banen - for å sikre kvaliteten i disse utdanningene. Det nytter ikke å se over skulderen, og vise til at tidligere utdannede spesialsykepleiere med henholdsvis 60 og 90 studiepoeng har vært og er funksjonsdyktige.

Helsetjenesten har endret seg, utdanningssystemet har endret seg, og krav og kompetanse på alle helsetjenestenivåer har endret seg - og vil fortsette å endre seg. All høyere utdanning skal bygges opp i tre nivåer.

Nokut, har dere fulgt med i timen?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS